BLIR DET HAM? Frps utenrikspolitiske talsmann vil at Henrik Syse (bildet) skal lede Nobelkomiteen de neste tre årene. Foto:Jan Petter Lynau,VG

Frp peker på Henrik Syse som Nobelkomite-leder

Få dager før den nye Nobelkomiteen skal velge leder, går Frps fremste utenrikspolitiker ut og anbefaler Henrik Syse som ny komitéleder i stedet for Thorbjørn Jagland.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Den nyvalgte Nobelkomiteen møtes kommende tirsdag, 3. mars, rundt det ovale møtebordet på Nobelinstituttet, for å konstituere seg.

Samtidig går Høyre og demper for sin del inntrykket av at de også vil kaste Jagland ut av ledervervet.

– Thorbjørn Jagland bør erstattes som leder, men det er min personlige mening, sier Kristian Norheim, Frps utenrikspolitiske talsmann, til VG.

– Utmerket kandidat

FÅR HAN FORTSETTE? Thorbjørn Jagland, leder av Nobelkomiteen, offentliggjorde i oktober at Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi fikk fredsprisen i 2014. Tirsdag bestemmer komiteen hvem som står på denne fornemme talerstolen til høsten. Foto:Vegard Wivestad Grøtt,NTB scanpix

– Så vil jeg berømme Høyre for å ha sørget for at Henrik Syse er blitt medlem. Han er en utmerket kandidat til å bli komiteens nye leder – dersom komiteen ønsker det. Men jeg presiserer at komiteen skal konstituere seg selv, legger Norheim til.

Han mener at Nobelkomiteen bør befri Jagland fra dobbeltrollen som generalsekretær i Europarådet og leder av Nobelkomiteen – og at tidligere statsministre eller utenriksministre ikke bør ha dette vervet.

– I det lyset er Henrik Syse en uavhengig og utmerket kandidat, når han nå kommer inn i komiteen fra et annet ståsted enn politikken, sier Norheim.

Filosof

Henrik Syse er filosof og seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO. Han er sønn av avdøde statsminister Jan P. Syse og medlem av Høyre, men har i liten grad engasjert seg politisk siden han var leder i Oslo Unge Høyre for 25 år siden.

– Jeg har ingen kommentar til dette. Vi er en uavhengig komité som ikke tar instruksjon fra noen, sier Syse til VG.

Ny komité

Stortinget endret Nobelkomiteens sammensetning i desember i fjor, slik at den nå er sammensatt er i tråd med valgresultatet og Stortingets ikke-sosialistiske flertall fra høsten 2013.

SV mistet dermed sin plass til Høyre, og komiteen består nå av Jagland og Berit Reiss-Andersen, nominert av Ap, Kaci Kullmann Five og Henrik Syse nominert av Høyre, og Inger-Marie Ytterhorn, Frps medlem, som ikke var på valg.

Sentrale personer i Høyre har tidligere sagt tydelig at også de ville ha en annen leder enn Thorbjørn Jagland, som har ledet Nobelkomiteen i seks år.

Men nå blir dette ønsket tonet kraftig ned av Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder:

– Kan bekle alle verv

– Jeg har ikke ønsket å legge noen føringer på de to medlemmene vi har nominert, Kaci Kullmann Five og Henrik Syse. Det er to gode kandidater som etter min mening kan bekle alle verv i komiteen, men det er komiteen selv som konstituerer seg, sier Helleland til VG.

– Har du diskutert ledervalget med Syse og Five?

– Nei, og jeg har heller ikke hatt kontakt med dem siden prosessen før jul, da de ble forespurt, sier Helleland.

Skal ønske gjenvalg

Komiteens vegring mot å bli instruert utenfra, kan styrke Jaglands mulighet for å bli gjenvalgt, som skal være i tråd med hans eget ønske, etter det VG har fått vite.

Men heller ikke Jagland kan føle seg ikke trygg på utfallet av Nobelkomiteens konstituering kommende tirsdag, 3. mars, rundt det ovale møtebordet på Nobelinstituttet i Oslo. Nå er det bare opp til de fem medlemmene i komiteen å velge sin leder og nestleder.

VGs opplysninger tyder på at de fem ikke har foretatt noen avklaring av lederspørsmålet i forkant av det formelle møtet.

– Det er mulig det var slik tidligere at spørsmålet om hvem som skulle lede komiteen, ble avgjort på Stortinget. Men slik er det ikke i dag, og jeg har tillit til at medlemmene Høyre har nominert, gjør det de mener er til komiteens beste når komiteen selv skal konstituere seg, sier Trond Helleland.

Under press?

Også Kristian Norheim avviser påstanden om at komiteen kan bli beskyldt for å være under press, dersom de velger å skifte leder i neste uke:

– Beskyldningen vil kunne fremsettes også om de gjenvelger Jagland, at de har følt et press til å gjøre noe et flertall av medlemmene egentlig ikke ønsket, sier Frp-representanten.

Jagland vil ikke kommentere spørsmålet om ledervalget overfor VG. Han har tidligere presisert at det er Stortinget som velger medlemmene, men at komiteen selv velger sin leder – slik det står i statuttene for Nobelkomiteen.

Kaci Kullmann Five skriver i en knapp tekstmelding til VG:

«Jeg har ingen kommentar til dette.»

Heller ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker å mene noe om ledervalget i Nobelkomiteen nå, så tett opp til komiteens egen konstituering, får VG opplyst fra Aps stortingsgruppe.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder