LUFT: Venstres Abid Raja bruker ordet luftslott om det Sylvi Listhaug foreslår om EØS. Foto: Trond Solberg

Raja kraftig ut mot Listhaug

Venstres Abid Raja avviser alle innvandringsforslagene til Frp-nestleder Sylvi Listhaug. – Nei, nei, nei, sier han – og får støtte i KrF.

Regjeringspartiene Venstre og Frp smeller kraftig sammen i spørsmålet om innvandring.

Listhaug fortalte til VG onsdag at de ønsker å reforhandle EØS-avtalen, for å begrense arbeidsinnvandringen, stramme inn på mulighetene for å få familiegjenforening og si nei til FNs migrasjonsavtale.

– Nei, nei, nei, sier Abid Raja, Venstres finanspolitiske talsperson, til alle de tre forslagene Listhaug fremmer. Han er tilbake etter sykmeldingen etter feiden med partileder Trine Skei Grande, og gyver løs på regjeringskollega Frp og Listhaug.

les også

Venstre under sperregrensen på nok en måling

– Det finnes ingen andre alternativer til EØS-avtalen for Norge – enn fullt ut medlemskap i EU. Derfor skal ikke noen borgerlig regjeringsplattform åpne for å reforhandle EØS-avtalen, fastslår Venstre-profilen kompromissløst.

– Luftslott

Han kaller Listhaugs forslag et luftslott.

– Det er ikke akkurat noe folkekrav om norsk EU-medlemskap. Men eneste grunnen for å reforhandle EØS-avtalen vil være at vi skulle ønske gå inn i EU. Brexitkaoset i Storbritannia viser hvor fåfengt det er å tro at nye forhandlinger med EU vil resultere i bedre vilkår. EØS er en ekstremt god avtale for Norge, som har skapt vekst og norske arbeidsplasser. Å tro at Norge skal kunne få bedre vilkår i nye forhandlinger er et luftslott, sier han.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad leder sonderinger for å undersøke om KrF skal gå inn i regjeringen sammen med Listhaugs Frp, Rajas Venstre og Høyre.

– EØS-avtalen er en grunnstein for norsk industri og næringsliv, som vi ikke ønsker å rokke ved. Utgangspunktet vårt er at vi ikke er positive til noen reforhandlinger som kan skape uro om EØS-avtalen, men siden vi er i dialog med regjeringspartiene, vil vi ikke forhandle i mediene om slikt.

Han legger til:

– Vi ønsker ikke å stramme inn reglene for familiegjenforening og støtter FNs migrasjonsplattform.

les også

Ernas farlige drøm

Raja avviser også på strak arm Listhaugs forslag om ytterligere å stramme inn innvandreres mulighet til familiegjenforening.

– Venstre ser ingen grunn til å stramme inn når det gjelder familiegjenforening. Det er viktig for integreringen at mennesker som har fått innvilget asyl i Norge får mulighet til å leve sammen med sin familie. Det er det beste både for Norge og får de menneskene det gjelder at vi ikke bidrar til å skape ensomhet og isolasjon, med alt det kan føre med seg av sosiale utfordringer.

– Ytterste høyreside

Han skyter også ned det tredje forslaget, om å si nei til FNs migrasjonsplattform, den såkalte Marrakech-erklæringen, som skal debatteres på Stortinget torsdag.

– Migrasjon er en kilde til økonomisk vekst, innovasjon og mangfold, men uregulert kan migrasjon også ha negative konsekvenser. Derfor er jeg glad for at regjeringen vår helhjertet støtter FNs migrasjonsplattform. Internasjonale løsninger på internasjonale utfordringer er alle tjent med, sier han.

Raja håper regjeringsforhandlingene med KrF vil lykkes, for å vri mer makt til sentrum, bort fra Frp.

les også

Kilder til VG: Høyre kuttet HRS-støtten uten å spørre Frp

– Jeg håper KrF sin inntreden i regjeringen vil forsterke regjeringens internasjonale engasjement, forsvar av EØS og troen på at løsninger finnes gjennom internasjonalt samarbeid, ikke nasjonal alenegang: Regjeringen har sin Jeløyaplattform. Det ligger foreløpig fast. Det er KrF som skal forhandle for å komme inn i regjering; ikke Frp som skal ta omkamper. Med V/KrF vil tyngdepunktet flyttes nærmere sentrum, ikke lenger ut mot ytterste høyreside, fastslår han.

Kritikk fra Høyre og Ap

Leder i Høyres Europautvalg, stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim, reagerer på kravet om EØS-reforhandling.

– Jeg må si meg uenig med Listhaugs utspill i dag. Jeg vil forsvare EØS-avtalen og det er en dårlig idé å reforhandle den, sier han:

– Dette utspillet kommer samme dag som Theresa May får mistillitsforslag mot seg fordi avtalen i Brexit er for dårlig. Hvordan skal Norge kunne ha noen grunn til å få en bedre avtale gjennom en reforhandling? Både Sylvi og jeg er fra Møre og Romsdal, og vet hvor viktig EØS-avtalen er for arbeidsplassene i vårt fylke. Uten et marked å eksportere til har vi ikke stort igjen, sier han og legger til:

– Jeg merker meg motstanden som reises i fagbevegelsen og LO, men sosial dumping og brudd på godt arbeidsmiljø er EU, EØS og regjeringen like mye imot som alle andre. Det er kontrollen og oppfølgingen av arbeidslivskriminalitet som er løsningen, ikke å gå ut av EØS. Det er som å kvitte seg med badekaret fordi at vannet ikke er varmt nok.

Ap-nestleder Hadia Tajik legger lite mellom.

– Det er ikke EØS som bør skrotes, det er regjeringen til Høyre og Frp. Dersom Frp er så opptatt av å sikre lønns- og arbeidsvilkårene til norske arbeidsfolk, så kunne de vært med oss for å begrense innleie, som gjør det svært attraktivt å hente utenlandsk arbeidskraft til norske jobber. De kunne skrotet sin egen adgang til generelle midlertidige ansettelser, eller de kunne vært med på å styrke Arbeidstilsynet for å avdekke bedrifter som utnytter arbeiderne sine, sier Tajik.

– Tomprat

Ap viser blant annet til vedtaket om å sterkt begrense innleie av arbeidskraft.

– Der Ap, SV, Sp, Rødt, MDG og KrF sikret flertall mot Frp, Høyre og Venstre.

Hun viser også til forslaget om å innføre en registreringsplikt for utlendinger som utfører arbeid i Norge og forslag fra Ap om gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

– Det siste forslaget har Frp mulighet til å stemme for, men så langt har de signalisert skepsis, sier Tajik.

– Dette er bare tomprat. Frp har aldri løftet en finger for å utfordre EØS-avtalens frie flyt av sosial dumping. Derimot har de stemt imot Rødts forslag om regulering av bemanningsbransjen og for Acer, som truer viktige industriarbeidsplasser. Dette er bare enda et forsøk fra Frp på å bløffe arbeidsfolk. I regjering har Frp vært helt uten vilje til å bekjempe mafiaen som brer seg i arbeidslivet, men stått passive og sett på fri flyt av sosial dumping over Svinesund, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Sjømat Norge: Farlig

Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, er sterkt kritisk til å tukle med EØS.

– For oss som representerer sjømat som en eksportrettet næring, er denne typen utspill farlig. EØS er, selv om den ikke er perfekt, vår viktigste avtale med vårt viktigste marked; det i en tid hvor proteksjonisme og rivalisering øker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder