TAR GREP: Kommunalminister Monica Mæland (H) sier at hun allerede i helgen har bedt Fylkesmannen om å redegjøre for hva som har skjedd i Tolga-saken. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Mæland krever svar i Tolga-saken

TOLGA/OSLO(VG) Kommunalminister Monica Mæland har bedt om en redegjørelse om Tolga-saken. Sammen med helse- og justisministeren vurderer hun å be om en uavhengig granskning.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Lørdag skrev VG om brødrene Holøyen som for første gang har fått vite at de har stått i Tolga kommunes register over psykisk utviklingshemmede. Denne registreringen har i flere år gitt kommunen økte inntekter. Tester fra februar i år viser at to av brødrene ikke har psykisk utviklingshemming.

Brødrenes historie har fått stor oppmerksomhet etter at den ble publisert lørdag, og en av dem som leste saken er kommunalminister Monica Mæland (H).

Nå krever hun svar på tre spørsmål om saken:

  • Kommunens forhold til PU-kriteriene og hvordan de har forholdt seg til det
  • Det helserelaterte og fastlegens rolle
  • Fylkesmannens vedtak knyttet til vergemål

– Jeg har vært i kontakt med helseministeren og justisministeren, og de vil følge opp saken med sine underliggende instanser. Etter at vi har hatt en gjennomgang, er det naturlig for oss å vurdere om vi skal be noen gå gjennom saken. Da tenker jeg at det er naturlig at vi ber et annet fylkesmannesembete se på saken i sin helhet, sier Mæland.

Hør Magnus Holøyens fortelle hvordan han har opplevd de siste to årene:

Bedt om redegjørelse

Kommunalministeren forteller at hun allerede har bedt Fylkesmannen i Hedmark om en redegjørelse om saken. På bakgrunn av dette svaret, vil hun vurdere om statsrådene vil be om en bredere gjennomgang.

– Vi er enige om å følge opp dette videre. Det innbyr saken til. Jeg skjønner godt at det stilles spørsmål og at man ønsker mer informasjon om hva som har skjedd.

– Hva har du bedt om en redegjørelse om?

– En generell redegjørelse for saken og disse tre forholdene spesielt. Når slike saker kommer, mener jeg det er vår jobb å gå gjennom hva som har skjedd på en grundig og skikkelig måte. Det offentlige er til for innbyggerne våre. Da må vi ha tillit til at prosessene skjer på en god og grundig måte, sier Mæland.

Hvis redegjørelsen viser at saken er så alvorlig som VG skriver, vil statsrådene be om en uavhengig gjennomgang av saken.

TOK KAMPEN: Arvid (fra venstre), Lars Peder og Magnus Holøyen fikk alle opprettet vergemål mot sin vilje. Foto: Krister Sørbø

– Hvilke tanker gjorde du deg da du leste saken i VG?

– Umiddelbart så ønsker jeg å vite hvordan kommunen forholder seg til inntektssystemet. Kriteriesystemet er ment å kunne gi kommunen kompensasjon for å ta vare på de som trenger mer hjelp enn gjennomsnittet. Systemet er tillitsbasert. Vi er avhengig av at den tilliten blir ivaretatt på en god måte, sier kommunalministeren.

Ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga kommune opplyser søndag til VG at hun vil ta initiativ til en intern gransking av saken til brødrene Holøyen.

Fornøyde brødre

Søndag gikk flere stortingspolitikere ut i VG og krevde at Tolga-saken skulle granskes fra begynnelse til slutt.

Også kommunalministeren viser til behovet for å se på Tolga-saken i sin helhet. Hun peker på at Fylkesmannen har en tilsynsfunksjon gjennom fylkeslegen, at Fylkesmannen også har en rolle når det gjelder kommuneøkonomi og er førsteinstans på vergemålsområdet.

– Det er mest nærliggende å tenke seg at et annet fylkesmannsembete med kompetanse på alle tre områder vil gjøre en slik vurdering. Det vil vi vurdere når vi får en redegjørelse.

les også

Et offentlig overgrep

Mæland viser også til flere spørsmål som hører inn under helsefeltet:

– Jeg leser det som skrives om fastlegen og diagnosefastsetting. Det er nokså naturlig at Helse- og omsorgsdepartementet følger opp, sier hun.

TAKKNEMLIG: Magnus Holøyen opplever at historien til ham og storebrødrene både engasjerer og opprører. Foto: Krister Sørbø

Magnus Holøyen (25) forteller til VG at telefonen knapt har stått stille det siste døgnet.

– Det piper i telefonen hele tiden med folk som støtter oss. Det er nesten vanskelig å beskrive hvordan det har vært, men jeg er i hvert fall veldig takknemlig, sier Magnus.

– Jeg synes det er veldig bra at politikerne vil gjøre noe. Det viser vel at saken vår engasjerer og at vi blir trodd, sier han.

Rådmann Siv Sjøvold i Tolga kommune har ikke ønsket å stille til intervju før saken ble publisert og begrunner det med at kommunen ikke uttaler seg om enkeltsaker. Hun skrev i en e-post at kommunen har fulgt regelverket fra Helsedirektoratet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder