VEKST: Teknologisk krevende bransjer vil oppleve særlig vekst, ifølge prognoser. Selv om arbeidsmarkedet på Vestlandet fortsatt er trangt, vil også oljenæringen snu en negativ trend de neste årene. Her Sleipner A-plattformen i Norskehavet. Foto: Bjørn Haugan VG

Rapport: Antall ledige stillinger vil fortsette å øke i 2018

Jobbmarkedet fortsetter i et positivt spor. Neste år kan det bli 15.000 flere ledige stillinger, tror Finn.no.

  • Halvor Bjørntvedt

Artikkelen er over to år gammel

I år vil det lyses ut ca. 135.000 stillinger, og i 2018 vil dette tallet øke til 150.000, ifølge prognoser fra Finn.no. Det er bedre enn på mange år: Ikke siden 2012 har det vært flere stillingsutlysninger hos nettsiden.

Ifølge tallene har antall ledige stillinger i 2017 økt med 10 prosent så langt. Ut ifra disse tallene antar de en vekst på 7 prosent i 2018.

Les også: Én av tre vil jobbe til de er 70 år eller eldre

Den største veksten i stillingsannonser i år har vært for fylkene Nordland, Troms og Sogn og Fjordane. Vekst i sjømat- og reiseliv samt gode vekstvilkår i prosessindustrien.

– Prognosene har vanligvis stemt godt

Vanligvis tas det utgangspunkt i tall fra Statistisk sentralbyrå og NAV for å beskrive tilstanden på det norske arbeidsmarkedet. Jobbanalytiker Fredrik Schjold i Finn.no understreker at det er mulig å trekke større linjer om utviklingen basert på deres prognoser.

– Historisk sett har vår hovedprognose stemt godt med reell utvikling de siste årene, sier Schjold til VG.

Les også: Arbeidsledige slipper dagpenge-trekk selv om de nekter å flytte

Schjold påpeker at analysen viser brede trekk i utviklingen fremover, men antar at etterspørselen etter teknologer og spesialister vil bli særlig stor i 2018.

– Vi kommer til å se et skifte i styrkeforholdet, særlig i jakten på teknologer, hvor det vil bli hard kamp om de beste, sier han.

Finn.no baserer sine prognoser på trender, historikk og sesongvariasjoner. De antyder at rundt 80 prosent av alle ledige stillinger i Norge blir utlyst på Finn.

– Økningen høres fornuftig ut

Ifølge konjunkturstatistikk publisert av Statistisk sentralbyrå ventes det en moderat nedgang i arbeidsledighet til neste år. Konjunkturoppgangen trekker ledigheten ned, samtidig som en økt arbeidsstyrke demper nedgangen.

Fikk du med deg? NAV slår alarm om økende fattigdom i Norge

Senioranalytiker Erik Bruce i Nordea Markets har lignende forventninger til utviklingen på arbeidsmarkedet.

– Tallene for i år viser at ledigheten har falt kraftig, og min prognose er at den vil fortsette å falle neste år. Syv prosent økning i antall arbeidsplasser høres fornuftig ut, sier han.

STØTTES: Senioranalytiker Erik Bruce i Nordea Markets deler oppfatningene om at stillingsmengden vil øke også til neste år, og mener at arbeidsmarkedet allerede er i en normaltilstand. Foto: Eivind Griffith Brænde VG

Et normalt arbeidsmarked

– Det blir skapt vel én prosent flere jobber per år. Jeg mener vi allerede er tilbake på et nivå som kan karakteriseres som normalt. På vestlandet er det fortsatt litt smalt, men gradvis forventer vi at investeringene i også oljenæringen vil øke, sier Bruce.

Bruce støtter også prognosen om at teknologer vil bli etterspurt.

– Vi tror også at denne trenden fortsetter fremover. Her spiller det riktig nok en rolle hvilke næringer som ekspanderer, men vi tror både industri og oljenæring vil få bedre utsikter, sier Bruce.

Finn.no eies av Schibsted, som også eier VG.

Mer om

  1. Arbeidsledighet

Flere artikler

  1. Solberg: – Norsk økonomi vil ødelegges om vi avvikler oljenæringen over natten

  2. Pluss content

    Slik blir din økonomi i 2019: - Bekymret for nordmenns gjeld

  3. Færre ser TV og leser papiraviser – mer tid går med til dataspill og internett

  4. Verdens beste land å bo i

  5. 12 prosent av anmeldt kriminalitet i Norge skjer i sentrale deler av Oslo

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder