E-sjefen: Det er vi som har samlet inn dette

Avviser overvåkning av norske borgere

Tallene viser ikke trafikk i Norge

Dagbladet innrømmer at de kan ha misforstått

Sjefen for E-tjenesten sier at Dagbladets oppslag om at USA har overvåket 33 millioner samtaler i Norge ikke er korrekt. Overvåkningen er foretatt av det norske forsvaret og dreier seg utelukkende om samtaler i utlandet.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Generelløytnant Kjell Grandhagen, sjefen for Etterretningstjenesten, kalte inn til pressekonferanse tirsdag formiddag for å korrigere Dagbladets oppslag om at USAs myndigheter har overvåket 33 millioner telefonsamtaler i Norge.

- Dagbladet trykker i dag flere artikler med påstander om at NSA har samlet inn trafikkdata om 33 millioner telefonsamtaler i Norge. Dette er ikke korrekt, sa Grandhagen.

Deler med NSA

- Det Dagbladet legger frem dreier seg om innhenting av informasjon som er foretatt av den norske etterretningstjenesten, til støtte for norske styrkers operasjoner i utlandet. Dette er informasjon som norsk etterretningstjeneste deler med flere utenlandske samarbeidspartnere, også NSA, sa han.

Han understreker at all slik virksomhet er hjemlet i norsk lov og også omtalt i EOS-utvalgets årsrapport.

At den norske etterretningstjenesten deler innhentet informasjon med allierte, inkludert USA, er helt ordinært, ifølge Grandhagen.

På spørsmål om tallmaterialet Dagbladet presenterer, sier generalløytanten:

- Vi kjenner innholdet i dette, og vi kjenner oss meget godt igjen i det trafikkbildet som Dagbladet presenterer. Det er vi som har samlet inn dette.

Trafikk i utlandet

Dagbladets oppslag handler om at den amerikanske etterretningstjenesten National Security Agency (NSA) skal ha overvåket mer enn 33 millioner mobilsamtaler i Norge i en periode på 30 dager.

Dokumentet har tittelen «Norway - Last 30 days» og viser ifølge avisen at i perioden 10. desember 2012 til 8. januar 2013 skal hele 33.186.042 samtaler ha blitt registrert på norsk jord.

Dette avviser altså Grandhagen.

- Dette dreier seg ikke om norske trafikktall, men trafikk i konfliktområder i utlandet. Dette er ikke snakk om overvåkning av norske borgere overhode, sier Grandhagen.

- Vi kan ha misforstått

Dagbladets nyhetsredaktør Frode Hansen innrømmer at avisen kan ha misforstått dokumentet.

- Vi registrerer det generalløytnant Grandhagen nå sier, og vi vil jobbe videre med opplysningene som kom frem på pressekonferansen. Vi må legge til grunn at det Grandhagen sier er korrekt, og for oss er det derfor viktig å finne ut av om vi har misforstått deler av dokumentet, sier nyhetsredaktør Frode Hansen.

- Vi registrerer imidlertid at Grandhagen bekrefter dokumentets ekthet, og vi vurderer det slik at det fortsatte er mange ubesvarte spørsmål. Vi har bare i dag fått mer kunnskap om hvordan E-tjenesten arbeider, og vi har selvsagt allerede skrevet saker hvor Grandhagens versjon kommer fram, sier han.

- Har Dagbladet tatt feil når dere påstår at tallene viser overvåkning av telefonsamtaler i Norge?

- Vi må legge til grunn at det Grandhagen sier er korrekt, og vi jobber videre med opplysningene som har kommet frem.

- Var du overrasket over det Grandhagen sa under pressekonferansen?

- Jeg synes det er fint at Grandhagen så tidlig går ut og forklarer E-tjenestens rolle.

- Blir det noe oppvaskmøte i Dagbladet etter dette?

- Nei, vi vi jobbe videre med opplysningene som er fremkommet.

- Venner skal ikke overvåke hverandre

Erna Solberg sa tirsdag morgen at regjeringen nå ville ha klarhet i forholdene Dagbladet omtaler.

Etter at E-tjenesten avviste påstandene i Dagbladet, kom Erna Solberg med nye uttalelser:

- Oppslaget i Dagbladet er feil. Det er snakk om 33 millioner telefonsamtaler som Norge og norsk etterretning har registrert i Afghanistan, ikke i Norge. Vi har nå gått igjennom dette, og dette er bekreftet, sa Solberg til NTB.

Statsministeren understreker at etterretningsvirksomheten gjøres som et ledd i å sørge for sikkerheten for norske soldater i Afghanistan.

- Dette er en helt legitim del av det vi gjør for å sikre en deltakelse ute og hindre terrorangrep og noe vi samarbeider med amerikanerne om, sa Solberg.

- Nå tror jeg vi alle skal roe oss litt ned. Nå må vi først få orden på fakta i denne saken, sa Erna Solberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder