DØD: Ornitolog Ragnar Syvertsen sier dette er en ungfugl hvor fjærene ennå ikke er fullt utviklet, og hvor en fem centimeter stor oljeflekk i fjærene kan drepe den. Oljen ødelegger isolasjon i fjærene og varmetapet fører til at den dør.
DØD: Ornitolog Ragnar Syvertsen sier dette er en ungfugl hvor fjærene ennå ikke er fullt utviklet, og hvor en fem centimeter stor oljeflekk i fjærene kan drepe den. Oljen ødelegger isolasjon i fjærene og varmetapet fører til at den dør. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Forurensning truer vernet naturreservat i Vestfold

INNENRIKS

Brannvesen jobbet i natt med å få begrenset forurensningen av Presterødkilen våtmarksområde i Tønsberg, etter at flere døde fugler og fisker ble funnet i nærheten.

Publisert:

Det er Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) som natt til torsdag deler opplysningene på Facebook og Twitter.

De sier de rundt klokken 18 onsdag kveld rykket ut til Vellebekken på Kilen i Tønsberg etter melding om funn av død fugl og en lukt som kunne minne om diesel. VIB skriver det raskt ble klart at det dreier seg om et større utslipp av et «foreløpig ukjent petroleumsprodukt». De fant også døde ender, åler og en stor mengde småfisk.

– Dette er et område vi definitivt ikke skal ha forurensing i, derfor ble det iverksatt en stor innsats for om mulige å redusere konsekvensene, sier vakthavende brannsjefen Einar Flogeland i pressemeldingen.

Vellebekken leder ut i naturreservatet Presterødkilen, som er Vestfolds høyeste prioriterte vernede våtmarksområde og er oppført på Ramsar-konvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarksområder.

Også politiet, Kystverket og Fylkesmannen ble varslet, men de vet så langt ikke hvor forurensningen stammer fra.

– Det er et petroleumsprodukt som med stor sannsynlighet har blitt ført med overvannet ut i Vellebekken etter regnbygene, sier brannsjefen.

Forurensningen er foreløpig begrenset. Ifølge Flogeland har VIB har satt opp en rekke barrierer med absorberende lenser, og de har brukt barkblåser på gummibåt til å spre oljebark i store deler av bekken.

– Vi har kontroll på situasjonen i bekken. Vår største utfordring er at det har kommet forurensning ut i Ramsar-området. Her er det svært vanskelig å aksjonere. Det er for grunt selv for gummijollene og bunnen bærer ikke en brannkonstabel som vader. Torsdag morgen vil drøfte hvilken strategi vi kan benytte for å dempe forurensningsskadene i dette svært sårbare området, sier han.

Fylkesmannen ser svært alvorlig på forurensningen, og har frosset ned de døde dyrene for å analysere dem:

– Forurensning i dette området er en trussel for fugl, fisk og bunnfaunaen som utgjør næringsgrunnlaget for både vadefugler og ender, sier seniorrådgiver Miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling og forvaltningsansvarlig for Presterødkilen hos Fylkesmannen i Vestfold, Lene Berge i pressemeldingen.

Ifølge oritolog Ragnar Syvertsen kan en forurensning i Presterødkilen drepe næringsgrunnlaget for alle fugler.

– Dette er kritisk, sier han.

VIB opplyser at arbeidet gjenopptar torsdag morgen.

Her kan du lese mer om