REFORM-IVRIG: Aps politikk må ta folks største bekymringer på alvor, sier Jan Bøhler. Foto: Jan Petter Lynau

VIL STOPPE 6 av 10 asylsøkere

(VG Nett) Jan Bøhler (Ap) vil stramme inn, og krever en tydeligere asylpolitikk slik at antallet asylsøkere krymper kraftig. Han ber partiet ta folks bekymringer og frustrasjoner på langt større alvor.

Publisert:

Oslo Aps leder lanserer nå seks reformer for å «slippe fornuften løs» i Aps politikk.

- For å få oppslutning om en human og solidarisk asyl- og inkluderingspolitikk, må vi sette ned foten. Vi må klargjøre asylpolitikken, så det blir klinkende klart for menneskehandlere og andre som styrer strømmen av asylsøkere, at Norge ikke er noe fristed. Når drøyt 60 prosent av asylsøkerne får avslag, er det noen som alvorlig har misforstått hvor listen ligger i Norge, sier Bøhler til VG.

Med Bøhlers forslag kan asyltilstrømningen dermed krympe ned mot de 7000 personer som kan oppnå asyl, fra prognosen på 17000 - dersom Norge lykkes med å stoppe de som åpenbart har et grunnløst asylbehov.

- Det er først og fremst gjennom praksis at vi kan sende klarere signaler til avsenderlandene. Flest mulig av dem som kommer hit uten mulighet for å få asyl, bør få avslag innen 48 timer, og returneres, sier Bøhler.

Innskjerpingene i asylpolitikken er et av virkemidlene for å finne tilbake velgere før 2009-valget.

«Fornuftsreformer»

- Ap skal være det store og brede folkepartiet. Da må vi høre mer på vanlige folk der det er fornuftig. Et parti som ber om sympati fra nær halvparten av velgerne, må være dyktige til å få tak i det folk er opptatt av, og slippe fornuften løs, sier Bøhler til VG.

Dette er Jan Bøhlers seks «fornuftsreformer»:

1. Alle under 18 på videregående

- En tredel dropper nå ut av videregående skole. Vi vil at skolene skal få plikt til å gi et tilbud til alle fram til de er 18. Klarer de ikke mer teori, må skolen skaffe dem en praktisk utdanning, eventuelt en praksisplass i arbeidslivet.

2. En ny stor helsereform

- Vi trenger et helsevesen som behandler pasientene der det er best for dem, og som lønner seg for samfunnet. Kronisk syke blir ofte svingdørpasienter, men kunne heller fått tilbud om en observasjonsseng utenom sykehusene der innleggelse ikke er absolutt nødvendig.

3. Klargjør asylpolitikken

- Så mange som 17000 asylsøkere ventes til Norge i år, Knapt 60 prosent av dem vil til slutt få avslag. De som ødelegger fingertuppene og dumper papirene sine etter grensepassering, ber egentlig om raskt avslag. 48-timersregelen må derfor innskjerpes.

4. Handlefrihet for vannkraft

- Vannkraftutbygging er den best tenkelige ressursen i en klimasammenheng. Vi må få tilbake handlefriheten i vannkraftutbyggingen. Det er ikke engang snakk om å bygge ut fredede vassdrag, men det er mye å hente på å utnytte vannet i de regulerte elvene bedre.

5. Krafttak for å styrke politiet

- Bare 10 prosent av den kriminaliteten som rammer folk flest - innbrudd, tyverier og skadeverk - blir oppklart i hovedstaden. Nå må politiet bli bedre i stand til å beskytte folks trygghet og behov for sikkerhet i hverdagen.

6. Bedre rusomsorg

- Vi har altfor mange tungt rusavhengige som særlig hoper seg opp i Oslo sentrum, uten å få god nok hjelp. De som er alvorlig ute å kjøre må kunne få hjelp på dagen når de er motiverte, eller har akutt behov for behandling. Altfor mange dør av overdose i Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder