BESØKTE SÖTA BROR: Jan Tore Sanner vil legge frem en ny integreringsstrategi til høsten.
BESØKTE SÖTA BROR: Jan Tore Sanner vil legge frem en ny integreringsstrategi til høsten. Foto: Frode Hansen

Sanner lærte om «utsatte bydeler» i Stockholm

INNENRIKS

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner var nylig i Stockholm for å lære om svensk integreringspolitikk og tiltak i utsatte byområder.

Publisert:

Det melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Sanner har reist rundt i Norge det siste halve året for å få viktige innspill til arbeidet med utviklingen av en ny integreringsstrategi som regjeringen skal legge frem i løpet av høsten. Sverige fikk 1. juli en langtidsstrategi for å motvirke segregering i det svenske samfunnet.

– Da er det også interessant å se hvilke erfaringer våre naboland har gjort seg og å lære av dette, sier Sanner.

Integrering og arbeid

Ministeren møtte statsråd for gymnas- og kunnskapsløftsspørsmål Anna Ekström under besøket. Tema for diskusjonen var arbeidet med å integrere flyktninger i skolen og arbeidslivet.

– Det er interessant å få førstehåndskunnskap om de viktigste utfordringene i Sverige når det gjelder integrering. Vi har utfordringer vi må ta tak i også i Norge. Det er for eksempel altfor stor variasjon i resultatene i introduksjonsordningen. I noen kommuner kommer 8 av 10 i arbeid eller utdanning mens i andre kommuner er det bare tre av ti som kommer videre, sier Sanner i pressemeldingen.

Besøkte skole i et «utsatt byområde»

Sanner besøkte også Østberga skoles fritidshjem, en av skolene i de såkalte «utsatte byområdene» i Stockholm. Skolen er en viktig del av det forebyggende arbeidet i bydelen, og jobber med å gi barn en god skolefritidsordning.

I løpet av høsten vil Sanner legge frem den nye integreringsstrategien. Ifølge ham selv inneholder den en reformering av introduksjonsordningen, hvor blant annet kravet om antall timer norskopplæring blir erstattet med et krav om at alle må lære norsk.

Her kan du lese mer om