SLADDET GRANSKINGSRAPPORTER: Kommunaldirektør, Bente Fagerli, ved byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo er skolesjef Astrid Søgnens nærmeste sjef. Foto: Nejad, Arash

Fylkesmannen: Skolebyrådsavdelingen gir et misvisende bilde

Kommunaldirektør hos skolebyråden i Oslo sladdet uavhengige granskingsrapporter på en slik måte at det fremsto som at det først og fremst var varslere som hadde begått feil. – Svært alvorlig, sier ekspert.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Kommunaldirektør Bente Fagerli ved byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo sladdet store deler av granskingsrapporter VG ønsket å få se.

De uavhengige granskingsrapportene ble laget, etter at det kom et varslerstorm mot skolesjef Astrid Søgnens avdelingsdirektør Ragnhild Røed.

Varslere meldte fra om trakassering, forskjellsbehandling, fryktkultur og mobbing.

Nå har Fylkesmannen i Oslo og Akershus kommet til følgende konklusjon om Fagerlis forsøk på å holde tilbake vesentlig informasjon fra rapportene:

«Vi viser til at sentrale deler av konklusjonen er sladdet i sin helhet, og at delene det er gitt innsyn i isolert sett gir et misvisende bilde av saken», skriver Fylkesmannen i brev datert 17. oktober i år. Brevet er svar på VGs klage.

SLADDEN: Slik så konklusjonen i granskingsrapporten ut, da VG fikk innsyn av byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo Foto: Faksimile

– Måten det er sladdet på og hva man har valgt å sladde gir inntrykk av at noen bevisst har ønsket å manipulere med dokumentene, sier Arne Jenssen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening til VG.

Han har gjennomgått de to granskingsrapportene, både sladdet og usladdet utgave.

Nederst i artikkelen kan du se eksempel på en sladdet og usladdet side i rapporten.

les også

Slik prøvde skolesjef Søgnen å påvirke behandling av varsel

Kommunaldirektør sentral

VG har tidligere vist hvordan skolesjef Søgnen prøvde å påvirke denne granskingen, og også fikk fjernet konklusjon fra granskingsrapport.

Søgnens nærmeste sjef, Bente Fagerli, kommunaldirektør i byrådsavdelingen har hatt det overordnede ansvaret for gjennomføringen av granskingen.

Hun har tidligere konsekvent benektet at hun har vært med på å forsøke å påvirke granskingen, utfallet av granskingen, eller hvordan funnene ble fremlagt ansatte i avdelingen hvor varslene stammer fra.

Ga inntrykk av at ledelsen var frikjent

VG søkte i sommer Fagerli om innsyn i alle dokumenter tilknyttet varsler-saken i Utdanningsetatens lønnsavdeling. Innsyn ble først nektet, VG klaget saken inn til Fylkesmannen i Oslo, og kort tid etter ble over 800 sider med dokumenter frigitt av Fagerli.

De to granskingsrapportene var en del av innsynet, men store deler av granskingsrapporten var fullstendig sladdet. Foruten noen enkeltlinjer og avsnitt.

Opplysninger byrådsavdelingen valgte å la stå åpne ga inntrykk av at varslere hadde begått feil i varslingene, at granskingen konkluderte med at det ikke ble begått mobbing og trakassering, og at det ikke var grunnlag for fryktkultur. De løsrevne setningene ga et samlet inntrykk av at rapportene hadde frikjent ledelsen.

I granskingsrapportene, som VG en tid senere fikk full tilgang til, ble det derimot konkludert med brudd på arbeidsmiljøloven på to punkter, og det ble fremmet kraftig kritikk mot direktør Ragnhild Røed og hennes underleder.

les også

Varslere: – Vi opplever at vi fikk skylden

– Svært alvorlig

– Resultatene av granskingen fremstår (i den sladdede utgaven) som langt mer fordelaktig for administrasjonen enn hva det er grunnlag for, sier Arne Jenssen.

– Jeg kan selvsagt ikke dokumentere motivasjonen for dette «skjeve» utvalget av hva som er sladdet, men det er uansett, etter mitt syn, svært alvorlig, og neppe i tråd med de kravene som loven stiller, hverken hva gjelder innsyn eller god forvaltningsskikk, sier Jenssen.

– Det tar vi til etterretning

VG har kontaktet Bente Fagerli med spørsmål om sladdingen av granskingsrapportene.

Hun har valgt å ikke svare på henvendelsen. Hennes spesialrådgiver svarer følgende i en e-post:

– Sladdingen av opplysninger er på ingen måte gjort med hensikt om å gi et misvisende bilde av saken. Sladdingen er gjort på bakgrunn av offentlighetslovens regler. Byrådsavdelingen registrerer at Fylkesmannen har en annen vurdering enn oss, og det tar vi til etterretning, skriver spesialrådgiver Kristian Olav Mørch.

– Har byrådsavdelingen forsøkt å mislede VG, vi ønsker helst at Fagerli svarer på dette?

– Som jeg viste til i tidligere e-post, så ble ikke sladdingen på noen måte gjort for å gi et misvisende bilde av saken, gjentar Mørch.

SELEKTIV INFORMASJON: I rapporten, som kom med kraftig kritikk av ledelse og behandling av ansatte var en av sidene sladdet slik. Foto: Faksimile

VIRKELIG INFORMASJON: Samme side, nå uten sladd, viser hvordan ledelsen betegnes som autoritær av de uavhengige granskerne Foto: Faksimile

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder