FORSKJELLSBEHANDLING?: Louise Dedichen ble Norges første kvinnelige admiral, på bekostning av en mannlig søker. Diskriminering, mener Borgarting lagmannsrett. Nå skal saken behandles i Høyesterett. Foto: TORGEIR HAUGAAR, Forsvaret

Påstått diskriminering i Forsvaret ender i Høyesterett

Forsvarsdepartementet ble i mai dømt for diskriminering etter å ha gitt Louise Dedichen en toppjobb. Nå skal Høyesterett avgjøre om hun ble ulovlig kvotert inn.

I mai slo Borgarting lagmannsrett fast at departementet hadde brutt likestillingsloven da de utnevnte Dedichen til kontreadmiral og sjef for Forsvarets skolesenter i 2008.

Forsvaret hadde opprinnelig innstilt brigader Øyvind Kirsebom Strandman til jobben, en innstilling daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og Forsvarsdepartementet valgte å endre.

Strandman følte seg forbigått ved utnevnelsen og mente Forsvarsdepartementet ga Dedichen jobben fordi hun er kvinne.

Lagmannsretten ga Strandman fullt medhold, men dommen ble anket til Høyesterett. Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet at saken skal behandles i landets øverste domstol.

I Oslo tingrett ble Forsvaret frikjent, men lagmannsretten kom altså til motsatt konklusjon.

Forsvarsdepartementet og daværende forsvarsminister Grete Faremo har tidligere fått krass kritikk fra Likestillingsnemnda for utnevnelsen, som ble gjort av hennes forgjenger Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder