KONTROVERSIELT: Prosessen rundt Nicolai Tangens (53) ansettelse som ny sjef for Oljefondet fikk mandag kraftig kritikk fra Norges Banks representantskap, tilsynsorganet for sentralbanken oppnevnt av Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Eksperter: «Sterk kost» og «sviende kritikk» av Norges Bank

Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo mener det er vanskelig å se hvordan Norges Bank kan leve med Nicolai Tangen (53) som leder for Oljefondet etter mandagens sterke kritikk fra bankens representantskap.

 • Bjørn Haugan
 • Alf Bjarne Johnsen
 • Eirik Røsvik

Norges Bank fikk mandag formiddag tilsendt et svært kritisk brev fra representantskapet, som er bankens tilsynsorgan. «Historisk hardt» sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, mens Aps nestleder Hadia Tajik krever full opprydding i alle uavklarte forhold med Nicolai Tangen.

– Dette var sterk kost, sier jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo til VG.

Brevet som representantskapets leder Julie Brodtkorb (H) undertegnet mandag formiddag og sendte til sentralbanksjef Øystein Olsen, har en rekke kritiske punkter om Tangen-ansettelsen:

les også

Knusende – og helt oppsiktsvekkende

** Hovedstyret må innhente fullstendig dokumentasjon om Tangens personlige forretningsvirksomhet, før den endelige ansettelsesavtalen med Tangen skal opp på Hovedstyrets møte 27. mai.

** Representantskapet mener det er «svært uheldig» at det er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet, samtidig som fremlagt dokumentasjon viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital.

– Bruken av en karakteristikk som «svært uheldig» i en slik sammenheng er en veldig sterk kritikk. Jeg har vanskelig for å se hvordan banken kan leve med Tangen som leder for Nbim etter dette, sier Graver.

Nbim er en forkortelse for Norges Bank Investement Management, som styrer Oljefondet.

Norges Bank, på vegne av Tangen og Olsen, ønsker ikke å svare direkte på kommentarene i denne artikkelen. De viser til en pressemelding på sine nettsider fra tidligere i dag (se bunnen av saken).

les også

Norges Banks representantskap med skarp kritikk av Tangen-prosessen

JUSPROFESSOR: Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo. Foto: Robert S. Eik, VG

– Sviende kritikk

Hovedstyret i Norges Bank har ikke løst interessekonfliktene med Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet. Først 27. mai skal banken legge frem et forslag for hovedstyret til hvordan dette skal løses slik at det kan inngås en ansettelseavtale med Tangen.

Ifølge NHH-professor Guttorm Schjelderup er kritikken fra representantskapet både sviende og velbegrunnet.

– Det sies jo rett ut at mulige interessekonflikter ennå ikke er løst, sier Schjelderup, som er professor i økonomi og leder for senteret for skatteforskning ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Schjelderup kan ikke huske at representantskapet i Norges Bank noen gang har uttalt seg så kritisk som nå i saken om ansettelse av ny sjef for Nbim, som styrer Oljefondet.

– Brevet fra representantskapet er en sviende kritikk av Norges Banks hovedstyre i en rekke forhold ved ansettelsen av Nicolai Tangen, sier Schjelderup, som får støtte fra Graver i at dette er en veldig sterk kritikk:

VAKTBIKKJE: Leder Julie Brodtkorp og et samlet representantskap, Stortingets kontrollorgan for sentralbanken, sendte mandag et svært kritisk brev til Norges Bank. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Representantskapet sier at han fortsatt har interesser i AKO Capital og at muligheten for interessekonflikter må elimineres. Det er vanskelig å se for seg hvordan man kan få til dette, sier Graver og legger til:

– I det ligger det nesten å si fra representantskapets side at det ikke er forenelig å være oljefondsjef mens man har slike eierinteresser, sier han.

Graver understreker at «elimineres» er et veldig sterkt krav. Representantskapet skriver at full åpenhet rundt investeringer og eierposisjoner er «avgjørende viktig». Det er også et sterkt krav, ifølge Graver.

– Representantskapet tviler også på om det er mulig å få full åpenhet, når pengene er plassert som de er i skatteparadiser. De sier at full åpenhet er avgjørende. Har man ikke full åpenhet, mener de at det ikke er forenelig med en slik jobb, sier han

– Betyr det at Tangen ikke kan bli oljefondssjef uten å bryte alle bånd til AKO-systemet og trekke seg ut fra selskaper registrert i skatteparadiser?

– Det virker som at representantskapet mener det, sier Graver.

– De går veldig hardt ut mot banken når de sier at dette er «svært uheldig». Det er en veldig sterk kritikk, sier han.

les også

Tangen-ansettelsen: Ap-nestleder Tajik krever opprydding i Norges Bank

SENTRALBANKSJEF: Øystein Olsen. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

les også

Brodtkorb om Tangen-ansettelsen: – Vi vil vurdere omdømmerisiko for Norges Bank

– Bekymringsfullt

– I Olsens svarbrev til representantskapet sier Olsen at utgangspunktet er at Tangen ikke lenger skal ha kontroll over AKOs forvaltning. Det kan virke som om Olsen mener at det er tilstrekkelig, men det er uklart om representantskapet vil være fornøyd. Jeg leser det som at representantskapet stiller strengere krav til Tangen for å unngå interessekonflikter, enn det Olsen og hovedstyret i Norges Bank gjør, sier Guttorm Schjelderup.

– Jeg mener det er bekymringsfullt at løsningen Tangen selv har foreslått ikke bryter alle bånd og det syntes representantskapet også å mene, legger han til.

Representantskapet har merket seg seg flere ulike bindinger:

 • Uttalelsen fra Tangens advokater om at 100 prosent skattefritak for gaver til Tangens veldedige formål, AKO Foundation, er vesentlig for organiseringen fremover.
 • «Representantskapet mener disse forhold viser at Tangen ikke bryter alle bånd til AKO-systemet», skriver Brodtkorb.
 • «Direkte og indirekte vil Tangen fortsatt være hovedeier og ha stemmekontroll i AKO Capital selv om han ikke mottar økonomisk utbytte i tiden han er ansatt i Nbim», skriver hun videre.
 • Kravet fra representantskapet er at interessekonflikter mellom oljefondet og hans virksomheter «elimineres i hele ansettelsesperioden og i rimelig tid etter fratredelse».
les også

Ap-topp og LO-topp radbrekker Norges Banks skatteparadis-beskrivelser

Representantskapet tar også tak i informasjonen om at Tangen ikke skal betale AKO Capital for å forvalte hans formue mens Tangen er Oljefond-sjef:

De merker seg at Tangen personlig ikke skal motta renter, utbytte eller annen økonomisk avkastning, så lenge han leder Oljefondet. Eierpostene skal likevel videreføres fram til han igjen slutter i Oljefondet.

«Tangen vil derfor ha interesser i AKO-systemet mens han er ansatt som daglig leder for Nbim», skriver de.

NHH-PROFESSOR: Guttorm Schjelderup. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Den andre hovedutfordringen som trekkes frem, er synet på skatteparadis og Tangens investeringer:

«Det er ikke klargjort og dokumentert i hvilken grad det er mulig å kontrollere og etterprøve de faktiske forhold gjennom etablerte reguleringsregimer og skatteavtaler», skriver representantskapet.

De er kritiske til om eierskap i selskaper registrert i skatteparadiser, lar seg forene med kravene til åpenhet og innsyn.

– Representantskapet spør om en uhildet tredjepart kan verifisere faktiske forhold og mulige interessekonflikter. Etter min mening reiser det spørsmål om hva veien er videre, dersom man ikke kan få all usikkerhet ryddet vekk. Norges Bank er avhengig av tillit både nasjonalt og internasjonalt, sier Schjelderup.

Norges Bank: Pågående prosess

Norges Bank ønsker ikke å kommentere denne artikkelen direkte. De viser til en pressemelding på sine nettsider som ble publisert tidligere mandag. Til sine egne nettsider sier Øystein Olsen at det pågår et arbeid for å etablere nødvendig avstand mellom Oljefondet, AKO-systemet og Tangens personlige formue.

Relevante forhold vil inngå i Tangens ansettelsesavtale som skal behandles i bankens hovedstyre 27. mai. Norges Bank skriver videre at de tar representantskapets merknader til etterretning.

Banken skriver videre at et premiss for arbeidet med avtalen er at Nicolai Tangen vil innrette seg slik det er nødvendig, selv om det vil ha mulige negative skattemessige konsekvenser for ham.

Les også

Mer om

 1. Oljefondet
 2. Norges Bank
 3. Nicolai Tangen
 4. Øystein Olsen
 5. Norges Handelshøyskole (NHH)
 6. Skatteparadis

Flere artikler

 1. Norges Banks representantskap med skarp kritikk av Tangen-prosessen

 2. Knusende – og helt oppsiktsvekkende

 3. Har sendt brev om Tangen-ansettelsen til Stortinget: – Brannmuren er ennå ikke ferdig

 4. NHH-professor om Tangen som oljefondssjef: – Utenkelig at han skal få ha et selskap gående

 5. Professorer om brev om Tangen-saken: Ren mistillit til sentralbanksjefen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder