FORSVARER SEG: Stortingspresident Olemic Thommessen og direktør Ida Børresen er enig med Riksrevisjonen i at bedre kontrollordninger må på plass. Presidentskapet har lagt alle framtidige byggeprosjekter på Stortinget på vent etter at det pågående prosjektet ble nær 700 millioner kroner dyrere enn beregnet. Foto: Mattis Sandblad VG

Byggeskandalen: Krever at stortingspresidenten går av

Senterpartiet krever at hoder må rulle etter at Stortinget snart har brukt 1,8 milliarder kroner på et byggeprosjekt som bare skulle koste 660 millioner.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Denne rapporten er så alvorlig ta den må få konsekvenser. De ansvarlig må gå av. Og de ansvarlige er Stortingets presidentskap og Stortingets direktør, Ida Børresen, sier medlem av Stortingets kontrollkomité, Per Olaf Lundteigen til VG.

Han ser meget alvorlig på tirsdagens rapport fra Riksrevisjonen.

– Det er brudd på regelverket. De har valgt en risikabel prosjektform. Det er avslørt en ukultur hvor Stortingets presidentskap har kunnet be om penger, og be om mer penger i ettertid hvis det blir overskridelser. Vi kan ikke ha det sånn, sier Lundteigen.

Ikke vernet bedrift

Han får langt på vei støtte fra Venstres Abid Raja, selv om Raja foreløpig ikke vil kreve noens avgang.

– I en hvilken som helst annen bedrift hadde en kostnadssprekk på 700 millioner og brudd på regelverk medført at noen hadde gått av eller blitt sparket. Stortinget må i så måte ikke bli en vernet bedrift. Dette bør få konsekvenser, og dette bør ikke kunne skyves under teppet. Her har Stortingets sviktet fullstendig, og noen må enten ta ansvaret å gå eller få ansvaret plassert på seg, sier Raja.

Både stortingspresident Olemic Thommessen og Ida Børresen, Stortingets direktør, avviser å vurdere sine stillinger etter kritikken i Riksrevisjonens rapport om regelbrudd i håndteringen av byggeprosjektet som ble flere ganger dyrere enn opprinnelig forutsatt i 2013.

Les mer om kritikken her: Stortinget fikk ikke vite om bygge-overskridelser

Ryddet intenst

Thommessen sier til VG at vesentlige beslutninger om Stortingets byggeprosjekt ble tatt før han overtok som president i oktober 2013, og presidentskapet som han har ledet, har jobbet intenst med å rydde opp.

Thommessen viser til spesielt til en beslutning som ble tatt da Dag Terje Andersen (Ap) var stortingspresident, om å engasjere Multiconsult som prosjekterende rådgiver.

– Vesentlige beslutninger ble tatt av det forrige presidentskapet, som å la fasaden på Prinsens gate 26 stå og rive bak, og å engasjere Multiconsult til å utarbeide entreprisegrunnlaget. Det var senere, da vi oppdaget at dette prosjekteringsgrunnlaget var så mangelfullt, at vi måtte ta et hardere grep, sier Thommessen til VG.

Dag Terje Andersen skriver i en tekstmelding til VG at han ikke har lest hele Riksrevisjonens rapport, og at han derfor foreløpig ikke ønsker å gi noen kommentar.

66 prosent er Multiconsults «skyld»

Stortingets direktør Ida Børresen, som begynte i jobben 2.mai 2012, sier at Stortinget la til grunn at Multiconsult var en profesjonell aktør, og at de ville tilrettelegge best mulig for Stortinget. Men der ligger hovedansvaret for overskridelsene, mener Børresen:

– Stortingets beregninger viser at 66 prosent av overskridelsene skyldes prosjekteringsgrunnlaget fra Multiconsult og 20 prosent om uforutsette forhold underveis, sier hun.

– Riksrevisjonen sier selv at de har valgt å ikke gå inn i rettstvisten med Multiconsult. Men når de ikke belyser det mangelfulle arbeidet fra Multiconsult, har Riksrevisjonen bare delvis svart på oppdraget, sier Thommessen.

Bakgrunn: Stjernesmell for Stortinget - sprekker med 700 millioner

Har kontroll nå

Stortingspresidenten og direktøren mener at de nå har god kontroll på prosjektet, og er ikke kjent med overskridelser ut over den nåværende rammen på 1,8 milliarder kroner.

– Har du vurdert å trekke deg etter Riksrevisjonens kritikk?

– Nei, jeg har ikke vurdert å trekke meg. Når vi først kom i denne ulykkelige situasjonen, har presidentskapet tatt viktige grep. Vi har vært særdeles tydelige for å forsterke Stortingets apparat, både teknisk og juridisk. Vi har også tydelig plassert ansvaret der det hører hjemme, hos Multiconsult. Alt gjøres nå for at vi skal lande dette prosjektet. Prosjektet er viktig for Stortinget, det er begge presidentskaper og også kontroll- og konstitusjonskomiteen enig i. Ikke minst blir nasjonalforsamlingen sikret i tråd med anbefalingene fra blant andre PST, sier han.

Les også: Krevde 67 millioner i søksmål mot Multiconsult

Trekker seg ikke

Heller ikke Ida Børresen har vurdert sin stilling:

– Jeg har ikke tenkt å trekke meg. Dette har vært en veldig krevende sak, og jeg var ikke klar over at det var byggeleder jeg skulle bli da jeg tiltrådte. Men etter at det gikk opp for meg hvor omfattende dette var, har jeg tatt grep. Jeg er blitt beskyldt for å byråkratisere dette huset, men rapporten viser at det har vært riktig fokus, sier hun.

– Men kritikken rammer også administrasjonen hardt?

– Ja, og det er krevende. I ettertid ser vi at vi skulle ha kvalitetssikret vår rådgiver på et helt annet nivå. Men vi tenkte aldri på at vi burde hyre inn konsulenter for å passe på Norges best rennomerte selskaper i byggeledelse, sier Børresen.

Les også: Beskylder inhabil riksrevisor for å lekke fra stortings-rapport

Multiconsult: – Ikke enig i virkelighetsoppfatningen

Multiconcult har ikke uttalt seg om saken tidligere, men gjør nå et unntak:

– Vanligvis vil vi holde diskusjonen i andre fora enn pressen. Men når stortingspresidenten gjentar påstander i dag om feil og mangler fra vår side, og på ny flytter ansvaret over på oss selv om rapporten er så klar, mener vi det er riktig for oss å gi en kommentar. Vi er ikke enige i kravet eller i virkelighetsoppfatningen til Stortingspresidenten, sier Gaute Christensen, kommunikasjonsleder i Multiconsult til VG.

Før rapporten fra Riksrevisjonen var lagt frem, gikk stortingspresidenten ut i en pressemelding hvor han fremholdt at han mener Multiconsult har skylden for budsjettoverskridelsen. Multiconsult reagerer på ordlyden, mens flere av medlemmene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité var sjokkert over at stortingspresidenten brøt sperrefristen da han sendte ut pressemeldingen.

– Vi reagerer på at stortingspresidenten igjen kommer med udokumenterte påstander om feil og mangler fra vår side. Vi er helt uenig i dette, og har imøtegått det i et tilsvar til et varsel fra Stortinget om en stevning, sier Christensen.

Multiconsult mener Riksrevisjonen har gjort en god jobb, og er godt fornøyd med rapporten.

– Vi er glade for at Riksrevisjonen er tydelige på hvordan prosjektet er organisert. Vi har vår rolle og vårt ansvar, det samme har Stortinget som byggherre. Det forholdet er regulert ved kontrakt. Vi er i dag glade for at Riksrevisjonen tydeliggjør vår rolle og Stortingets rolle og ansvar, sier Christensen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder