SKANDALE: Kjersti Toppe (Sp) er provosert over Høies svar om nattransporter. Foto: Hallgeir Vågenes

Provosert over Høie-svar om natt-transporter: - Han skyver ansvaret fra seg

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet krever at helseminister Bent Høie forklarer redegjør for natt-transport av eldre pasienter for Stortinget. – Dette er en skandale og det er Høies ansvar, sier Kjersti Toppe (Sp)

VG avslørte lørdag at gamle syke mennesker midt på natten skysses ut av sykehusene og tilbake til et sykehjem eller til en annen institusjon.

Avsløringen er resultatet av et omfattende innsyn og VGs analyser av alle grønne – ikke-akutte – turer ved landets AMK-sentraler. Analysene viser at det i fjor ble kjørt minst 1546 turer med eldre over 74 år ut av sykehusene mellom klokken 22.00 og 07.00.

– Sjokkert

Samtidig kunne VG avsløre at det ved flere av landets AMK-sentraler har vært en stor økning i natt-transporter fra 2012 til 2018.

– Jeg er sjokkert, sier Senterpartiets Kjersti Toppe som selv er lege.

Les avsløringen her: Midt på natten fraktes syke eldre hjem fra sykehusene

Etter VGs avsløringer lørdag beordret helseminister Høie full stans av natt-transporter ut av norske sykehus.

På spørsmål fra VG om han var overasket over omfanget av natt-transporter av eldre, svarte Høie:

– Ja. Jeg synes at det er et mye, mye større omfang enn jeg hadde trodd, sa Høie, som vedgikk at han har hørt noen historier om dette også før.

Toppe, som selv har vært pårørende til en pasient som har erfart hyppige reinnleggelser og hjemreise fra sykehus midt på natten, er provosert over Høie.

– Det er bra at Høie krever stopp i disse transportene. Men han skyver ansvaret fra seg og det er veldig provoserende. Han har sittet som helseminister i så mange år, og sier at han ikke forstår hvordan en slik praksis har fått utvikle seg. Hva slags svar er det fra en helseminister med så lang fartstid, spør Toppe.

Ber Høie svare

Hun mener VGs avsløring viser en grov systemfeil.

– Dette er en skandale og det er Høies ansvar. Han bør komme til Stortinget og redegjøre for hvordan dette kunne skje, sier Toppe.

Arbeiderpartiets eldrepolitiske talsperson Tuva Moflag, har etter VGs avsløring sendt skriftlig spørsmål til helseministeren.

– Hvordan kunne dette utvikle seg? Vi må finne årsakssammenhengen slik at det ikke tyter ut et annet sted, sier Moflag.

Ap-politikeren spør : «Hvordan forklarer statsråden den enorme økningen av nattransporter fra sykehusene, og hvilke grep vil han ta for å sikre at eldre får en verdig transport i forbindelse med utskriving fra sykehus?»

– Vi må få en forklaring på hvorfor dette skjer. Vi mener også det må utarbeides en stortingsmelding om prehospitale tjenester. Denne saken viser hvor viktig det er å få en slik melding, sier Moflag.

VIL HA SVAR: Senterparti-politiker Kjersti Toppe etterlyser svar på hvordan nattransport-praksisen har fått utvikle seg. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Kjersti Toppe (Sp) mener det har kommet mange faresignaler om forhold i helsevesenet de siste årene, og at helseministeren for lengst burde ha fanget opp økningen i nattransport.

Dårligere tilbud

– Han har flere ganger avvist vårt forslag om å ikke bygge ned sengekapasiteten i sykehusene. Samtidig har det vært kutt i prehospital kapasitet i alle helseforetakene. Han har heller ikke tatt grep etter Riksrevisjonens rapport fra 2016, sier Toppe.

Der ble det påpekt en rekke svakheter i samarbeidet mellom sykehusene og kommunene.

FÅR KRITIKK: Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet krever svar fra helseminister Bent Høie. Foto: Krister Sørbø

Senterpartiets profilerte helsepolitiker mener grepene helseminister Bent Høie har gjort, har gått ut over helsetilbudet til eldre pasienter.

– Det skal være kortere liggetid på sykehus og raskere tilbakeføring til kommunene. Sykehusene tjener penger på de behandlingene de utfører med innsatsstyrt finansiering. Eldre, multisyke pasienter kommer dårlig ut i dette systemet. Det skumle er at sykehusene som nå planlegges i Oslo, Møre- og Romsdal og Innlandet planlegges med lavere kapasitet og raskere overføring til kommunene, sier Toppe.

Hun kaller VGs avsløring for en «stygg sak.»

– Saken avslører alvorlige konsekvenser for de aller mest sårbare pasientene, de som er dønn avhengige av at systemet fungerer. Høie kan kalle dette for den mørke siden av samhandlingsreformen. Det er hans ansvar at den er blitt det. Han kan ikke skylde på noen, sier Toppe.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder