ETTERFORSKNINGSLEDER: Skule Worpvik ledet operasjon Bonanza før den ble lagt ned ved årskiftet. Aksjonen har ført til beslag av over 2300 våpen hos blant annet lovlige og ulovlige våpensamlere. Foto: Tore Kristiansen

Politiet: To forsvarsansatte siktet for underslag av våpen

De to tidligere forsvarsansatte ble tatt med til sammen over hundre våpen. Politiet fant både «destruerte» forsvarsvåpen, men også våpen politiet har levert til Forsvaret for destruksjon.

De to mennene i 60-årene er blant 67 personer som er siktet gjennom operasjon Bonanza, som har blitt drevet av Sør-Øst politidistrikt.

De er også to av flere tidligere ansatte fra Forsvaret som har blitt siktet, eller dømt, for underslag av våpen eller ammunisjon.

Forrige uke fortalte VG historien om hvordan politiet frykter at 1600 colt-pistoler fra Forsvaret er på avveie, etter at over hundre våpen eller våpendeler fra samme parti har dukket opp i en rekke straffesaker – blant annet hos kriminelle.

Torsdag fortalte VG hvordan en panservernkanon fra Forsvaret havnet hos en illegal våpensamler på Hønefoss.

BESLAG: Et utvalg våpen som har blitt beslaglagt gjennom operasjon Bonanza. VG er ikke kjent med at noen av disse våpnene er beslaglagt fra de to siktede omtalt i denne saken. Foto: Tore Kristiansen, VG

Skulle vært destruert

Politiet ser sakene mot de to mennene i 60-årene i sammenheng, opplyser Worpvik.

I mai fjor gjorde politiet et stort beslag hos den ene siktede, som er bosatt i Rakkestad. Forsvaret og politiet brukte minst to dager på å fjerne og sikre våpnene, samt ammunisjon.

– Vi er vel oppe i et par hundre våpen, sier etterforskningsleder Skule Worpvik i operasjon Bonanza.

Hos den andre, som er bosatt i Kongsberg, fant politiet et «mindre antall» våpen, ifølge Worpvik.

– Begge er siktet for grovt underslag og det er funnet våpen hos begge som vi mener skulle ha vært i Forsvarets eiendom, sier etterforskningslederen.

les også

Politiet leverte våpen til destruksjon hos Forsvaret – fant dem igjen hos kriminelle

«Destruerte» våpen

I beslaget hos Rakkestad-mannen er det funnet flere titalls våpen som ifølge Forsvarets våpenregistre skulle vært destruert, forteller etterforskningslederen.

De har også funnet våpen som er sendt inn av norsk politi for destruksjon hos Forsvaret, men Worpvik vil ikke peke ut om dette gjelder Rakkestad-mannen eller Kongsberg-mannen.

Våpnene har blitt undersøkt av Kripos og det foreligger nå en rapport om våpnenes funksjonalitet, uten at politiet ønsker å kommentere funnene nærmere nå.

Peker på godkjenning

Et sentralt spørsmål i etterforskningen er om Forsvaret skal ha godkjent at de fikk ta over våpen, ifølge Worpvik.

– Gjennom operasjon Bonanza har det kommet frem at flere personer som har blitt etterforsket mener at de har fått en aksept for å ta vare på våpen fra Forsvaret. Altså at de hevder å ha fått en aksept for å ta våpen, plombere dem og ha dem som et privat samlerobjekt i stedet for at de destrueres, sier Worpvik.

– Etterforskningen vil vise hvilke godkjenninger som har ligget til grunn og om de rettmessig kunne tatt med et eller flere av våpnene fordi de er samlere, legger han til når de gjelder de to siktede omtalt i denne saken.

VG har spurt Forsvaret om tidligere forsvarsansatte har blitt siktet for lovbrudd som i realiteten har vært godkjent praksis.

Det svarer ikke Forsvaret på.

les også

VG avslører: Fant Forsvarets panservernkanon hos illegal våpensamler

– Mangelfulle kontrollrutiner

Et annet spørsmål som går igjen i flere av sakene som gjelder siktede forsvarsansatte i operasjon Bonanza er hvorvidt det dreier seg om illojale ansatte eller et system som svikter samfunnet.

– Jeg mener vi må kunne si at det er enkeltpersoner som gjør noe straffbart. Og det har de kunnet gjøre ut i fra mangelfulle kontrollrutiner, svarer Worpvik.

Worpvik presiserer at forholdene de etterforsker i disse to sakene ligger cirka ti år tilbake i tid.

– Politiet kjenner til at Forsvaret har bedret sine rutiner, uttaler han.

ADVOKAT: Harald Otterstad representerer mannen i 60-årene fra Rakkestad. Foto: Linn Cathrin Olsen

«Våpenmann»

Harald Otterstad representerer den tidligere forsvarsansatte som er bosatt i Rakkestad. Han har ingen kommentar til denne saken.

Da saken ble omtalt for første gang i mai i fjor, sa han imidlertid:

– Han er en dedikert våpenmann, og jeg mener løslatelsen bekrefter at han har gitt en troverdig forklaring. Det er regler for oppbevaring av våpen og ammunisjon som kan være brutt. Men det er langt derfra til en alvorlig siktelse for grovt underslag.

Arne Donald Andersen, som representerer Kongsberg-mannen, vil heller ikke kommentere saken.

– Jeg kan som sagt ikke bekrefte klientforhold, skrev han i en e-post til VG denne uken.

VISEADMIRAL: Elisabeth Natvig er sjef for Forsvarsstaben. Foto: Tore Kristiansen

Forsvaret: Endret rutiner

Viseadmiral Elisabeth Natvig er sjef for Forsvarsstaben.

– Det gjøres funn nå, men vi må huske at dette ikke er noe som har skjedd de siste årene. Dette er noe som har skjedd over lang tid, har hun tidligere uttalt til VG.

Natvig viser til at Forsvaret har gjort endringer i sine rutiner når det gjelder destruksjon av våpen.

– Vi har jobbet veldig mye med rutinene på dette området og vi har ikke avdekket misligheter siden 2015, sa Natvig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder