HENTET MEDARBEIDER: Politidirektør Odd Reidar Humlegård får nå kritikk for å ha benyttet muligheten til å bruke beordring i stede for å utlyse den nyopprettet lederstillingen i Politidirektoratet. Foto: Krister Sørbø

Politidirektøren får kritikk for ansettelse

Politidirektør Odd Reidar Humlegård får kritikk for ikke å ha utlyst en nyopprettet lederstilling i Politidirektoratet. I stedet beordret han en tidligere kollega til stillingen.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Humlegård hentet en av sine mest betrodde medarbeidere fra tiden som leder av Kripos.

Humlegård benyttet muligheten til å bruke beordring, og unngikk dermed kravet om at alle stillinger skal lyses ut, skriver Dagens Næringsliv.

- Han var ute i ett år og skulle tilbake til politiet. Situasjonen var kritisk i politifagavdelingen. Vi trengte mer ledelse med fagkunnskap, siden Politidirektoratet skal ha en sterkere rolle i styringen av særorganene. Derfor var det viktig å få inn folk med hans kompetanse, sier Humlegård.

Humlegård ble i 2012 utnevnt som politidirektør for en åremålsperiode på seks år, etter Øystein Mæland gikk av.

Humlegård påpeker at situasjonen ikke er enestående, og at 20-30 andre personer er blitt innbeordret til Politidirektoratet på samme måte. Noen ganger kan slike midlertidige løsninger være av langvarig karakter, opptil sju år, legger han til.

Arbeidsrettsadvokat Jan Tormod Dege er kritisk til prosessen.

- Politidirektør Humlegård kan ikke omgå regelverket i tjenestemannsloven paragraf to som slår fast at alle stillinger skal utlyses eksternt med mindre det følger noe annet av lov, forskrift eller tariffavtale, noe som ikke er tilfellet i denne saken. Han har ikke utlyst denne stillingen. Det må han, sier Dege.

Humlegård mener på sin side at beordring handler om lederutvikling og at det gir mulighet til å rullere på nødvendig kompetanse.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder