SOV I TIMEN?: – Når politikerne med bred penn i dag er klare på hvordan loven skal forstås nå, sier de samtidig at de som fikk Norge inn i EØS i 1994 sov i timen da loven ikke ble endret, sier advokat John Christian Elden. Foto: Gisle Oddstad, VG

Elden slår NAV-alarm: Alle trygdesaker fra 1994 må granskes

Advokatselskapet Elden har gjort en vurdering av NAV-saken. Konklusjonen er rammende: Helt siden 1994 har trygdede i Norge kunne ta med trygd til EU-land.

 • Bjørn Haugan

Et av de sentrale spørsmålene i NAV-saken er hvor langt tilbake man skal granske enkeltsaker for trygdede i Norge.

Foreløpig er bare saker tilbake til 2012 gransket, hvor det foreløpig er funnet 78 som er uskyldig dømt.

Elden mener alle saker helt tilbake til 1994 må gjennomgås.

– Vår konklusjon er at rettstilstanden har vært den samme i EØS siden Norge ble med i 1994. Dette følger av regler som ble vedtatt i EU allerede i 1971 og 1972. Departementet og Stortinget så på dette også i 2008, da det ble fastslått at EØS-reglene om rett til å ta med seg trygdeytelser gikk foran formuleringen i den norske loven ved motstrid, sier advokat John Christian Elden til VG.

Eksperter har tidligere slått alarm: Tror NAV-skandalen går lenger tilbake enn 2012

Foreløpig har NAV bare begynt å gå gjennom saker tilbake til 2012, da nytt EØS-regelverk ble vedtatt av Stortinget.

– Det du sier er at det er mange flere som trolig har vært utsatt for justismord og som feilaktig har blitt dømt tilbake til 1994?

– NAV-saker fra 1994–2011 må også granskes og vurderes gjenåpnet, samt at det blir etterbetalt ytelser til alle som uberettiget mistet dem, sier Elden.

Det er advokat og partner Bjørn Kvernberg ved Eldens kontor i Stavanger som før jul laget en 18 siders redegjørelse om hva som er korrekt lovforståelse for norsk rett i forhold til EU/EØS-rett knyttet til NAV-saker.

– Vi gjorde det fordi Staten utad har gitt uttrykk for at det skjedde en lovendring i 2012, og at det året er satt som skjæringspunkt for hvilke saker som skal gjenopptas, skriver Kvernberg.

Parti-kilder til VG: «Ap går trolig inn for mistillit til Hauglie»

– Forstått før 2012

Kvernberg konkluderer:

«1. Forordningen av 2012 representerte ikke noe nytt i forhold til retten til borgernes frie bevegelser innenfor EU/EØS. For Norge og norske borgere har denne retten eksistert siden inngåelsen av EØS-avtalen i 1994. 

2. Forordningen av 2012 representerte ikke noe nytt i forhold til retten til eksport av trygdeytelser under midlertidig opphold i andre land innenfor EU/EØS. For Norge og norske borgere har denne retten eksistert siden inngåelsen av EØS- avtalen i 1994. 

3. Det er funnet interne skriv både hos departement og NAV som viser at denne lovforståelsen er forstått før 2012. Praktiseringen av andre løsninger i de enkelte NAV-saker fremstår derfor som uriktig lovanvendelse, – ikke uriktig lovforståelse eller feil lovtolkning». 

Her kan du lese Eldens dokumentasjon:

Elden sier det har vært mange muligheter.

– Når departementet nok en gang i 2012 gjentok at EØS-reglene gikk foran norsk lov, burde de og Stortinget samtidig ha sørget for at den norske loven ble endret slik at borgerne og NAV-ansatte kunne skjønne at lovteksten var feil og skulle forstås motsatt av det som sto.

les også

Hauglie beklager at hun ikke stoppet saken til Erik Skjoldheim: – De kunne spart meg for frykten

Han legger til:

– Når politikerne med bred penn i dag er klare på hvordan loven skal forstås nå, sier de samtidig at de som fikk Norge inn i EØS i 1994 sov i timen da loven ikke ble endret.

– Hvorfor skrive en slik rapport: Du er Høyremann og kan mistenkes for å ønske fokus på tiden før Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013?

– Min upolitiske medarbeider i Stavanger laget denne utredningen fordi vi har klienter som mottok ytelser før 2012 som ønsket vurdert gjenåpning, herunder mannen som Høyesterett dømte i 2017.

Hagen ber Brundtland avklare

Elden er klokkeklar:

– Den norske folketrygdloven burde vært endret allerede i 1994, slik at den gå uttrykk for hva som var riktig jus. Senere burde den vært endret av Stortinget i 2008 og 2012, da de begge ganger behandlet spørsmålet.

Frps Carl I. Hagen har vært med helt tilbake til 1994.

– Dette viser at norske myndigheter helt siden 1994 har visst at trygdede kunne ta med trygd til EU-land. Gro Harlem Brundtland var hovedmotoren bak EØS-avtalen og det er nødvendig at hun redegjør for hvorfor hun ikke sørget for at EØS-reglene ble implementert i norsk lov.

– Du har selv vært med hele tiden og burde selv ha bidratt?

– Vi har forutsatt at regjeringen gjorde jobben sin.

Gro Harlem Brundtlands rådgiver, Jon Mørland, sier til VG at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen vil ha svar fra Foto: Frode Hansen

I Elden-dokumentet viser de også til at Staten har satt på vent vurderingen av saker før 2012. De viser til et NAV-skriv:

Der fremkommer det at NAV har vært i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om behovet for å avklare rettstilstanden før 2012 og NAVs praktisering av EUs trygdeforordning, artikkel 21.

«Departementet har bedt granskingsutvalget vurdere om praksis før 2012 må gjennomgås. Vi vil derfor ikke igangsette et eget arbeid på dette området før utvalgets vurdering foreligger. Vi legger til grunn at utvalget vil gi sin vurdering av dette i god tid før 1. juni, som er fristen
utvalget har fått på sitt arbeid».

VG har vist at det er stor usikkerhet om granskingsutvalget kommer til å se på forhold før 2012. Høyres Svein Harberg har krevd det, men utvalgets leder, Finn Arnesen, sier de av tidshensyn kan få problemer med det.

Aps saksordfører, Eva Kristin Hansen, er åpen for å utvide granskingen.

– Jeg er ikke veldig overrasket over det som hevdes her. Det har vært mulig å tenke seg at vi kan ha gjort feil helt fra vi ble med i EØS. Dette bør uansett være et tankekors for granskingsutvalget, som kanskje må revurdere tidsperioden de går gjennom, sier hun.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) skriver følgende i en e-post til VG:

– Det ligger i granskingsutvalgets mandat å avklare om praksis før 2012 må gjennomgås. Dersom granskningsutvalget kommer frem til at saker også før 2012 må gjennomgås, skal vi ta de nødvendige grep for å rydde opp og komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Gjennomgang av tilbakebetalingssaker og straffesaker før 2012 vil eventuelt måtte gjøres av Riksadvokaten og NAV.

Mer om

 1. Trygdejuks
 2. EØS
 3. Arbeids- og sosialdepartementet
 4. EU
 5. Trygd
 6. Nav
 7. Trygdeskandalen

Flere artikler

 1. EØS-forhandler: Mener NAV-skandalen ikke kan skyldes nye regler i 2012

 2. Brev glemt i skuff rammer Hauglie: – Jeg beklager så mye

 3. Uenighet om regjeringens NAV-gransking

 4. Ap avventer mistillit til Hauglie etter ny informasjon

 5. Knusende rapport: Dette mener NAV gikk galt i trygdeskandalen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder