TING TIL BESVÆR: Dipaker Rangitkumaar er født og oppvokst i Oslo. Mandag måtte han kontakte NAV, etter å ha mistet vaktmesterjobben på Stortinget. Foto: Frode Hansen

Sparket vaktmester: – Stortinget bryter loven

Dipaker Rangitkumaar har vært innleid vaktmester på Stortinget i snart tre år. – Jeg har stortrivdes, men plutselig fikk jeg fyken, sier han.

– Jeg trodde ikke det var mulig, men Stortinget bryter loven: Dipaker blir kastet ut av jobben fordi han snart har jobbet der midlertidig i tre år, sier leder Joachim Espe i Rørleggernes fagforening i Fellesforbundet i Oslo.

– Hvordan har de brutt loven?

– Det er ulovlig innleie fordi han ikke har vært vikar for noen. Stortinget har leid ham inn fra Manpower, tre måneder av gangen. Rett før han har jobbet for dem i tre år, mister han jobben, sier Espe.

les også

En fjerdedel av privat omsorg eies av ett konsern

– Stortingets administrasjon har avslørt seg selv, for det viser seg at han overtok jobben fra en annen. Og nå har vi fått vite at Stortinget har leid inn en annen, i stedet for Dipaker:

– Det viser at Stortinget mener at dette er en jobb de har behov for å dekke. Da kan de ikke over så mange år unnlate å ansette noen. Vi vil blant annet bruke Arbeidsmiljølovens paragraf 14.12 punkt 2 for å vise at Stortinget har begått et lovbrudd og at Dipaker bør ha rett på fast stilling.

FÅR STØTTE: Leder Joachim Espe i Rørleggernes fagforening i Fellesforbundet i Oslo får bred politisk støtte for at Stortinget må gå gjennom prosessen knyttet til Dipaker Rangitkumaars arbeidsforhold. Foto: Hallgeir Vågenes

Reaksjonene blant partiene er skarpe. Ap og SV varsler at de vil ta saken opp i Stortingets presidentskap. Sp-høvdingen Per Olaf Lundteigen sier saken er «nitrist».

Høyres arbeidspolitiske talsperson, Heidi Nordby Lunde, sier det slik:

– Jeg mener lovverket her er krystallklart, så det er bra at Stortinget sier de skal se nærmere på saken.

– Kommer til å kjempe

Rangitkumaar måtte mandag ta kontakt med NAV for å melde seg arbeidsledig. Han er lei seg.

– Jeg ble innkalt til lederen min, som fortalte meg at jeg snart hadde jobbet der i tre år og at det betød at de eventuelt måtte ansatte meg. De hadde derfor kommet til at de ikke ville forlenge kontrakten med meg, sier Rangitkumaar.

Det er treårsregelen han møter.

I 2015 presiserte regjeringen at «Arbeidstaker skal ha krav på fast ansettelse etter tre år som midlertidig ansatt på generelt grunnlag og ved vikariater».

– Vi mener Stortinget her forsøker å omgå den regelen. Stortinget har adgang til å leie inn folk fra bemanningsbyrå, men da skal arbeidet ha midlertidig karakter, eller det skal skje gjennom en avtale med tillitsvalgte. Det har ikke skjedd i dette tilfellet, sier Espe.

Rangitkumaar begynte som rørleggerlæring for flere år siden og meldte seg i den forbindelse inn i Rørleggernes fagforening.

– Dette er en sak vi kommer til å kjempe for, sier Espe.

Forsiktig stortingsdirektør

Stortingets direktør, Marianne Andreassen, sier de vil gå inn i saken før de uttaler seg.

– Basert på uttalelsene fra Dipaker Rangitkumaar, vil vi nå se nærmere på denne saken. Før vi har fått belyst alle sider ved saken kan vi ikke gi ytterligere kommentarer, sier hun, men legger til at en av Espes påstander er feil:

– Stortinget har ikke leid inn, og har heller ikke planer om å leie inn, noen i hans sted.

– Er det vanlig på Stortinget å leie inn folk på kortsiktige kontrakter?

– Vi bruker innleie av arbeidskraft når vi har kortvarige og andre midlertidige behov. Dette blir gjort i samsvar med de vilkår og regler som gjelder.

les også

Ap ber Stortinget forby innleie

Hun sier de har en rammeavtale med Manpower om vikartjenester og at de i fjor brukte 3,2 millioner kroner på innleie av vikarer.

– Lønnsbudsjettet for Stortingets administrasjon var til sammenligning 414,9 millioner kroner i fjor.

BRED ERFARING: Stortingets direktør, Marianne Andreassen, har hatt en rekke sentrale jobber i norsk arbeidsliv de siste tiårene, etter at hun var Ap-statssekretær i flere departement tilbake på 90-tallet. Foto: Helge Mikalsen

– Hvis denne historien er sann, noe jeg ikje har grunnlag for å betvile, er det bare nitrist. Her diskuterer vi høylytt og beslutter lovendringer angående midlertidige ansettelser og bruk av bemanningsselskap. Så erfarer vi at Stortingets administrasjon ikke får med seg overskriftene en gang, sier Sps talsperson, Per Olaf Lundteigen.

– Jeg forventer at presidentskapet rydder opp og bruker faste ansatte. Midlertidig ansatte skal dekke vikariat og spesielle arbeidstopper. Bemanningsbyrå har ikke noe å gjøre på Stortinget, sier han.

– Ap-nestleder Hadia Tajik sier de vil ta tak i saken.

– Dersom opplysningene VG omtaler medfører riktighet forventer jeg at Stortingets administrasjon rydder opp snarest, og beklager til vaktmesteren vår.

Hun sier de vil ta saken til presidentskapet.

– Svært alvorlig

Det vil også SV.

– Det er svært alvorlig om Stortinget som arbeidsgiver benytter midlertidig innleie til arbeid det er et fast behov for. Denne saken tyder på at Stortinget kan ha omgått regelverket. Det må vi komme til bunns i, derfor vil vi stille spørsmål til presidentskapet om dette, sier SVs arbeidspolitiske talsperson, Solfrid Lerbrekk.

les også

35 av 236 er ansatt

De sier begge at faste stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet, og at bruk av midlertidige stillinger skal være et unntak.

– Dessverre har Høyreregjeringen undergravd dette viktige prinsippet, ved å gi fri tilgang til midlertidige ansettelser, ved å ikke finansiere arbeidstilsynet tilstrekkelig til at regelverket kan følges opp, og ved å ikke gjøre noe for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet. Taperne er vanlige arbeidsfolk som opplever en mer usikker jobbhverdag, sier Tajik.

les også

Tajik i strupen på Reitan og Kjos

Høyres Nordby Lunde utdyper sitt syn:

– Hovedregelen i norsk arbeidsliv er faste, hele stillinger og Stortinget er ikke noe unntak. Det er helt legitimt å leie inn vikarer ved behov, men vi er opptatt av ryddige og seriøse arbeidsforhold, og tar det som en selvfølge at dette også gjelder alle de hyggelige folkene vi er så heldige å ha sammen med oss på Stortinget.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder