HØRING: Det blir åpen høring om NAV-skandalen etter jul. Foto: Tore Kristiansen

Åpen høring om NAV-skandalen 9. januar

Muligens må også dagen etter benyttes for å få gjennomført høringen.

 • Martha C. S. Holmes

– Det blir 9 januar, og mest sannsynlig også 10. januar, sier komitéleder Eva Kristin Hansen (Ap) ifølge NTB.

Kontrollkomiteen på Stortinget gransker NAV-skandalen parallelt med et eget utvalg som regjeringen har satt ned for å granske saken.

Det er ikke bare arbeidsminister Anniken Hauglie som må møte til høringen. Hvilke andre som skal møte har ikke komiteen endelig avklart, men representant SVs Freddy Andre Øvstegård kommer med en liste over hvem partiet ønsker å be om at stiller.

Vil kalle inn tidligere ministere

I tillegg til NAV-direktør Sigrun Vågeng, vil SV også gjerne høre fra tillitsvalgte i NAV.

SV mener også at de to tidligere arbeidsministrene Robert Eriksson (Frp), som var minister fra 2013 til 2015, og Hanne Bjurstrøm (Ap), som var minister fra 2009 til 2012 bør kalles inn.

Bjurstrøm var altså arbeidsminister da den nye EØS-forordningen som NAV har misforstått ble innført i 2012.

– VI kaller inn Hanne Bjurstrøm for å si noe om hvordan implementeringen gikk. Vi vil gjerne vite hva som skjedde, sier Øvstegård.

– Vi vil også kalle inn Eriksson for å svare for de politiske signalene som ble sendt i perioden med flere anmeldelser av utenlandssaker i NAV. Vi vil vite om de politiske signalene som er sendt har bidratt til skandalen.

I tillegg vil de kalle inn justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Dette er jo en rettsskandale. Vi må vite hvorfor rettssystemet ikke fanget det opp, og hvorfor det tok så lang tid internt i justissektoren. Vi vil også vite hvorfor ikke justisdepartementets lovavdeling ble tatt med til råds da det kom tvil om lovforståelsen, sier Øvstegård.

Nye spørsmål

Innen torsdag må Hauglie svare på flere nye spørsmål fra kontrollkomiteen - blant annet om referater fra møter med NAV, som komiteen har reagert på at de ikke har fått utlevert tidligere.

Tirsdag SV i kontrollkomiteen også sendt inn flere nye spørsmål til arbeidsministeren, som hun må svare på innen neste tirsdag.

1) Vil personer som nå får tilbakebetalt feilaktige innbetalingskrav få disse tilbakebetalt med renter, og har det vært vanlig praksis i NAV fram til nå å betale tilbake med renter i denne typen saker?

2) I en intern e-post fra Nav Klageinstans til Nav Ytelsesavdeling 29. november 2017 blir det vist til et brev fra NAV Ytelsesavdeling til Arbeids- og sosialdepartementet 2. oktober 2017. Komiteen ber om innsyn i brevet.

3) I sin redegjørelse i Stortinget 5. november 2019 omtalte arbeidsministeren e-posten fra 27. november 2018 som en «uformell henvendelse».

a) Hvordan fikk arbeidsministeren kjennskap i e-posten fra 27. november 2018?

b) Er det statsrådens forståelse at e-poster sendt til departementet ikke er formelle henvendelser?

c.) I redegjørelsen 5. november 2019 ble det fortalt at departementet kun kjente til saker med korte opphold av få ukers varighet fram til sommeren 2019. I e-posten 27. november 2018 vises det til en konkret kjennelse der Trygderetten frikjente en kvinne som hadde hatt langvarige, midlertidige opphold i utlandet. Hvorfor informerte ikke statsråden i redegjørelsen om at departementet hadde fått en e-post om en sak av lang varighet så tidlig som i november 2018?

d) I en sak i Dagbladet 20. november 2019 står det at arbeidsministeren ikke kjente til denne e-posten. Hvordan kunne arbeidsministeren omtale denne e-posten i redegjørelsen 5. november 2019, men ikke kjenne til innholdet i den på direkte spørsmål fra journalister 15 dager seinere?

4) sitt svar til komiteen 21. november 2019 skrev statsråden at departementet gjorde selvstendige vurderinger av saken basert på brevet av 24. januar fra direktoratet. Kan komiteen få mer informasjon om hva denne vurderingen innebar, og finnes det dokumentasjon på denne vurderingen?

Mer om

 1. Nav-skandalen

Flere artikler

 1. SV mener departementet holder tilbake informasjon i NAV-saken

 2. Kontrollkomiteen krever nye svar: Trekker inn justisministeren

 3. Nye svar fra Hauglie: – Sitter igjen med flere spørsmål enn svar

 4. Anniken Hauglie: – Spørsmål burde blitt stilt tidligere

 5. Kontrollkomiteen krever bedre svar fra Hauglie

Fra andre aviser

 1. Hauglie innkalles til høring i januar – Rødt vil avsette henne nå

  Bergens Tidende
 2. Hun skal grilles i Stortinget om trygdeskandalen

  Aftenposten
 3. Opposisjonen: Mistillit rykker nærmere

  Aftenposten
 4. Skandaleofre får tilbakebetalt med renter

  Bergens Tidende
 5. Nye NAV-svar fra Hauglie: Saken mer alvorlig for Hauglie nå, mener SV

  Aftenposten
 6. Opposisjonen: – Tyder på lovbrudd langt tilbake i tid

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no