SNUR ALLE STEINER: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) må sikre at søppelinnsamlingen i Oslo ikke bryter helt sammen med Veireno, som han sier fikk et «privat monopol» av det forrige byrådet. Foto: Helge Mikalsen VG

Presset Ap-Raymond: Bygger
ny søppelberedskap i Oslo

Byrådet i Oslo vil foreløpig ikke sparke ut søppelselskapet Veireno. Men nå varsler byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at Oslo kommune bygger opp sin egen beredskap for å kunne håndtere søppelkrise.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Oslos befolkning må kunne forvente at avfallshåndteringen fungerer. Det er en fundamental kommunal oppgave. Det vi har opplevd siden oktober er ikke akseptabelt, og jeg forstår reaksjonene veldig godt. Nå må vi gjenvinne tillit, sier Raymond Johansen til VG.

Men han avviser fortsatt kravet om å kaste ut det omstridte selskapet Veireno, som siden oktober har fått 29.000 klager på henting av avfall i hovedstaden.

– I sin ytterste konsekvens åpner kontrakten for å heve avtalen med Veireno. Byrådet vurderer kontinuerlig om det er i kommunens og innbyggernes interesse å heve hele eller deler av kontrakten, sier Johansen.

– Men det skjer ikke?

– Vi har bedt renovasjonsetaten forberede en ny anbudsprosess, i tilfelle det blir nødvendig.

Bakgrunn: Søppelkaos i Oslo etter leverandørbytte

Fra 89 til 171 renovatører

– Hvordan skal dere gjenvinne tillit, når selskapet etter tre måneder fortsatt ikke er i stand til å hente Oslos søppel slik innbyggerne betaler for?

– Det forrige byrådet godtok et anbud som var 82 millioner kroner lavere enn det nest billigste. De aksepterte en bemanning på 89 renovatører, og 130 i en innkjøringsperiode. Fra onsdag har de 171 ansatte i sving. Hvordan kunne noen tro at det var mulig å håndtere Oslos avfall med bare 89 ansatte? Og det som forundrer meg mest, er at ett selskap alene fikk ansvaret for hele Oslo, mens det tidligere var minst to selskaper som skulle hente avfall i fire roder i byen. Og samtidig ble kommunens reserveberedskap bygget helt ned. Alle eggene har ligget i den samme kurven. Det gjør systemet svært sårbart. og i tillegg har det jo vært surr med 8000 nøkler, sier byrådslederen.

– Men hvordan skal tilliten gjenvinnes? Og når kan du love at søppelinnsamlingen vil gå som normalt?

– Vi har sagt tydelig fra til renovasjonsetaten at de skal bygge en egen kommunal beredskap. Vi går igjennom hele kontrakten og forløpet, ikke for å henge ut de som inngikk kontrakten, men for å lære slik at det ikke skjer igjen. Så kan jeg ikke si når alt vil være i orden, det vil være opp til den nye ledelsen i etaten å få orden på.

Les også: Renovasjonssjefen i Oslo går av

Omplasserer sjefen

– Hvorfor ble renovasjonsdirektør Pål Sommersnes bedt om å gå mandag?

– Det er renovasjonsetaten som har ansvaret. Vi har fått beskjed om at ting skulle bedre seg. Det har ikke skjedd i tilstrekkelig grad. Derfor ble det laget en avtale hvor direktøren omplasseres til andre oppgaver i Oslo kommune, og det var en klok avgjørelse, tror jeg. Vi har nå satt inn en av de mest erfarne lederne i Oslo kommune, Arild Sundberg. Alle steiner skal snus etter det som har foregått.

– Hvordan kan miljø og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg bli sittende etter dette?

– Jeg har full tillit til min byråd, sier Johansen.

Kommunalt monopol

– Det er direktøren som har ansvaret for kontrakten og oppfølgingen av den. Overgangen til ny leverandør har ikke gått slik den skulle. Nå skal vi gå gjennom hele anskaffelsesprosessen.

– Hvordan kan dere fortsette med et selskap som har fått 29.000 klager og pådratt seg flere hundre brudd på arbeidsmiljøloven?

– Det at de vant et anbud som i realiteten er et privat monopol, forundrer meg sterkt. Men nå er vi engang bundet av denne kontrakten. Bruddene på arbeidsmiljøloven er ikke akseptable. Men selskapet har rettet opp disse bruddene som ble påpekt i oktober. Nå lager vi nye regler for anskaffelser. Brudd på arbeidsmiljøloven fører ikke til at man uten videre kan si opp en kontrakt, slik en del kontrakter er utformet. Det må vi se på nå.

Bygger reservekapasitet

– Så Veireno har altså ikke misligholdt kontrakten? Det er mange i Oslo uenige i.

– Per i dag er de foreløpige juridiske rådene slik at det ikke er grunnlag for å heve kontrakten, men dette følger våre jurister løpende. Men nå må vi se på muligheten for åbygge en noe større kommunal reservekapasitet. I tillegg har vi bedt Renovasjonsetaten om å forberede en ny anbudsrunde, som en plan B, om det blir nødvendig.

– Kan tjenesten bli re-kommunalisert slik Rødt har krevd?

– Jeg er ikke helt sikker på i detalj hva Rødt mener. Jeg skjønner frustrasjonen, og at det kommer et ønske om at kommunen gjør dette selv. Men dette har jo fungert godt nok tidligere med andre selskaper. Om vi starter oppbyggingen av et nytt kommunalt selskap, ligger litt lengre fram i tid.

– Folk i Oslo betaler for en tjeneste som kommunen ikke har klart å levere her. Vil det ikke være rimelig at gebyret for renovasjon blir satt ned?

– Dette har jo ikke vært akseptabelt. Folk er oppfordret til å søke renovasjonsetaten om dekning for ekstra utgifter som de har hatt.

– Du var selv blant de 29.000 klagere. Hva slags svar fikk du?

– Jeg stilte et spørsmål om når de kom for å hente restavfallet, det hadde gått halvannen uke over tiden. Men jeg er ikke blant de mest rammede. Det er nok indre Oslo Vest som har hatt de største utfordringene, og hvor det har vært flest klager, sier Raymond Johansen.

Les også: Søppelsjefen: – Prøver jeg å forklare og forsvare meg, blir det bare feil.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder