STRAMMER INN: Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) varslet tidligere onsdag at det vil bli nye innstramminger hva gjelder hva som skal kunne refunderes av Stortinget. Foto: Thomas Andreassen

Slik er de nye reiseregnings-reglene

Stortingsrepresentanter som har flyttet familien sin til pendlerbolig i Oslo, har fått diettpenger. Det vil Stortingets presidentskap ha en slutt på nå – blant flere innstramminger.

Tirsdag avslørte Aftenposten at nok en topp-politiker har misbrukt det tillitsbaserte systemet stortingsrepresentantene fører reiseregningene sine i.

I dag har presidentskapet på Stortinget varslet nok en innstramming i systemet.

les også

Aftenposten: Ap-politiker leverte fiktive reiseregninger

Slik blir de nye reglene

Stortingets presidentskap skriver i innstillingen sin til Stortinget at de foreslår følgende:

1. Opplysninger om reisemål, dato, tid, formål og kostnad for delegasjons- og komitéreiser vil offentliggjøres på Stortingets nettsider.

2. Representantene må redegjøre for kombinerte privat- og tjenestereiser i kommentarfeltet på reiseregningen. Den enkelte må alltid redegjøre for om en tjenestereise er kombinert med et privat formål. I tillegg har presidentskapet besluttet at en reises formål og innhold i hovedsak må være tjenesterelatert for at den skal bli dekket.

3. Regelverket for pendlerdiett endres. Ordningen med pendlerdiett innskrenkes til å gjelde representanter som etter skattereglene kan defineres som pendlere. Det betyr at representanter som bor i pendlerboligen med familien i fremtiden ikke vil kunne kreve pendlerdiett.

Fordi forandringene krever en endring i stortingsgodtgjørelsesloven, legges de frem som en innstilling fra presidentskapet, og skal opp i stortingssalen.

Stortingspresident: – For raus regel

– Vi mener endringene som blant annet skjerper dokumentasjonskravet, er viktige endringer som bør forhindre feil i reiseoppgjør i fremtiden. Det gir til bedre kontroll med at reisen faktisk er gjennomført, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

– Er det tilstrekkelig med de endringene som foreslås for å unngå misbruk?

– Stortingets regelverk er tett opp til det statlige, og med de siste endringene vil det være enklere å kontrollere hver enkelt reise. Samtidig vil man vanskelig kunne sikre seg helt mot at noen forsøker å jukse i et system som i noen grad må basere seg på tillit.

Trøen kan ikke svare på hvor mange representanter som har flyttet til Oslo med familien sin, og fortsatt mottatt pendlerdiett, slik regelverket har tillatt til nå. Det skal det nå bli slutt på:

– Presidentskapet mener at denne regelen har vært for raus, derfor endres dette nå, sier hun.

MER ÅPENHET: Bjørnar Moxnes (R) fremmet i forslag om at stortingsrepresentantenes godtgjørelser burde offentliggjøres, blant annet. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Endringen kommer blant annet som følge av at Bjørnar Moxnes (R) i januar foreslo at partigruppene skulle attestere representantenes innenlandsreiser, et eget felt på regningen der man kan skrive hvorvidt tjenestereisen kombineres med private formål og at informasjon om tjenestereisene ble gjort tilgjengelige på Stortingets nettsider.

Presidentskapet foreslår altså å ikke vedta disse, og viser blant annet til at det er åpenhet om reiseregningene dersom det søkes innsyn.

Til Moxnes’ forslag om attestering av reiseregninger, skriver presidentskapet at stortingsrepresentantene selv bør definerer sitt behov for møter og reiser som folkevalgte, og at de ikke er «ansatt på Stortinget».

Dokumentasjonskravet for reiseregninger på Stortinget ble også skjerpet i januar, etter Aftenpostens avsløringer om Mazyar Keshvari (Frp) som også innrømmet å ha levert fiktive reiseregninger, og Helge André Njåstads (Frp) kombinerte jobb- og privatreiser, som han fikk dekket av Stortinget.

Denne gangen var det Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal har krevd flere tusen kroner for reiser som aldri har funnet sted.

– Hadde neppe hindret de verste tilfellene av misbruk

Representant Moxnes mener innstillingen er utilstrekkelig. Hans forslag blir bare delvis hørt.

– Vi har sett en rekke avsløringer som tyder på ukultur i den politiske eliten, og derfor må vi gjøre noe med strukturene. Systemet er for slepphendt. De endringene som presidentskapet nå vil innføre hadde neppe hindret de verste tilfellene vi har sett av misbruk, mener han.

Ved å la partigruppene godkjenne stortingsrepresentantenes reiseregninger, ville det ikke bare vært et forhold mellom Stortinget administrasjon og den enkelte representant, men også eget parti, mener han. I tillegg ønsket han offentliggjøring av hvor mye den enkelte representant får i godtgjørelse, for eksempel en gang i året.

– Når representanten må stå til ansvar overfor både eget parti og befolkningen vil det ha en selvdisiplinerende og forebyggende effekt.

At pendlerdietten skrenkes inn, mener er derimot på overtid, mener han.

– At unødvendige ekstragodtgjørelser på toppen av Stortingslønnen fjernes støtter vi selvfølgelig.

RIKTIG: Krfs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan etterlyste et bedre system etter reiseregnings-rotet tidligere onsdag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Krfs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan tror tiltakene er et sted i riktig retning. Han etterlyste et bedre system onsdag morgen.

–Jeg tror de foreslåtte tiltakene, spesielt offentliggjøringen av reiseregningen på Stortingets nettsider, vil bidra til færre juksforsøk, sier han.

Han tror tiltakene er både riktig og nødvendig – spesielt sammen med kravet til dokumentasjon som ble innført i januar.

– Men ingen systemer er vanntette mot juks. Det vil heller ikke dette nye systemet være. Jeg tror de nye tiltakene bør implementeres fortest mulig, så må vi vurdere om det er tilstrekkelig eller burde gjøres mer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder