VARSLERENS ADVOKAT: Hans klient varlset om svakeheter i etterforskningen av Monika-saken. Her ser Jens-Ove Hagen på noen av artiklene VG har skrevet om saken. Foto:Roger Neumann,VG

Advokat om varsleren i Monika-saken: Ble advart med oppsigelse

Hevder politimannen ble presset av politimesteren til å droppe varslingssaken

I et brev fra advokat Jens-Ove Hagen kommer det fram at varsleren skal ha blitt advart med sparken dersom han rotet mer i Monika-saken.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

I et fem sider langt brev til politimesteren i Hordaland politidistrikt skriver advokat Jens-Ove Hagen i Føyen advokatfirma at etterforskeren som varslet i Monika-saken, formelt må få status som varsler.

Politimannen oppdaget i januar i år det han opplevde som tydelige svakheter ved etterforskningen av dødsfallet til den åtte år gamle Monika Svigliskaja. Det var halvannet år etter at dødsfallet var henlagt som et selvmord.

Spesialenheten for politisaker har nå besluttet å igangsette full etterforskning av det nå skandaliserte etterforskningsarbeidet.

Følte sterk påvirkning

MOR OG DATTER: Monika Sviglinskaja (8), som ble kvalt og drept 14. november 2011, sammen med mamma Kristina Sviglinskaja (32). Foto:Privat,Privat

I brevet kommer det frem detaljer om den påståtte behandlingen av varsleren internt på politihuset i Bergen, som ikke har vært kjent tidligere:

* I en telefonsamtale med politimester Geir Gudmundsen 27. oktober 2014, etter at saken eksploderte i mediene, skal varsleren ha blitt forsøkt påvirket til ikke å la saken ende opp som en varslersak.

* Etterforskeren skal også ha blitt innkalt til samtale med tre representanter fra Politidirektoratet.

I brevet kommer det frem at han etter dette møtet satt igjen med akkurat det samme inntrykk som etter samtalen med politimesteren; han følte å bli utsatt for sterk påvirkning om ikke å la dette bli en varslingssak.

– Vi mener han har gjort akkurat det man kan kreve av en offentlig tjenestemann i en slik situasjon, og at hans varsling kommer inn under lovbestemmelsen om varsling i arbeidsmiljøloven, sier Hagen til VG.

Han peker på at politimannen prøvde å gå tjenestevei først, men at dette ikke nyttet.

Hagen sier det er svært viktig for det han omtaler som en samvittighetsfull og nøyaktig etterforsker, å komme inn under lovens beskyttelse i denne saken.

Inn på teppet

Etter det VG kjenner til inneholder brevet til politimesteren en grundig redegjørelse for hvordan varsleren opplevde presset fra ledelsen i Hordaland politidistrikt.

Han skal ha opplevd at han bare stanget hodet i veggen, og ikke fikk noe gehør for sine oppfatninger.

* I e-post fra visepolitimester Gunnar Fløystad av 10. mars ble han advart mot å handle i saken utad, herunder å ta kontakt med noen av sakens parter, bistandsadvokat Stig Nilsen eller andre.

Denne advarselen kom etter at tjenestemannen i en intern e-post til sin overordnede hadde gitt uttrykk for at det ville være uunngåelig og feil å ikke informere bistandsadvokaten om status i saken.

Dette resulterte i at han ble innkalt til sin seksjonsleder som formidlet følgende punkter fra ledelsen:

* Han fikk klar beskjed fra ledelsen om at han ikke har anledning til å arbeide med eller se mer på Monika-saken eller snakke med noen andre om den, og heller ikke prøve å få støtte fra andre. Heretter skulle han kun jobbe med sine egne saker.

* Ifølge brevet ble han advart mot å foreta seg skritt som kunne medføre at han mistet jobben sin.

* Da han etter to måneders pågang overfor ledelsen opplevde at det ikke nyttet å få respons, kontaktet han Kjetil Rekdal, leder i Politiets Fellesforbund, Hordaland.

Fikk psykisk reaksjon

Ifølge brevet reagerte Rekdal med vantro på uttalelsene om at politimannen kunne risikere å miste jobben. Sammen tok de kontakt med advokat Jens-Ove Hagen gjennom helgen 15. og 16. mars.

* Hagen anbefalte til slutt en varsling tjenestevei til riksadvokaten, i håp om å få en respons som kunne føre til fornyet etterforskning uten ytterligere spill av tid.

De avtalte at Hagen skulle kontakte riksadvokaten om morgenen 17. mars 2014. Denne dagen fikk imidlertid Hagen tilbakemelding om at politimannen og Rekdal var blitt enige om å gjøre ny henvendelse til politimesteren.

Dette ga ikke noe resultat i retning av å få saken gjenopptatt.

Ifølge brevet fikk tjenestemannen en psykisk reaksjon som følge av den avmakten han opplevde fra ledelsen i Bergen. Han ble sykmeldt i to måneder fra 17. mars.

«Ubehagelig»

VG har tidligere omtalt at han da han kom tilbake på jobb etter halvannen måneds sykemelding, skal ha blitt møtt av politiadvokaten som i august 2012 henla Monika-saken, politiinspektør Sidsel Isachsen.

Hun skal da ha kommet med det han opplevde som ubehagelige karakteristikker av ham.

Han skal også ha opplevd at hun kritiserte rollen han hadde inntatt i saken. Etterforskeren skal også ha blitt anklaget for å ha gått ut med informasjon om saken utenfor politihuset. Informasjonen førte senere til at saken endte der den er nå: Med pågripelse av en mulig drapsmann.

Jens Ove Hagen bekrefter overfor VG at episoden er en del av brevet, men at den kun er én av flere reaksjoner som politimannen opplevde fra overordnede.

– Jeg vil ikke gå inn i detaljer, men har i brevet vært klar på at arbeidsmiljøloven er tydelig på at varslere ikke skal utsettes for negative reaksjoner eller sanksjoner.

VG har vært i kontakt med Isachsen. Hun mener det er forhold i saken som gjør at hun ikke kan uttale seg, og at hun derfor ikke har en reell mulighet til å svare på kritikken.

– Det pågår en etterforskning i saken og det foreligger flere anmeldelser til spesialenheten, derfor har jeg ikke anledning til å uttale meg, sier politiinspektøren til VG.

Advokat Hagen presiserer også at han mener Hordaland politidistrikts reaksjonsmønster i denne saken inneholder alle klassiske tegn på en dårlig behandling av en varsler.

– Tjenestemannen har ikke på noe tidspunkt søkt offentlig oppmerksomhet. Han har opptrådt lojalt overfor sin arbeidsgiver og valgt en forsvarlig fremgangsmåte for å oppnå sitt overordnede mål, nemlig å gjøre sitt for at en mangelfull etterforskning i en svært alvorlig sak måtte gjenopptas, sier Hagen.

Ledelsen: Forsøkte ikke å påvirke

Konstituert politimester John Reidar Nilsen sier at politimesteren er på ferie, og ikke har mottatt brevet fra politimanns advokat. Nilsen har heller ikke sett brevet.

Han avviser at politimesteren skal ha forsøkt å påvirke etterforskeren for å unngå at saken endte som varslersak, men bekrefter at de hadde en telefonsamtale.

– Formålet med samtalen var å ivareta en medarbeider som opplevde situasjonen og det enorme medietrykket som vanskelig. Status «varsler» eller «ikke varsler» var ikke i fokus. Det er vanskelig å forstå at samtalen kan oppfattes slik. Politimesteren opplevde samtalen som god og konstruktiv, sier John Reidar Nilsen.

– Etterforskeren skal også ha blitt innkalt til samtale med tre representanter fra Politidirektoratet. I brevet kommer det frem at han etter dette møtet satt igjen med akkurat det samme inntrykk som etter samtalen med politimesteren, nemlig at han følte å bli utsatt for sterk påvirkning om ikke å la dette bli en varslingssak. Kommentar?

– Det vises her til to representanter fra politidirektoratet og en ekstern fagperson som på vegne av politimesteren er gitt i oppgave å kartlegge de faktiske forhold knyttet til sakene. Hverken politimesteren eller jeg har kjennskap til hva det er snakket om i de ulike intervjuene.

– Han skal også ha opplevd at han via sine ledere ble advart om at han kunne miste jobben dersom han blandet seg videre i den henlagte etterforskningen?

– Dette er spørsmål som vil bli behandlet i den pågående prosessen. Politimesteren har ikke kjennskap til at noen ledere har nevnt dette for vedkommende. For øvrig ble vedkommende ansatt i en høyere normert stilling som han tiltrådte 1. september 2014.

– Gjenstand for undersøkelser

Nilsen ønsker ikke å kommentere påstandene om at etterforskeren etter sykmeldingen ble møtt av politiinspektør Sidsel Isachsen, som i sin tid henla Monika-saken, og at han blant annet opplevde ubehagelige karakteristikker.

– Dette er en episode som er gjenstand for undersøkelsene. Vi er derfor avskåret fra å kommentere dette frem til disse undersøkelsene er ferdig, sier Nilsen.

Politidirektoratet har følgende kommentar til påstandene om at varsleren i møte med representanter fra dem følte seg utsatt for sterk påvirkning om ikke å la det bli en varslingssak:

– Det er riktig at Politidirektoratet gjennomfører kartlegging i forbindelse med varslingssaken i Bergen, og at vi har gjennomført en samtale med etterforskeren. Vi er midt i behandlingen av varslingssaken og kan ikke kommentere den ytterligere, sier HR-direktør Karin Aslaksen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder