SKOLESJEF: Astrid Søgnen er Oslos skolesjef gjennom de siste 18 årene. Hun er blitt fortløpende underrettet om varslene i lønnsavdelingen. Foto: Trond Solberg / VG

Varslere i skoleetaten: - Vi opplever at vi fikk skylden

Varslere i Utdanningsetaten er sjokkert over måten ledelsen la frem konklusjoner fra granskingsrapport etter varslerstorm. – Vi fikk skylden, sier en av dem.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

«Enkelte ansatte gråter åpenlyst, mens ledelsen renvasker seg selv.»

Slik får VG beskrevet møtet 30. august 2016, hvor ledelsen la frem konklusjonen av en uavhengig granskingsrapport.

– De åpner møtet med å si at hvis vi ansatte klager mer nå, kan det være vi bryter arbeidsmiljøloven. Vi opplevde at vi fikk skylden, sier en av varslerne i Utdanningsetatens lønnsavdeling til VG.

les også

Søgnen fikk fjernet konklusjon fra uavhengig granskingsrapport

Over hundre varsler

VG avslørte nylig at det har kommet over hundre varsler mot avdelingsdirektør Ragnhild Røed i etatens lønnsavdeling (EFT Kompetanse) siden 2014. Det varsles blant annet om trakassering og fryktkultur.

Den omfattende dokumentasjonen VG har fått tilgang til, viser blant annet at skolesjef Astrid Søgnen, sammen med sin sjef kommunaldirektør Bente Fagerli, påvirket den uavhengige granskingen av Røed. Det var konsulentselskapet Tinia som gjennomførte granskningen på oppdrag fra bedriftshelsetjenesten Stamina i UDE.

VG har kontakt med flere ansatte i lønnsavdelingen, som forteller at UDE ikke bare pyntet på konklusjonen i et brev fra Søgnen, slik VG tidligere har fortalt.

Også i informasjonsmøte med de ansatte 30. august 2016 skal kun utvalgte deler av granskernes konklusjon ha blitt lest opp.

Kritikk av ledelsen

Granskningsrapportene ble ferdigstilt sommeren 2016, og konkluderte med at ledelsen for den aktuelle avdelingen hadde brutt arbeidsmiljøloven (AML) i det ene navngitte varselet. Ifølge granskerne måtte varsler få en uforbeholden unnskyldning

Rapporten om de anonyme varslene konkluderte med sterk kritikk av ledelsen og at «det er store utfordringer med tanke på å skape et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø for alle (...).»

Røed har tidligere uttalt til VG at det har vært «svært viktig (...) å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for alle ansatte».

LANGVARIG KONFLIKT: Avdelingsdirektør Ragnhild Røed har sagt til VG at det har vært viktig for henne å legge til rette for godt arbeidsmiljø. Foto: Tore Kristiansen, VG

Sjefen til ansatte: - Dere har feil forestillinger

Da konklusjonen på granskningen skulle fremlegges i det timelange møtet for litt over to år siden, ble det imidlertid gitt et annet inntrykk av hva granskere hadde funnet.

Møtet ble ledet av kommunaldirektør Bente Fagerli. Hun var der sammen med HR-direktør i Utdanningsetaten, Anne Tveitan Ferignac, hovedtillitsvalgt Einar Osnes og avdelingsleder Ragnhild Røed – som varslene i all hovedsak rettet seg mot.

VG har bedt Utdanningsetaten om innsyn i presentasjonen som ble vist frem til de ansatte, og som omhandlet konklusjonene fra granskingsrapportene. Ferignac svarer at denne antagelig er slettet.

VG har tilgang på en skriftlig oppsummering av presentasjonen som ble lagt frem i møtet, samt flere muntlige beretninger om det som ble vist og sagt. Ifølge kildene presenterte ledelsen følgende konklusjon aller først:

«Ansattes fortsatte klaging er brudd på aml. § 2–3.»

AML står for arbeidsmiljøloven, og ledelsen viser til at de ansatte har plikt til å «aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.»

Ifølge VGs dokumentasjon presenterer ledelsen et løsrevet sitat fra Tinias rapport, og ikke en del av konklusjonen.

les også

Gransker om Søgnen-møte: – Surrealistisk forestilling

Videre sto det i presentasjonen at det ikke var dekning for å hevde at det fantes en fryktkultur og at de ansatte har «feil forestillinger» om ledelsens intensjoner.

– De ville aldri sagt om de hadde gjort noe galt, sier en av VGs kilder som var til stede på møtet, og som mener ledelsen fremstilte granskingskonklusjonen helt uriktig.

Ansatte skal ha fått vite at det var «uheldig psykisk belastning for linjeansatte og ledere». Ledelsen formidlet ifølge VGs kilder at bakteppet for misnøyen var omstillingen i avdelingen etter innføringen av et nytt HR-system.

– De brukte HR-systemet for alt det er verdt, sier en av VGs kilder.

– Ingen av oss trodde på den konklusjonen. Det kan se ut som at ledergruppen på toppen er mer opptatt av å beskytte hverandre enn å ta tak i problemene, sier en annen.

les også

Sagnet om Søgnen – en av Skole-Norges aller mektigste

Pluss content

– De har gått over en grense

Gransker Olve Steinset i Tinia reagerer kraftig når han får høre hva ledelsen la frem i møtet. Han mener deres konklusjon ikke samsvarer med konklusjonene i Tinia-rapportene.

– Det er oppsiktsvekkende, sier han til VG.

SKUFFET: Gransker Olve Steinset i Tinia mener ledelsen bare kunne makulert rapporten, hvis de ikke kunne stille seg bak konklusjonen. – De har gått over en grense, sier Steinset. Foto: Morten Asbjørnsen

Han reagerer på at ledelsen har brukt Tinias navn, men en annen versjon av konklusjonene deres, både overfor ansatte og i et brev fra Søgnen, som var grunnlaget for det som ble lagt frem for varslingsrådet.

– Det er utilbørlig av dem, når det står klinkende klart i mandatet at de må tilslutte seg konklusjonen. I stedet lager de en plukkliste. Alle våre konklusjoner om ledelsen, går de imot. Da kunne de heller makulert rapporten vår, og ikke brukt navnet vårt i alle sammenhenger. De har gått over en grense, sier Steinset.

– Forferdelig

Noen av de anonyme varslerne i EFT-avdelingen, forteller til VG at de ikke opplevde å bli tatt på alvor av ledelsen:

«Vi føler en håpløshet over situasjonen. Det har vært forferdelig fra ende til annen. Det har holdt meg oppe flere netter. Også kommer ledelsen og sier at de har gjort alt rett.»
«Det koster mye å varsle, også står de der og legger det frem på den måten. Jeg blir så oppgitt.»
«Det er helt utrolig at hun (Ragnhild Røed) kan få fortsette.»
«De siste årene har vært belastende. Det koster å varsle når man er nederst på rangstigen. Hvis vi hadde visst om denne belastningen, hadde vi nok aldri gjort det.»
«Vi har bare møtt motstand.»
«Hva er konsekvensen når ledelsen pynter på sannheten? Avskjedigelse, advarsel eller ingenting?»
les også

Oslo-lærere med kraftig kritikk av Utdanningsetaten

Fare for konflikteskalering

Advokat Birthe Eriksen, med ekspertise innen arbeidsrett og varslersaker, synes det de ansatte forteller er alvorlig.

– Det som skjer er at de som har brakt frem kritisk informasjon, ikke vil kjenne seg igjen i hvordan saken fremstilles. Da vil en sånn rapport og måten den håndteres på, mangle legitimitet. Da er det høy risiko for konflikteskalering.

Eriksen sier videre at en slik undersøkelse som Tinia har gjennomført, skal bidra til konfliktløsning.

– Dersom det er sånn at konklusjonen blir vridd på eller endres oppover i systemet, ender man opp med en feil virkelighet. Da er det risiko for at det ikke gjennomføres tiltak som bøter på situasjonen, noe som vil kunne medføre ytterligere konflikter, sier hun på generelt grunnlag.

KONFLIKT: Advokat Birthe Eriksen mener det er høy risiko for at konflikten mellom ansatte og ledelse eskalerer, hvis de ansatte ikke kjenner seg igjen i ledelsens fremstilling. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Fagerli: – Kjenner meg ikke igjen

– Jeg tar på det sterkeste avstand fra påstander om jeg har endret konklusjonene fra Tinias rapport, skriver Bente Fagerli i en e-post til VG.

– Jeg vil igjen påpeke at jeg ikke på noen måte har forsøkt å påvirke innholdet i rapportene. Jeg har hverken overfor varslingsrådet eller de ansatte i EFT forsøkt å presentere noe annet enn det som fulgte av Tinias rapport. Jeg kjenner meg ikke på noen måte igjen i de påstandene VG nå viser til, skriver hun.

Søgnen selv har ikke svart på VGs henvendelser. All kommunikasjon har gått gjennom HR-direktør Ferignac.

– Vi har ingen flere kommentarer til saken, skriver Ferignac i en e-post.

VG har svart henne og skrevet at allmennheten har krav på å vite hvordan Utdanningsetaten har opptrådt i denne saken og hvilke konklusjoner de la frem overfor ansatte.

VG har ikke fått svar på denne e-posten.

KOMMUNALDIREKTØR: Bente Fagerli er skolesjef Astrid Søgnens sjef. Hun sier at hun på ingen måte har påvirket innholdet i rapportene. Foto: Nejad, Arash

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder