1200 elever delte en halv helsesøster

Nå blir også det halve årsverket fjernet

Ap vil øremerke helsesøster-millioner

MISTER HALV HELSESØSTER: Åssiden videregående skole står helt uten helsesøstertilbud til høsten, konstaterer elev Rajan Karwan (19), stortingspolitiker Torgeir Micaelsen (Ap), elev Hedda Kyrkjend (19) og rektor Ann-Mari Henriksen. Foto:Nils Bjåland,VG

Fra halv til null helsesøster

DRAMMEN/OSLO (VG) Fra før hadde de 1200 elevene på Åssiden videregående skole en halv helsesøster på deling. Når de kommer på skolen igjen til høsten – er en halv helsesøster blitt til null helsesøster.

Artikkelen er over fem år gammel

Drammen kommune satte noe mange trodde var en uslåelig rekord i vår. Da avdekket VG at kommunen hadde landets dårligste helsesøsterdekning og 2965 elever pr. årsverk helsesøster i videregående skole. Heller ikke de andre største norske byene hadde så mye å skryte av, viste VGs oversikt.

Nå er Drammen kommune i ferd med å slå sin egen bunnrekord. Fra og med høsten 2014 blir det halve helsesøster-årsverket på Åssiden videregående fjernet. Kommunens forsøk på å gjøre ting smartere for knappe ressurser innebærer at de få helsesøstrene som er på de videregående skolene skal overføres til et sentralt helsesenter.

Kunne ha doblet

Hverken elevene eller rektor mener endringen er noe av det smarteste de har hørt. Rektor Ann-Mari Henriksen hadde endatil klart å skaffe midler til å doble den halve helsesøsteren på skolen til et helt årsverk helsesøster.

MISFORNØYD: Rektor Ann-Mari Henriksen. Foto:Nils Bjåland,VG

Men midlene fra fylkeskommunen faller bort når kommunen, som har ansvaret for helsesøster- og skolehelsetjenesten fjerner helsesøster-hjemmelen fra skolen.

- Det er feil virkemiddel å sentralisere denne helsetjenesten. Den fungerer bedre på skolen med nærhet og lav terskel for de unge brukerne, sier Henriksen til VG.

- Bedre å bruke fastlegen

Elevene Rajan Karwan og Hedda Kyrkjend er enige med sjefen på skolen.

- Dersom alternativet til helsesøster på skolen er en sentralisert ungdomshelsetjeneste for alle, er det jo bedre å bruke fastlegen, samstemmer de to. Rajan og Hedda ble intervjuet av VG også i april. Da fortalte Rajan at veldig få elever visste om at det fantes en helsesøster i halv stilling på skolen.

Hedda fortalte om elever som virkelig har slitt, og som har hatt stor nytte av en fast helsesøster på skolen. De to elevene trodde knapt det de hørte da rektor fortalte dem at nå forsvinner siste rest av helsesøsteren på den store skolen.

Politikere på banen

Samtidig foregår det en politisk mobilisering for å styrke skolehelsetjenesten på Stortinget.

Aps helsetalsmann Torgeir Micaelsen kaller det «smått utrolig» at den halve helsesøster-stillingen på Åssiden videregående er inndratt.e

Nå mener han det er på tide at staten øremerker penger til helsesøstrene

- Helsesøster og skolehelsetjenesten som er tett på arbeidet i skolen, har dokumentert forebyggende effekt. Da kan vi ikke lengre leve med at du må være «etterretningsagent» for å finne denne type hjelp i skolen, sier Micaelsen.

Da hans partifelle og tidligere helseminister Jonas Gahr Støre bevilget 180 millioner kroner ekstra til 2013, var det bare halvparten av kommunene som brukte pengene som var satt av til formålet.

Opptrapping

- Det er for dårlig. Vi foreslår derfor en ny opptrappingsplan for skolehelsetjenesten med øremerkede midler fra 2015 og i hele opptrappingsperioden. Vi utfordrer helseminister Høie og kunnskapsminister Røe Isaksen til å tenke på saken gjennom sommerferien og støtte forslaget når regjeringen skal lage statsbudsjett for 2015 i august, sier Micaelsen til VG.

Han mener det er en sammenheng mellom det store elevfrafallet fra videregående og elevenes helse.

- Vi vet at psykiske helseplager er økende blant de unge. Da må vi sette inn innsatsen tidlig i skolen på en bedre måte enn i dag, sier Ap-politikeren.

Forsvarer helsesøster-kutt

Leder Elisabeth Lindberg (H) i Drammen kommunes oppvekstkomite, forsvarer at helsesøster-tjenesten forsvinner fra de videregående skolene i kommunen til fordel for den sentrale Helsestasjonen for Ungdom.

Hun kjenner seg ikke igjen i at elevene ønsker en utvidet helsesøster-tjeneste på skolen fremfor at de må dra til helsestasjonen utenfor skolen.

- Vi har hørt at elevene ikke ønsker å forlate klassen og gjøre det synlig for alle at de går til helsesøster på skolen. Det viktigste er å ha et tilbud som er tilgjengelig. Tre helsesøstre skal bemanne et sentralt tilbud, og det skal alltid være to på jobb, sier Lindberg.

Hun stiller seg åpen for å vurdere andre løsninger etter hvert som de får erfaringer med helsestasjonen for ungdom.

Drammen prioriterer økt helsesøsterdekning i barneskolene og dermed bedre mulighet for tidlig innsats for familier som trenger det, går det frem av et notat til bystyret i Drammen om helsesøsterdekningen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder