KAN HA SVARET: Denne minneenheten.

KAN HA SVARET: Denne minneenheten. Foto: Havarikommisjonen

Denne vrakdelen kan ha svarene på helikoptertragedien

ALTA (Altaposten) Men Havarikommisjonen har bare et tynt håp om å finne noe i restene etter lettvekts-recorderen.

Tom Skoglund (Altaposten)

Havarikommisjonen har funnet eller gjort rede for alle komponentene som har minne og lagrer data i helikopteret som gikk ned i Skoddevarre lørdag ettermiddag. Helikoptertypen er utstyrt med flere forskjellige minnemoduler, men grunnet svært sterk varmeutvikling på stedet er det ikke håp om å få noe som helst ut av dem, med unntak av én:

– Vi har tatt med oss der komponentene som kan bidra til å fortelle hva som har skjedd. Dette er understellskomponenter (skid), motor, hovedgirboks og halegirboks samt forbindelsen mellom dem. Det vi i tillegg gjerne skulle hatt i det videre arbeidet er lagret, digital informasjon, sier Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen til Altaposten.

Men:

– Det finnes litt av dette i flere moduler på helikopteret, men det er svært liten sannsynlighet for at vi får lest noe ut av dem. Vi har derimot et forsiktig håp om at modulen som heter Appareo, en lettvekts-recorder som sitter i taket på helikopteret, kan være lesbar. Denne tar video rett framover og lagrer i tillegg posisjon og hastighet samt bevegelsene i alle akser, sier Kåre Halvorsen.

Seks mennesker omkom i ulykken.

Ifølge produsentens hjemmesider kan denne settes opp til også å lagre cockpit-lyd og intercom-opptak, med mer.

– Får vi all denne informasjonen vil det være til stor nytte i det videre arbeidet. Dessverre er ikke denne modulen laget for å tåle like sterk varme som de recorderne (sorte boksene, red. anm) som man kjenner fra større fly. Så det er ikke gitt at vi vil klare å få lest ut noe som helst av denne, sier han.

Ingenting igjen av boksen

På spørsmål fra Altaposten om hvor hardt Appareio-boksen er skadet, svarer Halvorsen:

– Det er ikke noe igjen av selve boksen. Vi har sikret oss minnemodulen - og den er sterkt varmepåvirket. Hvorvidt vi klarer å få noe ut av den gjenstår å se.

– Hvordan får man ut informasjon fra en hardt skadd modul?

– Dette er en franskprodusert enhet, og den franske produsenten har «åpnet» tilsvarende enheter før. De har nok det beste utstyret tilgjengelig for å gjøre akkurat dette. Modulen tar de med seg til Frankrike, så samarbeider vi videre derfra.

les også

Minnes de omkomne etter helikopterulykken: – Fantastiske unge mennesker

Viktig informasjon

Informasjonen som franskmennene nå vil jobbe for å få ut kan være gull verdt.

– Det er klart at dette ville vært en veldig viktig informasjonskilde for oss. Det er altfor tidlig å si om vi klarer å komme til noe endelig svar uten denne.

– Hvilken annen informasjon har dere å støtte dere på?

– Vi har fått sporloggen fra selskapet. Denne forteller GPS-posisjonen til helikopteret, hastighet og høyde. Vi får en pekepinn herfra.

I tillegg til dette kan de mekaniske komponentene fortelle noe om hva som hendte.

– Vi tar de forskjellige komponentene for nærmere undersøkelser på Kjeller (utenfor Lillestrøm, red. anm). Her undersøker vi komponenter nærmere.

Ingen vits å rekonstruere vraket

– Legger dere ut delene i en rekonstruksjon, for å se etter manglende deler?

– Ikke i denne saken. Det er såpass oppbrent at vi må nøye oss med det vi har. Dette var også en av grunnene til at det ble gått manngard for å se om noe hadde ramlet av helikopteret før ulykken. Det var ikke forventet at noe skulle ha ramlet av, men dette gjorde oss i stand til å utelukke det.

– Fant dere noe da det ble gått manngard?

– Ingenting.

Halvorsen forteller at det de kommende dager vil bli jobbet videre med komponentene som er tatt med til Kjeller og til å samle ytterligere informasjon gjennom samtaler med vitner og annet som værinformasjon, radar og kommunikasjon.

OMKOM: Markus Vonheim (19), Kine Johnsen (20), Kevin Berg (20) og Robin Karlsen (20). Foto: Privat

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder