HØYSPESIALISERT: Nå har prostatasenteret ved Oslo universitetssykehus åpnet. Der skal flere av landets fremste eksperter på prostatakreft sørge for at behandlingsforløpet blir enda bedre. OUS har en spisset funksjon, med konsentrert satsning på fagutviklingen på området. Fra venstre: Overlege Eduard Baco, overlege Erik Rud, avdelingsleder Øyvind Modalsli, sykepleier Hilde Solheimsnes og medisinsk faglig leder ved prostatasenteret, overlege Viktor Berge. Foto: Roger Neumann,VG

Behandlings-revolusjon for mannlige kreftpasienter: Treffsikker diagnose på 12 minutter

Prostatakreftpasienter får raskere hjelp ved nytt offentlig senter

Det kan ta flere år å påvise prostatakreft. Nå klarer norske eksperter å fange opp de aggressive kreftsvulstene på 12 minutter.

  • May Linn Gjerding
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Ved hjelp av nyere MR- og ultralydteknologi ble den mest aggressive kreftsvulsten funnet hos pasienten i 90 prosent av tilfellene.

Studien er utført ved Oslo universitetssykehus, som nå innfører metoden som standard for de fleste prostatakreftpasientene ved sitt nye prostatasenter.

Teknikken har vært under utprøving på pasienter siden 2010, og nå foreligger solide resultater.

– Vi finner den mest aggressive kreften så og si alltid, ved hjelp av av den nye metoden. Dette er det viktigste funnet med all vår forskning. Vi står overfor en revolusjon i utredningen og hele behandlingsforløpet for prostatakreftpasienter, sier overlege Erik Rud ved Oslo universitetssykehus, Aker.

Til sammenligning ble kreften funnet i «bare» 40-60 prosent av tilfellene med den tradisjonelle metoden, som fortsatt er den mest utbredte i Norge og resten av verden.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn. I tidlige stadier gir sykdommen ofte ingen symptomer.

Tradisjonelt har legene bare hatt ultralyd som hjelpemiddel, når 12 lange nåler stikkes tilfeldig inn i prostata via endetarmen i søken etter prostatakreft: Som om du stikker i en sitron, og kanskje treffer på en stein.

Det er ikke sikkert nålene treffer svulsten. Mange må inn til gjentatte stikkprøver over flere år før kreftsvulsten blir funnet, eller ei.

- Hvorfor er denne metoden fortsatt den mest utbredte?

TRADISJONELL METODE: Dette illustrerer problemet med å stikke inn nåler «blindt» i prostata, hvis man tenker seg at steinen i sitronen er en kreftsvulst. Vanskelig å finne hvis man ikke vet hvor man skal stikke. Foto:Ous,

- Det har så langt vært den beste metoden frem til vi fikk en bedre. Men nå kan vi bruke MR, og være enda mer nøyaktige, forklarer Erik Rud.

Den nye metoden er ifølge OUS’ eksperter presis, skånsom og MR undersøkelsen tar bare 12 minutter: Én eller to vevsprøver tas med digitalt navigasjonsutstyr, etter MR-undersøkelse som viser på millimeteren hvor svulsten ligger.

Ifølge Rud fanger den nye metoden også opp flere pasienter som ikke har fått riktig diagnose.

Antallet menn som får påvist prostatakreft har eksplodert. Kreftregisteret frykter at mange blir behandlet unødvendig, med fare for store bivirkninger og et dårligere liv.

– Vi finner nå kreft hos 50-60 prosent av alle som har gjennomgått tidligere negative biopsier. Det vil si at disse pasientene har gjennomgått 1-10 runder med 12 biopsier uten at man har funnet kreft, fastslår Erik Rud.

FIKK METODEN TIL NORGE: Overlegene Eduard Baco og Erik Rud har optimalisert den nye metoden for å diagnostisere prostatakreft. Foto: Jan Petter Lynau,VG

Oslo universitetssykehus er verdensledende på det å påvise prostatakreft ved hjelp av den MR- og ultralydteknikken. Bare ett senter i Paris har mer erfaring.

Så langt har 1000 pasienter blitt utredet med denne metoden ved OUS siden 2010.

Fikk metoden til Norge

Sammen med kollega og forsker Eduard Baco har han kartlagt og bygget behandlingserfaring med metoden. Det har vært en lang prosess å lære og fortolke MR-bildene.

– Jeg kom over den nye navigasjonsteknologien på en konferanse i Chicago i 2009, og kjente kolleger i Frankrike som kjente til hvor bra dette var, forteller Baco.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

NY METODE I BRUK: Overlegene Eduard Baco (t.v.) og Erik Rud har kartlagt, tilrettelagt og tatt i bruk en metode som fanger opp prostatakreft på bare 12 minutter. Nå foreligger resultatene. Foto:Roger Neumann,VG

Året etter tok OUS i bruk metoden, som nummer to i verden. Nå kan Baco og Rud vise til strålende resultater. Det er gjennomført randomiserte studier samt en rekke andre kliniske studier.

OUS’ studie som viser resultater fra utredning med MR-undersøkelse og målrettede vevsprøver, blir snart publisert i tidsskriftet European Urology.

Sammendraget til denne studien vant «Best poster» ved den årlige europeiske urologiske kongress i Stockhom 2014.

Skal få riktig diagnose - raskt

Det nye prostatasenteret er en del av myndighetens nasjonale satsning på bedre prostatakreftbehandling. OUS er i en særstilling med landets desidert største behandlingsvolum for denne pasientgruppen. Prostatasenteret er lagt til Aker sykehus, og Radiumhospitalet er involvert i arbeidet.

Avdelingssjef Øyvind Modalsli ved avdeling for urologi ved OUS opplyser at det nye senteret vil tilby en betydelig forbedret utredning, behandling og oppfølgning ved hjelp av et tverrfaglig team.

VENTETIDEN SKAL NED: I går åpnet prostatasenteret ved Oslo universitetssykehus, som er flaggskipet til myndighetenes satsning på raskere og bedre prostatakreft-hjelp i Norge. Fra venstre: Viktor Berge, Eduard Baco, Øyvind Modalsli, Erik Rud og Hilde Solheimsnes. Foto: Roger Neumann,VG

Ventetiden til poliklinikken ved mistanke om prostatakreft har foreløpig blitt redusert fra 85 til 45 dager. Målet til det nye senteret er en ventetid på to uker.

Spesialsykepleier og uroteraput Arnhild Fredriksen har lang erfaring med denne pasientgruppen, og er ansatt ved senteret som koordinator for utredningen. Det vil bidra til raskere og tettere oppfølgning.

Ved senteret vil de fleste bli utredet med MR, og påfølgende målrettede vevsprøver. Forut har det ikke vært ressurser til å gi samtlige pasienter denne utredningen med én gang.

Flere prostatasentre

Nå blir det flere tverrrfaglige prostatasentre i Norge. De skal utrede raskere, følge opp bedre og oppfylle behandlingsfrister.

I Helse Sør-Øst er OUS og Sykehuset i Vestfold allerede i gang og flere prostatasentre er under planlegging. Helse Midt-Norge har nettopp åpnet et prostatasenter ved St. Olavs hospital. Helse Vest og Helse Nord har planer for etablering i løpet av 2014.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen opplyser at et viktig formål med sentrene, er å kunne gi pasientene riktig og rask diagnostikk.

– Regjeringen har i budsjettet for 2014 gitt 15,5 millioner kroner til prostatasentre. Et prostatasenter vil legge grunnlag for god tverrfaglig vurdering og sikre pasienten god behandling, sier Erlandsen til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder