MOTTOK RAPPORT: Statsråd Robert Eriksson fikk torsdag overlevert Vågeng-utvalgets konklusjon. Foto:Terje Pedersen,NTB scanpix

Ekspertutvalg mener Nav gjør for lite for å få folk i arbeid

Anbefaler færre Nav-kontor

Dersom Nav-kontorene ikke kommer nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgiverne, vil ikke Nav lykkes i å hjelpe flere i arbeid, fastslår ekspertutvalg.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

I dag fikk arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) overlevert rapporten fra utvalget som har vurdert hvilke tiltak som kan bidra til et enklere, mer effektivt og brukertilpasset NAV.

Færre Nav-kontor og klarere kompetansekrav til Nav-veiledere som skal løse krevende oppgaver er nødvendig for å skape et enklere og bedre Nav, mener utvalget.

– Vi må få en dreining mot mer kompetanse i Nav-kontorene. For å til det må vi ha bedre ledelse og mindre styring i Nav-kontorene, sa utvalgsleder Sigrun Vågeng før hun overleverte rapporten til statsråden.

I sluttrapporten beskriver ekspertgruppen et Nav som gjør for lite for å få folk inn i arbeidslivet.

Lite fokus på å få folk i arbeid

– I dag er det for liten oppmerksomhet rundt å få folk i arbeid. Vi mener arbeidsevnevurderingen som gjøres når du kommer til Nav i større grad bør fokuserer på hvilke muligheter du har på arbeidsmarkedet, og mindre på begrensninger og helseplager. Nav og arbeid har etter vårt syn i alt for stor grad skilt lag, sier Vågeng til VG.

Samtidig mener utvalget det er sentralt at Nav-kontorene har tettere kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiverne.

– Av de syv millioner brukermøtene som er i Nav-kontorene hvert år er det bare tre prosent som er med arbeidsgiverne. Nav må ha bedre kontakt med dem dersom flere skal i arbeid, fordi det er arbeidsgiverne som ansetter, ikke Nav, fastslår Vågeng.

For utvalget fremstår deler av organisisasjonen nærmest er rene innkjøpskontor som kjøper tiltaksplasser, i stedet for å bidra med den bistanden som folk trenger for å komme i arbeid.

– Jeg synes utvalget har levert en spennende, usminket situasjonsbeskrivelse. Jeg gleder meg til å sette meg ned og lese rapporten. Det er mange av disse forslagene som er svært spennende, uten at jeg vil konkludere nå med hvilke jeg skal følge opp, sier arbeids- og sosialministeren til VG.

Mer oppmerksomhet på brukeren

Arbeids- og sosialministeren trakk likevel frem noen av forslagene som spesielt «spennende».

– Et forslag som sikkert vil skape stor debatt, men som er verdt å ta med seg er å løfte arbeidslivssentrene inn i de ordinære Nav-kontorene. Det er en debatt vi må ta sammen med partene i arbeidslivet, sier Eriksson.

Utvalget som ble utnevnt av statsråden i mars 2014 har oppsummert sin rapport i fem overordnede punkter:

• Nav må rykke nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgivere

• De enkelte Nav-kontorene må få større lokal frihet til å tilpasse tjenester til brukernes behov

• Mindre styring og mer ledelse

• Økt oppmerksomhet på brukeren, ikke på system.

• Nav må sikre kunnskapsbaserte tjenester og kompetanse i møte med brukerne

Utvalget foreslår dessuten å oppheve minimumsgarantien som sier at alle Nav-kontor må ha minst tre ansatte.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder