Slik skal Erna vinne valget

STAVANGER (VG) Erna Solberg og Høyre starter i dag den lange valgkampen. Hun anbefaler mobilforbud i klasseværelset – og vil at eldre skal kunne gå i tøfler til Polet.

Høyres sentralstyre har i helgen vært samlet i Stavanger for å legge planene for hvordan partiet skal vinne kommunevalget 9. september 2019.

Partileder Erna Solberg, 1. nestleder Jan Tore Sanner og 2. nestleder Bent Høie forteller hva de skal lokke med.

Mobilregler

Her er noen av dem:

  • Anbefaler mobilforbud i klasseværelsene.
  • Alle kommuner skal få psykolog innen 2020.
  • Eldre på hjem skal få en times aktivitet hver dag.
  • Eldre på hjem skal få middag til vanlig tid rundt klokken 1600, ikke klokken 1300.
  • Ber kommunene kutte i eiendomsskatten.
  • Vil ha flere ladestasjoner for elbiler.

De begynner med en snakkis om dagen: Mobilforbud i klasseværelsene.

– Mobilreglene må styres lokalt og det må være den enkelte lærer som avgjør, sier Jan Tore Sanner.

– Hvilket råd gir Høyre?

– Jeg ser det er foreldre som reagerer fordi de ved forbud ikke får tak i barna sine, sier Erna:

les også

Mobilforbud i skolen

– Da vil jeg si at læring og undervisning er viktigere enn mobilkontakt. Er det noe alvorlig så får foreldrene ringe skolen, slik vi gjorde før, sier statsministeren.

– Så dere vil anbefale at lærerne kan innføre forbud, for å få best mulig ramme rundt undervisningen?

– Ja, det er en selvfølge at undervisningen er viktigst, sier Sanner.

– Å lytte til læreren er viktigere enn å se på YouTube

– Det er mye viktigere å lytte til læreren enn å se på YouTube i timen. Det dreier seg også om respekt for læreren, sier statsministeren.

Høyre har i helgen bestemt seg for å fortsette sin relativt nye grønne bølge og signalene fra statsministeren er klare.

les også

Flere positive til nasjonalt forbud mot mobilbruk i norsk skole

– Vi ønsker at elbil skal bli en familiens førstebil, nå er den ofte nummer to. Derfor må kommunene legge til rette for mange flere ladestasjoner når de planlegger utbygging. Det vil vi gripe fatt i, i hver kommune.

– Kommer det ferske penger?

– Vi bidrar med penger til Enova, som kommunene kan søke støtte fra.

Vi sitter og prater med dem over en kopp kaffe i Stavanger, hvor det er opprør mot bompenger. Også i Oslo kommer det nå så mange bompenger, at folk reagerer.

les også

Forsker: – Mobilen bør ut av skolen

Statsministeren sier det ikke er i regjeringens hender og at det er en kostnad som kommunene har vedtatt lokalt, for å redusere klimautslipp i de store byene.

– Jeg skjønner at folk reagerer

– Bompenger kommer av lokalt forankrede vedtak, men det Stortinget som har vedtatt at vi skal ha 0-vekst i biltrafikk. Når kommuner velger bompenger som finansiering, så er det opp til dem. Det gjøres for at folk skal begynne å reise mer kollektivt, sier hun og legger til:

les også

Parti mot bompenger kan få makt i Rogaland

– Jeg skjønner at folk reagerer, men skal vi få ren luft i byene i fremtiden, så krever det medfinansiering.

– Stadig flere kommuner innfører eiendomsskatt. Hva sier du til Høyres lokalpolitikere?

– At de bør legge minst mulig skatt på bolig. Vi vil at eiendomsskatten skal være lavest mulig. I Oslo har vi i mange år styrt uten eiendomsskatt.

– Dere kan styre sentralt ved å vedta at øverste grensen skal reduseres fra 7 promille av boligens verdi?

les også

Nok en gang skal de med minst betale mest

– Ja, det er et mulig virkemiddel, men jeg vil ikke forespeile hva vi gjør. Det er fortsatt et statsbudsjett, et revidert budsjett og kommuneproposisjonen, som skal legges frem før kommunevalget neste høst.

VALGKAMPTUR: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie var i Stavanger i helgen. Solberg fortsetter til Oslo, Tromsø og Trondheim. Foto: Marie von Krogh

Skattelette har ofte vært et trumfkort for Høyre i valgkamper, men hun trekker ikke det kortet nå, utover å si som før at regjeringen vil gjennomføre moderate skatteletter.

– Folk frykter flere renteøkninger, som ekspertene spår kommer fremover. Hva vil du gjøre for å bidra til at renten ikke presses opp?

– Det vil vi gjøre ved å holde igjen på de offentlige utgiftene i statsbudsjettet. Gjør vi ikke det, vil kronekursen øke og det vil bli færre jobber. Dit vil vi ikke.

Ernas tøffeltur til Polet

Helse- og omsorgsminister Høie har fått et par fanesaker:

– Vi skal gjennomføre «leve hele livet», som skal gi landets eldre en verdig ramme om livet: Kommunene skal organisere arbeidet ved sine institusjoner slik at middagen ikke serveres klokken 1300, men til vanlig middagstid, rundt klokken 1600. Med et kveldsmåltid så sover en også bedre om natten og bruker mindre medisiner.

Erna Solberg legger til:

– Vi ber våre lokalpolitikere gjøre kloke arealplanvalg, slik at eldresentre havner sentralt – og eldre kan gå i tøfler til Polet. De nye eldre er nok mer opptatt av det, enn av om det er utsikt over et fredfylt vann.

Høie har er en endring til for eldrehjemmene:

– De eldre skal tilbys en times aktivitet hver dag, som er tilpasset det de eldre ønsker. De skal få drive med hobbyen sin og fylle hverdagen med innhold som den enkelte er opptatt av.

– Dette vil koste?

– En verdig eldreomsorg er prioritert. Når vi setter slike mål, så er vi innstilt på at det skal være grunnlag for å gjennomføre det.

les også

Slik erstattet sykehjemmet medisinene

Pluss content

De vil også fornye sin politikk overfor unge som sliter.

– Mange unge sliter med sin psykiske helse og vi vil fremme et lovkrav som gjør at alle kommuner skal ha tilbud om psykolog innen 2020, slik at unge mennesker slipper å stå i kø når de sliter. Vi skal ruste opp skolehelsetjenesten. Vi vet at det ofte bare skal noen få timers hjelp til, for å komme ut av det en sliter med, sier Sanner.

– Må gripe fatt umiddelbart

Unge som sliter er topprioritert av de fleste partiene, fordi kostnadene er enorme, hvis unge mennesker faller utenfor og blir uføre.

– Vi vil at lærere og skoler skal gripe fatt umiddelbart når de oppdager at en elev sliter. Slik tidlig innsats er en plikt skolene nå har fått, og vi vil innføre et opplegg hvor de aktuelle elevene får intensiv opplæring, sier Sanner.

Han viser også til det som er gjort i Drammen og Larvik, hvor unge som ikke får fullverdig vitnemål fra ungdomsskolen, skal få tilbud om plass på videregående skole, hvor de får grunnskoleopplæring.

– Dette ønsker vi skal være et tilbud over hele landet, sier Sanner og legger til:

les også

Ny NAV-rapport: Derfor er det en dobling av antall unge uføre

– Det må bli slutt på at vi sender elever ut av ungdomsskolen uten at de har forutsetninger for å lykkes på videregående. Skolen må gripe fatt i problemene lenge før, slik at færre havner i den situasjonen. De er i stor grad de som faller utenfor senere. Vi må sikre at flere kan fullføre og bestå. Vi skal også fortsette satsingen på yrkesfag og sikre elevene lærlingplass, sier Sanner.

VALGKAMPSTART: Kvalitet i omsorgen, en skole med kunnskap og mestring, grønn transport og bedre veier og attraktive og inkluderende lokalsamfunn, er de prioriterte valgkampsakene kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk med seg sentralstyret på søndag. Foto: Marie von Krogh

– I staten setter vi krav til at fem prosent av nyansettelser skal gå til de som har stått utenfor og har hull i CV-en. Kommunene har bedre forutsetninger til å ansette enda flere, sier Sanner.

– Statsminister: Dette vil koste, spesielt for kommunene. Du sier statsbudsjettet vil være stramt. Hvordan skal dere finansiere valgløftene?

les også

Høyre vil presse alle under 35 år på sosialhjelp til aktivitet

– Vår jobb sentralt er å legge til rette for at det skapes flere jobber over hele landet og dermed stabile og forutsigbare skatteinntekter til kommunene. Sammen med de nasjonale overføringene gir det rom for lokale satsinger innenfor omsorg, kunnskap i skolen, transport og integrering. Kommuneøkonomien er god og stadig færre kommuner haver på gjeldslisten, ROBEK-listen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder