VIL HA SVAR: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Foto: Frode Hansen VG

Horne kaller inn Bufdir på teppet etter VG-avsløring

Barneminister Solveig Horne (Frp) vil ha alle kortene på bordet etter avsløringen om den ukjente stiftelsen som har tjent store penger på norske barn.

VG dokumenterte i går hvordan tyske Peer Salström-Leyhs (63) stiftelser har fått tilgang til en offentlige milliardpott ved å kalle seg ideelle.

Siden 2012 har stiftelsene gått med store overskudd. Samtidig har lederne fått millionlønninger, og store summer har gått til utlandet.

Stor VG-spesial: Tjente 52 millioner på norske barn

Foto: Faksimile

Barne- og likestillingsministeren reagerer på avsløringen.

– Jeg vil ha alle kort på bordet i denne saken, og jeg vil derfor kalle inn direktoratet til et møte for å få en nærmere redegjørelse. Jeg ser at Bufdir nå har strammet inn på alle nye kjøp fra Fyrlykta og at det snart vil bli ferdigstilt en rapport som går nærmere inn i driften av Fyrlykta, skriver hun i en e-post til VG.

Videre mener hun private aktører spiller en viktig rolle med å gi barnevernstjenester til utsatte barn og unge.

– De ideelle aktørene er gitt en særlig stilling når staten kjøper barnevernstjenester. VGs artikkel illustrerer imidlertid en usikkerhet om Fyrlykta er en ideell virksomhet. Det er positivt med flere aktører i barnevernet, men vi skal ikke betale mer enn nødvendig for tjenester som det offentlige kjøper av private. Tjenestene vi gir skal være til det beste for barna, skriver Horne.

Hanne Skartveit kommenterer: «Forteller om statlig inkompetanse»

Bufdir har tidligere svart at de ikke har hatt grunnlag til å avvise Fyrlykta som ideell og at en avgjørelse fra Oslo byfgodembete ikke var tydelig nok. Direktoratet venter nå på en rapport fra Deloitte som skal vurdere stiftelsens drift.

Lysbakken: – Ikke god nok kompetanse

Det var 6. mai i 2011 at Bufdir for første gang lyste ut en konkurranse om seks år lange fosterhjemsavtaler med en totalverdi på opptil 1,5 milliarder kroner. At kun ideelle organisasjoner fikk søke, var daværende barneminister Audun Lysbakkens (SV) ønske.

– I 2011 åpnet vi for at ideelle kunne bidra, fordi Frelsesarmeen og andre reelle ideelle organisasjoner klaget på at de ikke fikk hjelpe til. Vi ønsket å slippe gode krefter til, og det var helt utelukket at noen skulle få gjøre fosterhjem til business, sier SV-lederen.

På spørsmål om man burde forutsett at ordningen kunne utfordres, svarer han:

– Man er i hvert fall nødt til å kontrollere at man er i stand til å skille mellom kommersielle og ideelle aktører. Det er åpenbart når VG presenterer denne saken, at staten ikke har god nok kompetanse.

IKKE FORNØYD: SV-leder Audun Lysbakken. Her under landsstyremøtet i januar. Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

Han mener Bufdirs vurderinger om ikke å avslutte kontrakten med Fyrlykta, «ser merkelige ut».

– Hovedpoenget i all grunnleggende velferd må være at fellespenger skal gå til å skape velferd for folk flest, ikke formuer til noen få. At barnevernspenger forsvinner til fortjeneste, er helt uakseptabelt, sier Lysbakken.

Peer Salström-Leyh har svart VG at Stiftelsen Fyrlykta er ideell og at en revisjon bestilt av stiftelsen bekrefter at midlene ikke er misligholdt. Han har videre vist til at overskuddene skyldes effektiv drift og at den norske stiftelsen får en rekke gjenytelser for en medlemsavgift til en paraplyorganisasjon i Estland.

– Opprørende

Oslo kommune sa nei til å inngå en ny avtale med Stiftelsen Fyrlykta høsten 2016. I november samme år fikk de medhold i Oslo byfogdembete om at stiftelsen hadde «et kommersielt preg som ikke er forenlig med å være en "ideell organisasjon" etter konkurransegrunnlaget».

– Jeg synes at Horne bør være mer opptatt av at penger til barnevern faktisk går til barnevern, og ikke til høye lederlønninger hos kommersielle aktører. Det er hun som har anledning til å rettlede Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune.

OVERRASKET: Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for sosiale tjenester i Oslo kommune, reagerer på hvordan norske barnevernspenger er brukt. Foto: Frode Hansen VG

At direktoratet i flere måneder fortsatte samarbeidet med Fyrlykta etter Oslo kommunes nei, ønsker ikke byråden å kommentere direkte.

– Jeg kjenner ikke deres vurderinger. Vi er uansett stolte av at Oslo har gått foran som en kommune og vist at vi tør å utfordre handlingsrommet i EU-systemet. Ikke alle kommuner har de økonomiske musklene til å ta den kampen. Derfor skulle jeg gjerne sett at også staten var mer fremoverlent i disse spørsmålene, sier Thorkildsen.

– Opprørende

SV-leder Audun Lysbakken kaller avsløringen «nok et argument for hvorfor SV ønsker å forby selskaper innen barnevern å ta ut profitt».

– Hvis disse opplysningene stemmer, er det svært opprørende. Det er et grovt eksempel på hvordan penger som skulle gå til utsatte barn, i stedet ender opp hos velferdsprofitører, sier han.

– Horne er vanligvis en sterk tilhenger av kommersielle aktører i velferden og muligheten til å ta ut profitt fra blant annet barnevern. Derfor er jeg spent på om hun rydder opp nå, sier Lysbakken.

På kritikken fra SV-hold, svarer Horne:

– Når det gjelder kommentarene fra Lysbakken og Thorkildsen, vil jeg gjøre de to tidligere SV-statsrådene oppmerksom på at de seks år lange avtalene med ideelle organisasjoner på fosterhjemsområdet ble inngått i 2011, da Lysbakken var statsråd. Det fremkommer også klart i saken til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder