Jurist mener Stortinget bryter Grunnloven i EØS-saker

Stortinget overfører suverenitet til EU og EØS i strid med Grunnloven i en lang rekke saker. Det mener førsteamanuensis Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen.

- Samtidig som interessen for Grunnloven har økt på Stortinget den siste tida, er det forbausende lite interesse for spillereglene Grunnloven legger til grunn, sier statsrettsjurist Holmøyvik til Klassekampen.

I en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift hevder han at Norges avtaler om suverenitetsoverføring til EØS er i strid med Grunnloven.

Holmøyvik mener at Stortinget har utviklet en praksis med å se bort fra paragraf 93 i Grunnloven. Denne paragrafen kom i 1962 for å sørge for at overføring av makt til internasjonale organisasjoner skulle sikres et mindretallsvern, slik man har ved andre grunnlovsendringer.

Paragrafen binder Stortinget til å fatte vedtak med tre firedelers flertall når det er snakk om suverenitetsavståelse, men den har bare blitt brukt én gang og da i forbindelse med vedtaket om å slutte oss til EØS-avtalen i 1992. Det reagerer han sterkt på.

- Noen grunnlovsparagrafer er skjønnsmessige, andre er helt rigide. Paragraf 93 er rigid og bindene, mener han.

Stortinget har hjemlet sine vedtak om maktoverføringer til EU og EØS-organ med hjemmel i paragraf 26 andre ledd, som omhandler adgangen til å inngå vanlige folkerettslige avtaler. Holmøyvik mener denne paragrafen ikke kan brukes i slike tilfeller.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder