Øker risikoen: Veier med høy fartsgrense og uten midtdeler øker risikoen alvorlige trafikkulykker. Foto: Hallgeir Vågenes

Høysesong for trafikkuhell: – Hold hendene på rattet og øynene på veien

På bare veier og med god sikt velger mange å klemme inn gasspedalen litt ekstra i sommermånedene. Det har ført til at juni, juli og august normalt topper statistikken over alvorlige trafikkulykker.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Mange kan kanskje oppleve det som ulogisk at det ikke er vinteren som har flest trafikkulykker med alvorlig skade, med snø, is og dårlig vær, men om sommeren kjører vi fortere. Når farten går opp, så øker både antall ulykker og konsekvensene av dem, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet ved Statens vegvesen.

I årets første sommermåned har 11 personer mistet livet på veien. Det er ett liv mer enn på samme tid i fjor.

les også

Førerfeil bak flest dødsulykker på norske veier

Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser også at det er møteulykker som har tatt flest liv i trafikken hittil i år. Av 44 drepte har 20 mistet livet i en møteulykke, mens 12 har omkommet i utforkjøringer.

Det er på veier med høy fartsgrense og tofeltsvei uten midtdeler at risikoen for alvorlig skade i en trafikkulykke er størst.

– Disse strekningene er farlige om man ikke er oppmerksom, advarer Ranes.

Særlig strekningene E6 i Oslo og Nordland, E39 i Hordaland og Rogaland, og E18 i Akershus utpeker seg som strekninger med mange trafikkulykker i løpet av året. Her ble det registrert til sammen 1379 trafikkulykker fra 2012 til 2016.

– Generelt så skjer det flest alvorlige trafikkulykker på steder med relativt stort trafikkvolum og høye hastigheter, forteller Ranes.

Bare det å øke farten med 10 kilometer i timen kan få fatale konsekvenser dersom farten allerede er høy, poengterer hun.

– Det du akkurat klarer å stoppe for i 80 vil du treffe med 50 kilometer i timen i 90. Det kjennes ikke veldig mye fortere, men det er mye energi i den fartsøkningen, energi som du må håndtere hvis du må bråbremse, sier hun.

Møteulykker tar flest liv

Møteulykker og utforkjøringsulykker står for 55 prosent av antall drepte og hardt skadede i trafikken, ifølge veivesenets Handlingsplan for 2018 til 2023.

På riksveinettet er det derfor planlagt en rekke utbedringer flere steder, som firefelts vei, midtrekkverk og bedre midtoppmerking for å redusere problemet.

SIKREST: Motorvei er den sikreste veien vi har, ifølge veivesenet. Her fra E18 ved Vækerø inn mot Oslo. Foto: Jan Petter Lynau

Utforkjøringsulykkene skjer spredt, og ofte på veier med lite trafikk.

– De strekningene det er fare for de alvorlige ulykkene må folk være oppmerksomme på og ha et bevisst forhold til, forteller Ranes.

Ranes kommer med en klar oppfordring til de som har tenkt seg ut på veien i sommer:

les også

Flere tas for ruskjøring

– Hold hendene på rattet og øynene på veien. Vær oppmerksom og ikke hold på med andre ting, sier hun og legger til:

– I tillegg er det tre gylne og enkle regler å holde fartsgrensen, bruke bilbelte og kjøre rusfritt. Gjør alle det, så går det veldig mye bedre.

I ferietrafikken kan man også støte på kjøretøy som ikke preger trafikken i like stor grad resten av året, som bobil og campingbil. Ranes oppfordrer folk til å tenke seg om to ganger før de for eksempel velger å kjøre forbi en bobil som sliter i motbakke.

– En forbikjøring kan bli dyrekjøpte minutter, og hva skal du egentlig bruke de minuttene til, spør Ranes.

På trafikksikkerhetstoppen

Tall fra Statens vegvesen viser at de siste to somrene har 84 mennesker måttet bøte med livet i trafikkulykker i sommermånedene. Samtidig har 425 personer endt opp som hardt skadd. Høye tall til tross – utviklingen er positiv, og dødstallene lavere enn noen gang.

– Nedgangen skyldes summen av flere ting. Folk er generelt flinkere til å gjøre de riktige tingene, som å holde fartsgrensen og bruke bilbelte. I tillegg har moderne biler høyere sikkerhetsstandard og det er bygget en god del ny og sikker vei, sier Ranes.

les også

Nå blir det enklere å kjøpe og selge bil

I 2017 mistet 106 personer livet på norske veier, noe som gjør Norge til det mest trafikksikre landet i Europa, trolig også i verden, målt i antall trafikkdrepte i forhold til innbyggertall, ifølge Transportøkonomisk institutt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder