Bare nye koster i Justisdepartementet

FULL RUNDVASK: Justisminister Anders Anundsen (Frp) og forgjengeren Grete Faremo (Ap) har sammen sørget for helt ny beredskapsledelse i Justisdepartementet. I midten står departementsråd Tor Saglie, som ble hentet inn av Faremo etter terrorangrepet 22.juli 2011. Bildet er tatt under en høring i 2012. Foto:Thomas Winje Øijord,NTB scanpix

Alle beredskaps-toppene fra 22. juli er nå byttet ut

Hele beredskapsledelsen i Justisdepartementet er byttet ut siden 22. juli 2011. Nå skal Stortinget ta stilling til om fornyelsen har kommet langt nok.

Artikkelen er over fire år gammel

I Stortingets høring om samfunnssikkerhet lørdag bekreftet eks-justisminister Grete Faremo (Ap) at det var helt nødvendig å få på plass en ny toppledelse i departementet, da hun ble statsråd høsten 2011 etter Knut Storberget (Ap).

Nå har etterfølgeren Anders Anundsen (Frp) byttet ut de siste lederne fra avdelingene som hadde ansvaret for beredskap da terroren rammet Norge 22.juli 2011.

– Vi har gjort en omorganisering som jeg mente var nødvendig for å levere bedre på samfunnssikkerhet og beredskap. Det har også konsekvenser for mange som er i organisasjonen. Endringene har gjort oss enda sterkere, sier Anundsen til VG.

Skiftet toppledelse

Det var Faremo som sørget for at departementsrådMorten Ruud ble erstattet av Tor Saglie, og assisterende departementsråd Hans Olav Østgaard ble byttet ut med Anne Kristin Herse. Det skjedde våren 2012.

Ruud jobber fortsatt i JD, mens Østgaard har gått i pensjon.

Samme år ble sjefen for Politiavdelingen, Hans Sverre Sjøvold politimester i Oslo. Thor Arne Aas, som ledet Innvandringsavdelingen, ble ny ekspedisjonssjef for politiet.

Intern strid mellom avdelinger

I fjor avslørte en tilsynsrapport fra Helsetilsynet at Politiavdelingen i mer enn ti år har ligget i intern strid med Rednings- og beredskapsavdelingen i samme departement.

Helsetilsynet beskrev samarbeidet som så dårlig at det kunne ramme effektivitet og kvalitet i arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet:

«Mange informanter beskriver samarbeidsforholdene mellom avdelingene som generelt vanskelige, og viser til at dette er en situasjon som har preget samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet i departementet i en årrekke».

Stortingets kontrollkomite fikk lørdag høre at de tre siste justisministerne bekreftet konflikten:

– Jeg ble tidlig klar over at det var en konflikt, sier Anders Anundsen.

Frist ut juni

Innen utgangen av juni må han overbevise Helsetilsynet om at de gamle samarbeidsproblemene nå er løst.

Fra 1.januar i år ble Rednings- og beredskapsavdelingen delt i to nye avdelinger. Den gamle ledelsen ble byttet ut. Ekspedisjonssjef Mette Stangerhaugen er nå spesialrådgiver i JD, mens hennes nestkommanderende Knut Anders Moi er justisråd i Washington.

I stedet ble Øistein Knudsen jr. hentet opp fra Krisestøtteenheten som ekspedisjonssjef for en ny avdeling for krisehåndtering, beredskap og sikkerhet.

Den andre avdelingen, forebyggende samfunnssikkerhet og analyse, ledes midlertidig av Tove Kristin Flølo.

Ny avdeling

Anders Anundsen sier til VG at han planlegger å slå sammen disse to avdelingene 1.januar neste år.

HØRING: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) og komiteleder Martin Kolberg (Ap) i medienes fokus etter Stortingets åpne kontrollhøring lørdag. Foto:Audun Braastad,NTB scanpix

Stortinget behandler nå den sterkt kritiske rapporten fra Riksrevisjonen, som slo fast at Anundsens departement har svakheter som er så alvorlig at de bidrar til å svekke samfunnssikkerhetsarbeidet.

- Ydmyk

Anundsen tilbakeviste skriftlig Riksrevisjonens kritikk før den ble offentlig. Men i Stortinget i går sa han at det var en god rapport, og at den var riktig på det tidspunktet den ble skrevet.

– Vi så nå en mer ydmyk justisminister, sa komiteleder Martin Kolberg (Ap) etter lørdagens høring.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder