FORVERRET: – Pappa hadde en demenssykdom som krevde ro, trygghet, forutsigbarhet og rutine, skriver Kjetil Anders Hatlebrekke i en kronikk i VG. Foto: Privat ,

– Min demente pappa ble oppsøkt av politi på sykehjemmet

Uverdig behandling av 89 år gammel mann, mener familien

Mener problemet bunner i for lav bemanning i demensomsorgen

Kjetil Anders Hatlebrekke tror at det å sette inn uniformert politi i en skjermet demensavdeling kan ha forverret farens sykdom.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I en stor kronikk i dagens VG beskriver Kjetil Anders Hatlebrekke i detalj «Min natt som korridorpasient med pappa» på Volda sykehus. Hans far var pasient ved Volda omsorgssenter, og døde på Ålesund sykehus 26. august.

Den 89 år gamle demente mannen flyttet i fjor høst inn i en bemannet omsorgsbolig ved Volda omsorgssenter. Det var da han bodde der at sykehjemmet første gangen brukte politi for å frakte den syke mannen til Volda sykehus. Familien klagde til fylkesmannen, men fikk ikke medhold i klagesaken. Da demenssykdommen utviklet seg, ble Hatlebrekke flyttet til en skjermet avdeling, og sykehjemmet i sunnmørskommunen Volda fortsatte å tilkalle politi for å håndtere den 89 år gamle demente mannen.


«Pappa ble etter hvert mer og mer utagerende. Og noen ganger ble uniformert politi ogt lege tilkalt for å tvangsmedisinere pappa. Legen stakk nåla i pappas hud, mens to politimenn holdt den gamle mannen fast,» beskriver sønnen Kjetil Anders Hatlebrekke.

Han mener håndteringen av faren vitner om et samfunn som er tvunget til å holde mennesker på «plass» fremfor å tilby forutsigbarhet, ro og trygghet.

Les også: Kun 1 av 5 demente får diagnose

– Hvor mye ville det ha kostet å holde pappa i hånden i denne situasjonen, og steg for steg gitt ham trygghet til å roe seg, spør Hatlebrekke.

Ingen kritikk av de ansatte

Til VG sier han at behandlingen av hans far på ingen måte er noen kritikk av de ansatte i politet eller de ansatte på institusjonen i Volda eller på sykehuset i Ålesund. Men han setter fingeren på hvilke følger en nærmest landsomfattende underbemanning i demensomsorgen får.

Les også: Norge får egen demenslandsby

– Jeg oppfattet at de ansatte på institusjonen nok var like fortvilet som oss pårørende. Hovedpoenget er at det er for få ansatte som tar seg av de demente. Min far hadde en type demens som gjorde at han tålte lite forandring i hverdagen. Forholdsvis gode dager ble etterfulgt av dårligere dager. Samtidig tålte han dårlig medisinering.


– Vi visste han ville dø om ikke så lenge. Men vi ville synes det hadde vært bra om han hadde fått avslutte livet uten disse opplevelsene der uniformert politi blir en del av omsorgen, sier Hatlebrekke til VG.

Han frykter en hverdag i helsevesenet og eldreomsorgen der det blir aksept for at politiet tilkalles.

ELDRETALSMANN: Bård Hoksrud er Frps nye eldretalsmann i Stortingets helse- og omsorgs komite. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Det som da skjer er at når demente utagerer, kan det bli en slags rutine at politi tilkalles fremfor at tilstrekkelig personell med fagkompetanse jobber med å roe ned situasjonen. For meg fortoner det som absurd at politipersonell, kanskje med våpen i beltet, skal håndtere slike situasjoner, sier Hatlebrekke.

Får støtte fra Hoksrud

Eldrepolitisk talsmann Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet, støtter Hatlebrekkes syn på at det er helsepersonell som bør forebygge og håndtere situasjoner som den hans far havnet i.


– Det er en utrolig sterk historie og opplevelse Hatlebrekke beskriver i sin VG-kronikk. Jeg får vondt i magen av det han skriver. At en far som aldri har gjort noe i strid med loven blir oppsøkt av politiet på denne måten gir meg noe å tenke på, sier Hoksrud til VG.

Han synes ikke uniformert og kanskje bevæpnet politi skal ha som oppgave å bistå helsepersonell for å ta seg av demente, eldre mennesker.

Les også: Vil bli en synlig eldrepolitiker

– Jeg ser nok helst at både omsorgsoppgaver, medisinering og transport av demente mennesker bør ivaretas av helse- og pleiepersonell, sier Hoksrud til VG på generelt grunnlag.

Hoksrud er enig med Hatlebrekke i at selve kjernen i saken er mangel på bemanning innen demensomsorgen både nå og i årene fremover. Det er rundt 60.000 demente mennesker i Norge idag. Tallet vil bare stige etterhvert som befolkningen blir eldre i årene fremover.

Trenger flere med demens-kompetanse

– Vi må sørge for å skaffe flere ansatte og flere med spesialkompetanse innen omsorg for demente. Både nyrekruttering og etterutdanning er viktige oppgaver. Samtidig må vi nok se på hvor hensiktsmessig det er at politiet stadig oftere blir tilkalt for å bistå innen omsorg og psykiatri, sier Hoksrud.

Han minner om at de eldre som nå får plass på sykehjem er sykere og mer pleietrengende enn tidligere. Rundt 80 prosent av beboerne på sykehjem er demente.

Hoksrud minner om at demente skal sikres et lovpålagt tilbud om dagaktivitet innen 2020 - som en del av demensmeldingen. Likevel ser han for seg fremtidige investeringer for milliardbeløp for å sikre en forsvarlig bemanning og omsorg for de demente.

Bruker politi i påkrevde situasjoner

Volda kommune, som hadde omsorgsansvaret for Kjetil Anders Hatlebrekkes far, viser til taushetsplikten om enkeltsaker.

– Generelt kan vi opplyse at kommunen i påkrevde situasjoner samarbeider med politiet når det er nødvendig for sikkerheten til de involverte, skriver helse- og sosialsjef Jorunn Anne Tomasgård i en epost til VG.

Hun minner om at pasientgruppen på sykehjem har endret seg de siste årene.

– Oppgaver er de siste årene flyttet fra 2. linje- til 1.linjetjenesten. Demensomsorgen er en av disse utfordringene som kommunene står overfor. Fagpersonell og stabilitet er viktig for brukergruppen. Pasientenes behov er varierende, og i noen tilfeller blir bemanningen styrket i forhold til den enkelte pasient. Volda kommune har over tid satt inn ekstrabemanning i avdeling for personer med demens-sykdom, skriver helse- og sosialsjef Tomasgård.

Sunnmøre politidistrikt er også forelagt saken, men har hittil ikke villet gi noe mer enn en generell kommentar om at det er en økende utfordring med politibistand både til psykiatrien og til kommunene som jobber med demente.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder