HELOMVENDING: På et møte med politiet i Lisboa får Bent Høie (H) høre hvordan rusreformen har forandret samfunnets holdning til narkomane. Her sammen med politioffiserene Carlos Reis (fremst) og Carlos Cachudo, og to medlemmer av kommisjonen, Nund Capaz og Nadia Simoes (ved siden av Høie). Statssekretær i helsedepartementet, Maria Jahrmann Bjerke og statssekretær i justisdepartementet, Thor Kleppen Sættem, sitter til venstre for Høie. Foto: Kristiansen,Tore

KrF om Høies rusreform: Blir vanskeligere å følge opp ungdom som ruser seg

Det blir enklere for ungdom som ruser seg å si nei til hjelp dersom ansvaret for rusomsorgen flyttes fra justis til helse, mener KrF.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Vi kan ikke gi fra oss muligheten til å gripe inn overfor unge mennesker som er i ferd med å utvikle et rusproblem, sier helsepolitisk talsperson i KrF, Olaug Bollestad til VG.

– Dersom alt ansvar for oppfølging overføres fra justissektor til helsesektor, innebærer det at all oppfølging er helt frivillig. Da kan ikke politiet lenger gripe inn.

VG har tidligere skrevet om helseminister Bent Høies nye planer for ruspolitikken i Norge, som blant annet innebærer at ansvaret for brukerne flyttes fra justis til helse.

Denne uken var Høie i Lisboa for å lære om den såkalte Portugal-modellen. I 2001 avkriminaliserte landet all narkotika. I dag kan du kjøpe, besitte og bruke cannabis, kokain, heroin, amfetamin og andre stoffer lovlig i Portugal, så lenge mengden faller under kriteriene for en brukerdose (se faktaboks). Men det er forbudt å dyrke, produsere og selge narkotika.

BAKGRUNN: Vil behandle narkomane - ikke straffe

Narkotikadødsfall er dramatisk redusert siden reformen ble innført i 2001, og er i dag blant de laveste i Europa. Snittet i Europa er 20,3 dødsfall per million innbyggere, mens i Portugal er det 5,8. Portugal hadde 26 overdosedødsfall i 2017, mens Norge har rundt 250 i året.

Bakgrunn: Høies nye rusreform: Fra straff til behandling

IKKE IMPONERT: Olaug Bollestad (KrF) er ikke enig i å flytte ansvaret for rusmisbrukere fra justis til helse. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

KrF: Ungdom kan velge bort tiltak

I Portugal henviser politiet rusmisbrukere videre til en kommisjon. Kommisjonen består av sosialarbeidere, leger og advokater som skal vurdere videre behandling. Med mindre du blir tatt for salg eller med store mengder narkotika kan ikke politiet straffe deg.

Helseministeren ser på muligheten for å innføre et lignende system i Norge. Bollestad i KrF er enig i at rusavhengighet bør behandles mer som enn sykdom enn som kriminalitet, men mener det er feil å flytte alt ansvaret bort fra politiet.

– Dette rammer bekymringssamtaler, som politiet gjennomfører tusenvis av hvert år. Dersom man overfører oppfølging til helsesektoren, vil ungdom som blir tatt for bruk og besittelse av narkotika fritt kunne velge bort ungdomskontrakt eller andre tiltak som kan bidra til å stoppe et begynnende rusproblem, sier Bollestad.

SV savner en mer helhetlig ruspolitikk og mer fokus på overdosedødsfall, sier helsepolitisk talsperson i partiet, Nicholas Wilkinson til VG.

– Norge har et stort antall overdosedødsfall. I fjor døde 266 personer som følge av en overdose. Jeg savner konkrete tiltak som tar tak i dette problemet, sier han.

– Jeg savner også en mer helhetlig ruspolitikk. Skal du hjelpe folk ut av rusen, må du ta tak i problemene som gjør at de ruser seg. For eksempel er det mange som ikke har jobb eller utdanning. De sliter kanskje psykisk. Alle disse tingene må tas hånd om samtidig.

BakgrunnHistorisk i Stortinget - slutt på straff for rusmisbrukere

Ap: Må bli lov å røyke på sprøyterommene

Med unntak av KrF stiller de fleste partiene på Stortinget seg bak å flytte ansvaret for oppfølgingen av rusmisbrukere fra justis til helse.

– Det har Arbeiderpartiet jobbet for i mange år, sier helsepolitisk talsperson, Ingvild Kjerkol til VG.

Hun etterlyser strakstiltak som lettere tilgang til legemiddelassistert behandling. Det må også bli lov å røyke heroin på spøyterommene, mener Kjerkol.

SKEPTISK: Nicholas Wilkinson (SV) etterlyser flere tiltak i regjeringens rusreform. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Det har Høie sagt nei til, til tross for at det er mye mindre skadelig, sier hun.

Kjerkol mener Høie må styrke økonomien i norske kommuner for å kunne gjennomføre en vellykket rusreform.

– De med rusproblemer taper fort i prioriteringskampen om bolig eller aktivitetstilbud i kommunene. Derfor er en bedre kommuneøkonomi en viktig del av svaret, noe Høyre dessverre ikke tar innover seg.

Så du? SV vil la folk bruke hasj, ta ecstasy og sniffe kokain

Høie: Uenig

Helseminister Bent Høie (H) sier seg uenig i at den nye reformen vil gjøre det vanskeligere å komme i kontakt med unge som ruser seg. Tvert imot vil det bli enklere, tror Høie.

– I dag er ungdomssamtalene et virkemiddel i politiet, mens den nye reformen vil gjøre det til et virkemiddel i helsesektoren. Jeg tror fagpersoner, med kompetanse på unge, vil kunne gjøre en like god, om ikke enda bedre, jobb, sier Høie.

Helsepolitikerne på Stortinget vil forstå den nye reformen bedre etter deres besøk i Portugal neste uke, tror Høie. Da skal representantene i Helse- og omsorgskomiteen lære om den Portugisiske modellen, slik Høie gjorde denne uken.

– Reformen alene vil ikke løse problemet med overdosedødsfall, men den vil senke terskelen for å  søke hjelp, sier Høie.

Han varsler også at en ny overdosestrategi og åpning av røyking på sprøyterommene. Sistnevnte krever en lovendring som helseministeren håper å få på plass i løpet av 2018.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder