SOFA-KAMERATER: Erna Solberg og Eirik Lae Solberg er enige om strategien for å vinne Oslo til høsten. Foto: Fredrik Hagen

Solberg & Solberg: Slik skal Raymond fjernes

GARDERMOEN (VG) To ganger Solberg møter VG. For å fortelle hvordan de skal kaste Raymond Johansen ut av byrådsstolen i hovedstaden.

I en sofa: Vi treffer en Solberg som leder landets regjering og en Solberg som vil lede hovedstadens regjering: Erna Solberg og Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg.

De diskuterer hvordan byrådsleder Raymond Johansen skal kastes som byrådsleder i Oslo.

– Det er på tide at Raymond Johansen og hans byråd skiftes ut. Jeg har stor tro på at vi har lagt en plan og har en politikk som skal sørge for det, sier han.

– Det er betryggende, sier statsministeren:

– Målingene viser at det fortsatt er et lite rødgrønt flertall, så det blir veldig spennende i hovedstaden. Den siste målingen i VG bekymrer, fordi den viser at De grønne og partiene til venstre for Ap er så store at de vil få stor innflytelse over politikken, hvis vi ikke vinner. Det bør byens borgere være klar over, sier hun.

Tar litt av æren

TO BLAD SOLBERG: De er ikke i familie, men Erna Solberg og Eirik Lae Solberg er i politisk familie – og enige om en strategi. Foto: FREDRIK HAGEN / NTB scanpix

Statsministeren sier det er bra at det rødgrønne byrådet har fått til en grønn satsing, men at hun og regjeringen også har bidratt.

– Oslo har fremmet en del gode tiltak for å bedre miljøet i byen. Det er bra, men det er greit å formidle at regjeringens tiltak og økonomiske støtteordninger, gjør at de kan bli realisert.

Hun nikker når han andre Solberg trekker frem en av hovedsakene de skal hamre løs på Johansen med:

Eiendomsskatten.

– Ja, det er dyrt nok å bo i Oslo, om befolkningen også skal bli belastet med eiendomsskatt. Vi lover å fjerne eiendomsskatten på boliger i neste periode, som vi også gjorde forrige gang vi overtok etter Ap, sier han.

Sjekk listen: Over 100 kommuner må senke satsene på eiendomsskatt

– Det er bra. Jeg synes det er fint at kommuner går foran og viser at man faktisk kan klare seg godt uten å måtte kreve inn eiendomsskatt. Spesielt i Oslo, hvor det er så dyrt å bo, sier hun.

Eirik Lae Solberg skal lokke velgerne med fjerning av eiendomsskatten, men når han blir spurt om hva som er jobb nummer én, så er svaret:

– Vi skal sørge for at alle skal kunne norsk når de starter på skolen. Dessverre er det slik at en av fire barn i Oslo ikke behersker norsk godt nok til å følge undervisningen når de møter på opp med ny ransel første skoledag.

– Hva skal dere gjøre; dere kan ikke tvinge foreldre til å lære barna norsk?

– Nei, men vi vil bruke ressurser på språkstimulering og norskopplæring i barnehagene. Og vil bruke 4-årskontrollen til å kartlegge barn som sliter med norsk. Så vil vi sette inn språkteam som skal gå inn i barnehagene og hjelpe til med språkutvikling til dem som trenger det. Vi vil også opprette sommerskole siste sommeren før ungene begynner på skolen, for å hjelpe de som trenger hjelp.

– Er det ikke mange som ikke går i barnehage, som dere ikke vil treffe?

– Nei, bare 350 av 7000 skolestartere har ikke gått i barnehage. Vi må likevel nå alle med språksatsingen.

– Vil dere fjerne alle bomstasjonene som nå er bygd?

Vil ikke fjerne bomstasjoner

– Nei, vi er med på avtalen om Oslo-pakke 3, hvor vi er enige om å investere i store vei- og kollektivprosjekter, som vi også må bruke bompengene for å få til. Men vi sørget for at Aps og De Grønnes forslag om mer enn 80 kroner i bomavgift ved bomstasjoneneinn til byen, endte med 60 kroner.

– Vil dere sette ned prisene på kollektivtrafikken?

– Nei, vi prioriterer å bedre tilbudet. Vi vil bygge ny T-bane i indre by til Øvre Grünerløkka, Sagene, Ullevål sykehus og Bislett, for å tilby langt flere av innbyggerne T-bane. Byrådet vil i stedet satse på en ny linje som går nesten parallelt med dagens T-banetunnel langs Karl Johans gate, som gjør at store deler av sentrum vil bli gravd opp. Vårt alternativ har flere nye stasjoner, går i større grad i fjell og vi slipper graving i sentrumsgatene.

– Vi setter stor pris på at det satses på bedre kollektivløsninger i Oslo og hele landet, sier statsministeren.

Offentlig mot privat

Hun er fornøyd også med de to siste punktene han trekker frem.

– Raymond Johansen vil avvikle alle private sykehjem. Det vil vi stanse hvis vi får flertall. Han setter ideologi foran de eldres behov. Vi trenger både private, ideelle og kommunale løsninger. Det gjelder også innen barnehagene, hvor Ap stanser alle nye private barnehager, og hjemmetjenesten, hvor private skvises.

– Så gjelder det skole hvor vi står ved et veiskille. Byrådet vil utvikle SV-skolen, vi vil prioritere lesing, skriving og regning, hvor den faglige utviklingen til hver elev er det viktigste. Vi vil fortsatt at elevene skal ha fritt skolevalg; det vil byrådet avvikle. Vi vil ha en skole der tilfeldigheter og foreldrenes bakgrunn ikke avgjør elevenes fremtid, sier han.

Johansens svar

Raymond Johansen svarer slik, punkt for punkt:

– Vi innførte Norges mest moderate eiendomsskatt for å bygge 3000 flere barnehageplasser og ansatte 500 flere i eldreomsorgen. Løftene innfrir vi i løpet av året.

– Høyres plutselige omsorg for Oslos småbarnsfamilier og norskopplæring er hul. De styrte Oslo i 18 år. Småbarnsfamilier møtte lange barnehagekøer og tusenvis av barn sto utenfor barnehagen. Aldri tidligere har så mange gått i barnehage som nå, med strengere språkoppfølging av barna.

– Hvis statsministeren virkelig vil gjøre noe med forskjellene og barns mulighet til å lære norsk, burde hun fjernet kontantstøtten, som har kostet Norge 50 milliarder kroner siden innføringen i 1998. Den holder barn unna barnehage og mødre unna arbeidslivet.

– Høyre-byrådet innførte forbud mot å bygge kommunale barnehager og flertallet av både barnehager og sykehjem var private. Jeg vil ikke at kommersielle selskaper skal berike seg på å drive velferdstjenester.

– Byrådet har satt ned et utvalg for å se på alternative inntaksordninger til videregående opplæring fordi dagens inntaksordningbare gir fritt skolevalg for hver femte elev, ifølge Utdanningsetaten. Byrådet har ikke konkludert, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder