Men tilfeldighetene skal fortsatt råde ved dommerutvelgelser

IKKE ALLTID ENIGE: Dommerne i Høyesterett er ikke alltid enige med hverandre. I fjor var det dissens i 19 av sakene som ble behandlet. Foto:STURLASON/HØYESTERETT,

Høyesterett uenige i en av fem saker

I nær hver femte sak er dommerne i landets øverste domstol uenige med hverandre. Høyesterettsjustitiarius Tore Schei erkjenner at tilfeldigheter kan bety domfellelse eller ikke.

 • Terje Helsingeng

Artikkelen er over fem år gammel

– Ja, sammensetningen av dommerkollegiet kan spille en avgjørende rolle. Saker som avgjøres med stemmetallet 3 - 2 indikerer det. Men slik må det være i kollegiale domstoler der alle dommerne ikke deltar i den enkelte sak, sier Schei, som har startet på sitt siste år som domstolsleder.

UVITENDE: Først når dom er avsagt vet høysterettsjustitiarius Tore Schei hva dommere har stemt i den enkelte sak. Foto:Nils Bjåland,VG

I fjor behandlet Høyesterett til sammen 104 saker i avdeling eller storkammer. I 15 av 57 sivile saker var det dissens mellom de fem dommerne, mens det bare var uenighet i fire av 47 straffesaker.

– De siste årene har antall dissenser i Høyesterett ligget mellom 14 og 22 prosent, med en noe lavere frekvens i straffesaker. I fjor var det dissens i 18 prosent av sakene, sier Schei.

Han står last og brast på at tilfeldighetsprinsippet fortsatt må råde. Det betyr at det ikke er sakskomplekset, og hvem Schei selv mener er best egnet til å være dommer, som avgjør hvem som blir oppnevnt i den konkrete saken.

– Vi plukker ikke ut dommere til spesielle saker, fastslår høyesterettsjustitiariusen.

I Høyesterett er det totalt 20 dommere, fordelt på to avdelinger. Når det ikke er plenums- eller storkammerbehandling settes retten med fem dommere som hver avgir sine stemmer.

Dissens: 3 – 2 eller 4 – 1

Det vanligste er at alle dommere er enige med hverandre, både hva faktum og rettsanvendelse angår. Men det er også dissens – noe som skjedde i fire straffesaker, to med stemmetallet 3 – 2 og to med 4 – 1.

Dissensene gjaldt straffeutmåling ved seksuelt lovbrudd, bevis fra kommunikasjonskontroll, adgangen til å avsi dom i ankesak etter at domfelte er død og bruk av telefonavhør som sentralt bevis.

Bredt spekter

De 15 sivile sakene hvor det var dissens, spenner over et bredt spekter av rettsområder. Seks ble avgitt i stratte- og avgiftssaker.

– Det isolert sett høye antallet må sees i sammenheng med at vi behandlet et forholdsmessig stort antall slike saker. De øvrige dissensene gjaldt i grove trekk likestillingsspørsmål, ærekrenkelser, panterett, avtalerett, prosessrett, erstatning og oppreisning, sier høyesterettsjustitiarius Tore Schei.

Mer om

 1. Domstolene

Flere artikler

 1. Vil nettoverføre 100 årlige rettssaker

 2. Vaktskifte i Høyesterett

 3. Hvem blir landets fjerde mektigste?

 4. Øie er Norges første kvinnelige høyesterettsjustitiarius

 5. Pluss content

  De milde og de strenge

Fra andre aviser

 1. Høyesterett splittet i hver femte sak

  Fædrelandsvennen
 2. Høyesterett splittet i hver femte sak

  Bergens Tidende
 3. Høyesterett: Feirer 200-årsjubileum ett år på overtid

  Aftenposten
 4. Høyesterett skal ansette ny dommer - kun én søker

  Aftenposten
 5. Tidligere minister vil bli dommer i Høyesterett

  Aftenposten
 6. 42-åring feirer 200-åring

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no