RIKSADVOKAT: Riksadvokat Tor-Aksel Busch hadde sin siste arbeidsdag torsdag. Her under pressekonferansen om trygdeskandalen mandag. Foto: Tore Kristiansen, VG

Beordrer full stopp i alle EØS-saker fra NAV

Torsdag hadde Tor-Aksel Busch sin siste dag som riksadvokat. Det siste han gjorde før avskjedsfesten, var å beordre politiet til å stoppe etterforskningen av alle saker NAV har anmeldt knyttet til utenlandsopphold i EØS.

 • Amalie Frøystad Nærø
 • Oda Ording

Det skriver Rett24. Dette omfatter samtlige saker, uansett tidspunkt og ytelse.

Da NAV-skandalen ble kjent under en pressekonferanse mandag, informerte NAV-direktør Sigrun Vågeng om at de rammede av trygdeskandalen er mottakere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger som har oppholdt seg i EØS-land etter 2012.

Feiltolkningen har ført til at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, opplyste Riksadvokaten mandag.

Det var i 2012 den nye trygdeforordningen til EU ble en del av norsk lov. Et av de viktigste prinsippene i regelverket er fri eksport mellom medlemslandene.

Hør Verdens Gangs podkast om NAV-skandalen:

les også

NAV-skandalen: Far og datter begge dømt

Men de siste dagene har en rekke eksperter stilt spørsmål ved om NAVs avgrensning er korrekt.

Ekspert på trygderett Olav Lægreid i Advisio Advokat sier til VG at NAVs feiltolkning av regelverket i prinsippet kan gjelde alle pengeytelser.

– Dagpenger og uføretrygd seiler vel nå opp som de to beste kandidatene til å danne nye store antall saker med feil.

Lægreid sier også at trygdeskandalen potensielt kan strekke seg lenger tilbake i tid enn 2012, helt tilbake til da EØS-avtalen ble inngått i 1994. Også den inneholdt nemlig en forordning for trygdeytelser.

Hvis det er tilfellet kan NAV bli nødt til å undersøke 25 år gamle tilbakebetalingskrav.

les også

NAV-skandalen: Hauglies departement fikk brev om feilen for ti måneder siden

les også

LO-topp ber NAV-sjefen og Hauglie vurdere sine stillinger

For stor usikkerhet

Onsdag sendte riksadvokat Tor-Aksel Busch et brev der han ber NAV redegjøre for nettopp hvordan de har kommet frem til at sakene som er omfattet av skandalen er datert etter 2012. Samtidig ville han også be dem begrunne hvorfor de mener saken kun omfatter mottakere av de tre ytelsene.

Torsdag kom han imidlertid frem til at situasjonen er så rettslig usikker, at han beordret full stans i samtlige EØS-saker som etterforskes etter anmeldelser fra NAV, skriver Rett 24.

– Etter vårt syn er situasjonen så vidt usikker rettslig sett, at jeg mener det ikke er forsvarlig å trekke folk for retten med utgangspunkt i anmeldelser fra NAV knyttet til denne problematikken – uansett hvilket område vi snakker om, og uansett om det er før eller etter 2012. Dette må avklares, men vi trenger vesentlig mer materiale fra direktoratet for å gjøre en kvalifisert vurdering av om vi er enige med deres vurdering. Så nå settes alt på vent, sa Busch til Rett24 torsdag kveld.

Ifølge nettstedet ble brevet sendt minutter før han gikk videre til avskjedsmiddagen med sine kolleger.

Busch ble orientert om saken 16. oktober, men uttalte mandag at han helst skulle ha vært informert om saken allerede da Trygderetten i 2017 begynte å stille spørsmål ved NAVs praksis.

les også

Hauglie i melding til Stortinget: Hamret inn syv ganger at EØS-avtalen gjelder

Omfattende

I fjor ble 968 personer anmeldt for trygdesvindel, ifølge NAV. De fleste sakene, 905 av de 968 sakene, gjelder svindel av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP). Totalt i 2018 anmeldte NAV saker som omfattet svindel for 166 millioner kroner.

Etter at skandalen ble kjent mandag, har NAV allerede vært klare på at gjennomgangen av de aktuelle sakene vil bli omfattende.

To måneder før skandalen ble kjent argumenterte NAV i et notat for at de ikke måtte gå gjennom gamle saker der de kunne ha gjort feil, og viste til at dette ville bli «Vanskelig, om ikke umulig» og «svært arbeidskrevende».

les også

Hauglie om NAV-skandalen: Slik gikk den store alarmen hos departementet

I brevet skriver Busch og statsadvokat Ingrid Wirum at anmeldelsene må stilles i bero, altså settes på pause, frem til det kan gjøres kvalifiserte og nøyaktige vurderinger.

«Riksadvokaten har anmodet Arbeids- og velferdsdirektoratet om en nærmere vurdering av om den rettsanvendelsesfeil som er avdekket også kan knyttes til andre anmeldelser fra NAV Kontroll i forbindelse med utenlandsopphold, eksempelvis dagpenger, jf. riksadvokatens brev til direktoratet 30. oktober d.å. Rettstilstanden er så vidt usikker at alle anmeldelser fra NAV Kontroll knyttet til trygdeytelser og utenlandsopphold i EU-EØS-området midlertidig bør stilles i bero inntil det kan gjøres nærmere kvalifiserte vurderinger.
Det forutsettes at politidistriktene går gjennom egne porteføljer og identifiserer aktuelle saker, og riksadvokaten beklager det merarbeid dette medfører.»

Les også

Mer om

 1. Trygdeskandalen
 2. Tor-Aksel Busch
 3. EØS
 4. Sigrun Vågeng
 5. Nav

Flere artikler

 1. Kan du være rammet av NAV-skandalen? Slik er de «nye» reglene

 2. NAV skal undersøke 31 nye trygdeytelser - leter etter saker som kan ha blitt feilbehandlet

 3. Brannfakkel om NAV-saken: Få eller ingen feildømt

 4. Riksadvokaten pålegger politiet NAV-tiltak

 5. Kontoutskrifter og valutaregister – slik beviste NAV klientenes utenlandsopphold

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder