Trond Giske: Dråpe i havet som ikke er øremerket

HAR MED PENGER: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og regjeringen punger ut enda flere millioner for tidlig innsats i barnehager, SFO og skoler. Her er skolestatsråden avbildet under et tidligere besøk på Ila skole i Oslo. Foto: Frode Hansen VG

Budsjettlekkasje: 200 ekstra millioner til de minste elevene

Regjeringen bevilger 200 millioner ekstra til tidlig innsats for de minste barna i skoler og barnehager. Før jul ble KrF, Venstre, Frp og Høyre enige om 1,3 milliarder kroner til flere lærere.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over tre år gammel

Den nye bevilgningen kommer som såkalte frie midler til kommunene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomi-proposisjonen, som blir lagt frem torsdag.

Les VGs leder: Støtter plikt til å hjelpe elever som sliter

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er opptatt av at selv om midlene gis som såkalte frie inntekter til kommunene, så er pengene ment å komme elever og barn i barnehagene til gode.

Ekstra hjelp

Statsråden ser for seg at pengene først og fremst brukes på barn som trenger ekstra hjelp i barnehagen, SFO eller skolen.

Leste du? Færre skal ha behov for spesialundervisning

LESER HJEMME: Barn som leser hjemme med- og for foreldrene, får verdifull lesetrening i tillegg til lesing i barnehagen og skolen. Foto: Jan Haas NTB scanpix

– Dette er midler som kan brukes til for eksempel intensivopplæring i smågrupper, å styrke de pedagogisk-psykologiske tjenestene, kompetanse i SFO-tilbudet eller bedre overgangen mellom barnehage og skole, sier Røe Isaksen til VG.

Leder Trond Giske (Ap) i Stortingets utdanningskomité er slett ikke imponert av summen regjeringen kommer med.

– Så lenge pengene ikke er øremerket kan kommunene i realiteten bruke midlene på alle mulige formål. Dessuten er 200 millioner en dråpe i havet i denne sammenheng, sier Giske til VG.

Kvalitet

Røe Isaksen minner om at målet om tidlig innsats ikke kan nås med flere lærere alene. En sterk kommuneøkonomi må til for at kommunene skal kunne gi tilbud av god kvalitet når noen barn i barnehage, skole og SFO har behov for ekstra støtte.

Internasjonal rapport: Mange gutter sliter med lesing

Pengene vil først kunne brukes i 2018, men varsles og bevilges allerede nå for at kommuner skal kunne planlegge bruken.

Regjeringen Solberg har i flere år prioritert lese-, skrive- og regneopplæring blant de minste elevene som en hovedsatsing.

IKKE IMPONERT: Leder Trond Giske i Stortingets utdanningskomité fotografert på Arbeiderpartiet landsmøte. Foto: Trond Solberg VG

Fagstatsråden har imidlertid ingen garanti for at kommunene bruker pengene på elever eller barnehagebarn, så lenge det dreier seg om frie midler.

– Det betyr at kommunene kan bruke pengene på ulike måter, men jeg har ingen tro på at de svikter elevene ved å bruke pengene på asfalt eller andre formål enn tidlig innsats for barna, sier Røe Isaksen.

Trond Giske reagerer på at pengene blir bevilget som frie midler.

– Er det ikke greit at kommunene som best kjenner sitt behov - selv får disponere pengene?

– Ja, det er et valg, men da kan ikke regjeringen og Røe Isaksen late som om alle midlene skal gå til tidlig innsats, svarer Giske.

Tiltak tidlig

Kunnskapsministeren støtter seg blant annet til norsk forskning fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger som viser at hvis man setter inn tiltak mot lese- og skrivevansker allerede på første- eller andre trinn, så er det 80 prosent sannsynlighet for at den eleven vil ta igjen nivået til de andre i klassen.

Hvis man venter til høyere alderstrinn, så synker sannsynligheten for å ta igjen de andres nivå år for år.

– Dette forteller veldig tydelig hvorfor tidlig innsats er så viktig. Vi foreslår en plikt for skolene til å gi intensivopplæring til de som sliter med lesing, skriving og regning. På den måten kan vi sikre at de elevene som henger etter får den hjelpen de trenger fra første dag, sier skole- og barnehagestatsråden.

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Oppvekst
 3. Høyre (H)
 4. Solberg-regjeringen
 5. Torbjørn Røe Isaksen

Flere artikler

 1. Gode lærere er viktigere enn mange lærere

 2. Flere skal få tidligere hjelp - færre vil behøve spesialundervisning

 3. Rektoralarm: Seks av ti fikk ikke dekket ekstrautgifter etter coronaen

 4. Høyre ut mot Ap: – Distriktsfiendtlig!

 5. Ny elevtelling: Læreren ofte alene med 22 førsteklassinger

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder