UTSATT: Ordførerne Robin Kåss i Porsgrunn og Hallgeir Kjeldal i Bamble er bekymret for at forsinkelsen på E18 blir langvarig. Foto: Trond Ingebretsen

Krangler om kryss: Frykter at nye E18 blir utsatt

Uenighet om et enkelt veikryss utenfor Porsgrunn gir foreløpig bråstans for utbygging av ny E18. Ordføreren frykter nå en kraftig forsinkelse for den planlagte firefelts motorveien gjennom kommunen.

 • Halvor Bjørntvedt
 • Øystein David Johansen

Artikkelen er over ett år gammel

Det aller meste ligger allerede til rette for å starte byggingen av firefelts motorvei i Porsgrunn, mellom Langangen i øst og Kjørholt i sør. Men nå er prosjektet midlertidig lagt på is.

Årsaken: Statens vegvesen ønsker en løsning med fullt kryss på nye E18 ved Ås, snaue åtte kilometer sør for Porsgrunn by – og fremmet en innsigelse om dette.

Reguleringsplanen fra Nye Veier, som både kommunestyret og fylkesmann har godkjent, inneholder en annen løsning, med to «halve kryss» plassert mellom de to tunnelene på strekningen ved Ås.

les også

Kampen om storbyene: Her kan bompengepartiene vippe makten

Da Vegvesenet og den statlige utbyggeren Nye Veier ikke førte frem, blir saken sendt til Kommunaldepartementet og prosjektet fryst.

– Rent praktisk betyr det at i stedet for å komme i gang med å bygge firefelts motorvei på strekningen, må en ny runde med byråkrati til, sier ordfører Robin Kåss (Ap) i Porsgrunn til VG.

E18 gjennom Telemark er blant de mest trafikkerte strekningene der det skal bli firefelts motorvei. Veien er planlagt for 110 km/t.

UENIGE: I den vedtatte reguleringsplanen fra Nye Veier er det lagt opp til to halve kryss på strekningen nord for Kjørholttunnelen (Merket i blått). Statens vegvesen ønsker ett fullskala kryss omtrent midt mellom disse to på tegningen. Foto: Nye Veier

Følger veinormalen

Innsigelsen fra Statens vegvesen kommer først og fremst av trafikksikkerhetsgrunner, og planen med to kryss er et avvik fra veinormalen, forteller avdelingsdirektør Tore Kaurin.

– På den korte strekningen skal både lokaltrafikken og fjerntrafikken gå sammen, og man har av- og påkjøring med kun 900 meter seg imellom. Det blir veldig ulik hastighet for lokaltrafikken og fjerntrafikken, og innebærer stor risiko for ulykker. Det er en dårlig løsning og innsigelsen er begrunnet ut fra å ivareta trafikksikkerheten, sier Kaurin til VG.

– Nye Veier legger her opp til en løsning som ikke er hjemlet i regelverket. Det krever fravik fra veinormalene og har blitt avvist av Vegdirektoratet. Argumentet er først og fremst kostnader, slik jeg forstår det, sier han.

les også

Nye Veier sparer milliarder på veibygging – gir lavere bompenger

Ifølge Kaurin er differansen mellom de to løsningene 55 millioner, mens hele prosjektet har en totalkostnad på 6,4 milliarder, rundt én prosent av totale kostnader.

– Men dette er egentlig en uenighet mellom Porsgrunn kommune som planmyndighet og veivesenet, dette. Nye Veier la frem to planer for veikrysset, og kommunen valgte planen med to kryss, sier han.

– Vårt mandat er å sørge for at veinormalen overholdes. Nye Veiers mandat er samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det er to litt ulike mandat, som har slått ut her.

Nye Veier vil ha to halve kryss, som man kan se øverst på illustrasjonen til høyre. Vegvesenet vil ha et fullskala kryss som til venstre. Foto: Nye Veier

Prosjektdirektør Magne Ramlo i Nye Veier bekrefter at det var økonomisk årsaker for valgene i planen.

– Det ligger i vårt mandat at vi skal optimalisere og bygge ut etter prinsippet om samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Da så vi gjennom hele strekningen for å finne enklere og rimeligere løsninger. Da endte vi opp med et forslag med to halve kryss.

– Hvordan er sikkerheten vurdert i det perspektivet?

– Den er vurdert etter gjeldende forskrifter og regelverk og er i orden trafikksikkerhetsmessig. Det var en del av utredningen, så vi mener løsningen er trafikksikker, sier han.

– Virker ikke veldig rasjonelt

Innsigelsen blir nå oversendt Kommunaldepartementet for en avgjørelse. Det er ikke ordfører Robin Kåss særlig begeistret for, og frykter at den gamle veien blir en flaskehals for trafikken på E18.

– Jeg hadde hatt større forståelse dersom det var miljømyndigheter eller kulturelle problemstillinger. Men denne innsigelsen er en veifaglig uenighet og går på kjerneoppgaven til Nye Veier, sier han til VG.

– Her har regjering og storting splittet et oppdrag og gitt veiutbyggingen til Nye Veier. Så skal Statens vegvesen stoppe prosjektet for at det ikke er gjort godt nok. Det virker ikke veldig rasjonelt, fortsetter han.

les også

Tegner motorveier for 120 km/t fra Østlandet til Rogaland

Ordfører i nabokommunen Bamble, Hallgeir Kjeldal, deler bekymringen.

– E18 gjennom Porsgrunn kan bli en propp når motorveien gjennom Bamble er ferdig i desember. Hvis dette blir langvarig vil det kunne få omdømmemessige konsekvenser for regionen, sier Kjeldal.

Kåss frykter også at prislappen blir høy, selv med beskjedne forsinkelser. I verste fall blir det en ny reguleringsprosess.

– Vi ble forespeilet fra Nye Veier at eksempelvis to års utsettelse vil føre til en kostnadsøkning på 12 prosent. Dersom regjeringen behandler innsigelsen raskt vil ekstrakostnadene selvfølgelig bli mindre, men selv om Nye Veier skulle få medhold, vil det kanskje ta et halvt år å behandle saken. Vi får heller ikke lyst ut anbud i denne perioden, sier han.

Kaurin i Statens vegvesen sier det ikke er nødvendig at det blir en så lang utsettelse som to år på et slikt prosjekt.

– Jeg kan ikke skjønne at det skal ta to år. Regnestykket skal jeg ikke kommentere, men vi er opptatt av at vi får en avgjørelse så fort som mulig.

Mer om

 1. Veiutbygging
 2. E18
 3. Porsgrunn
 4. Bamble

Flere artikler

 1. Tegner motorveier for 120 km/t fra Østlandet til Rogaland

 2. Strid om flere og smalere motorveier: – Vi advarer

 3. Lange køer etter E18-ras

 4. – Det ser ut til å bli en «online-russetid»

 5. Dette vil bompenge-generalene gjøre i storbyene

Fra andre aviser

 1. Andre veistrek­ninger i Norge rykker forbi: Mener det kun finnes én løsning for ny ringvei

  Fædrelandsvennen
 2. Kan ha ferdig motorvei til Oslo på åtte år

  Fædrelandsvennen
 3. Nye Veier: Billigere å bygge ny motorvei enn å fortsette på motorveien Statens vegvesen har bygget

  Aftenposten
 4. Statens vegvesen bygger dyrere enn konkurrenten. Nå får de lov til å ta i bruk billigere metoder.

  Aftenposten
 5. Mener denne traseen vil spare samfunnet for én milliard

  Fædrelandsvennen
 6. Starter detaljplanlegging av ny E 18 fra Tvedestrand og østover

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no