FREGATT PÅ LAND: Forliset til fregatten «Helge Ingststad» er en av forklaringene på at Norge ikke kan stille opp for NATO i en ny beredskapsstyrke, slik alliansen forventer. Foto: Hallgeir Vågenes

Krever at Norges forsvar innfrir NATO-forpliktelser

Anniken Huitfeldt (Ap) reagerer på at Norge ikke kan stille med sin forventede andel av NATOs nye beredskapsstyrke.

– Dette er ikke noe hyggelig. Forsvaret må være stort nok til også å innfri Norges forpliktelser overfor NATO, sier Huitfeldt, som er leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

Uttalelsen kommer etter at forsvarssjefen innrømmet overfor VG at Forsvaret verken har fartøyer, kampfly eller hæravdelinger til å delta fullt ut i byrdefordelingen i NATOs nye «Readiness initiative».

NATOs regjeringssjefer ble i fjor enige om å stille 30 kampflyskvadroner, 30 bataljoner med landstyrker og 30 marinefartøyer på 30 dagers beredskap for forsvarsalliansen.

Norge er forventet å bidra med ett element i hver klasse, men det er ikke mulig fordi forsvaret er for lite, ifølge forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

les også

Forsvarssjefen: Norge klarer ikke innfri NATOs forventninger

Norge blir svakere

Huitfeldt viser til at Norge har falt ned fra 7. til 11.plass på listen over NATO-landenes forsvar.

– Vi er relativt sett blitt svakere i NATO, fordi andre land har satset mer på forsvar. Jeg skjønner at dette er vanskelig for forsvarsministeren å forklare i NATO. Men fordi vi er så avhengig av forsterkninger fra NATO, så må vi sørge for at vi kan komme andre til unnsetning, sier hun.

les også

NATO kommer Norge til unnsetning. Nå vil NATO-Stoltenberg ha betalt tilbake

Et sant bilde

Overfor VG bekrefter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at forsvarssjefens beskrivelse stemmer.

– Mange nasjoner må bygge om sine forsvar for å få dette til. Jeg opplever at det er en god prosess i NATO, og at vi tjener på at vi tegner et sant bilde av situasjonen, sier Bakke-Jensen.

– Er ikke dette pinlig for Norge?

– Nei. Vi øver nå med amerikanske, britiske og nederlandske styrker. Vi blir flinkere til å samarbeide med andre fordi vi endrer øvingsmønsteret. Vi korter ned klartiden på denne måten. Så kan for eksempel tre land gå sammen om to bataljoner, sier forsvarsministeren.

Han legger til at «Helge Ingstad»-forliset og innfasing av nye kampfly er en del av forklaringen på at Norge ikke kan stille opp fullt ut på NATOs behov.

Forsvarssjefen skal avgi et fagmilitært råd til Forsvarets neste langtidsplan i oktober i år. Bakke-Jensen sier at forsvarssjefen er blitt bedt om å dimensjonere Forsvarets nye struktur slik at Norge også kan dekke NATOs forventninger.

Slik skjedde Helge Ingstad-ulykken

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder