Loven endres for ofre for psykisk syke: Endelig får May Britt vite hvor gjerningsmannen er

Endelig kan May Britt Grue senke skuldrene. Nå pålegges helsevesenet å fortelle henne hvor mannen som overfalt henne med kniv, behandles.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

For et år siden fortalte hun i VG om hvordan hun ble kidnappet, banket opp og truet med kniv av en psykisk syk mann som stakk av fra permisjon fra Dikemark sykehus. May Britt er et av flere ofre som er angrepet av psykisk syke som VG har satt fokus på gjennom flere artikler.

I dag blir en endring i lov om psykisk helsevern behandlet i Statsråd.

- Vi vil ta mye større hensyn til den som har vært rammet i voldssaker med psykisk syk gjerningsperson, Det plikter vi å gjøre, sier helseminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen innfører en varslingsplikt til fornærmede og etterlatte når det skjer vesentlige endringer rundt behandlingen av pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern. Offeret skal varsles når sikkerhetsnivået endres, hvis pasienten flyttes mellom institusjoner, ved rømninger eller ved endringer som fører til at offer og gjerningsperson kan komme til å møtes.

- Det betyr så mye

- Den som har vært rammet av vold skal slippe å møte gjerningspersonen uvarslet, sier helseminister Støre.

- Det betyr så mye. Jeg får helt frysninger, sier May Britt Grue (45) fra Geilo.

SLAPPE AV: May Britt Grue tar i mot lovendringen med stor glede. Hun har hatt syv lange og vonde år i uvisse om en gjerningsmann hun har fryktet siden overfallet på jobben. Foto: ALF ØYSTEIN STØTVIG

VG har undersøkt 90 dommer til tvungent psykisk helsevern og avslørt at mer enn hver fjerde psykisk syke drapsmann hadde rømt eller forsøkt å rømme fra behandling. Samtidig gjorde taushetsplikten i helsevesenet at ofre og etterlatte var helt avskåret fra å få vite noe om behandlingen av personen. Dagliglivet var for mange preget av frykten for å møte en person de var livredde for på gata.

- Godt det tas mer hensyn til ofrene

I de syv årene som har gått, har May Britt Grue forsøkt å leve med traumene etter det svært alvorlige overfallet på arbeidsplassen. Hun ser seg fortsatt vaktsomt rundt, for å speide etter om gjerningsmannen eller andre psykisk syke kan være i nærheten. Hun trodde for et år siden at gjerningsmannen fortsatt var innelåst på Dikemark.

Da VG kunne fortelle henne at mannen som skadet henne for livet, var ute av sykehus og bodde i en leilighet på en privat institusjon et sted på Østlandet, ble hun svært overrasket.

Nå er hun svært glad for lovendringen og håper den vil gjøre henne tryggere og i stand til å slappe mer av. 45-åringen har ikke vært i jobb siden overfallet for syv år siden. Hendelsen har preget livet siden det skjedde,

- Det detter noen kilo av skuldrene mine med denne lovendringen. Det er utrolig godt at det tas mer hensyn til ofrene i disse sakene, sier Grue.

- Følsomt tema

Helseministeren har selv møtt ofre for psykisk syke gjerningspersoner.

- De forteller en historie lett å assosiere seg med. Det er lett å forestille seg frykten og utryggheten de føler. Samtidig er det et følsomt tema fordi mennesker som har sonet har rett til å komme ut i samfunnet igjen og finne sin plass, sier Støre.

- Du sier sonet. Er det et dilemma at lovverket rundt varsling til pårørende/etterlatte i saker med psykisk syke gjerningspersoner, nå legger seg tett opp til lovverket rundt dømte kriminelle? Viskes skillene mellom kriminell og pasient litt ut?

- Vi snakker om dom til tvungent psykisk helsevern, personer som er innlagt på grunn av en dom. Jeg forstår at det kan stilles spørsmål rundt varslingen, men nå må vi utforme detaljene og finne en praktisk ordning på dette.

May Britt Grue tror mest mulig kunnskap om opplegget rundt gjerningsmannen vil være bra for henne.

-Å få de telefonene blir ikke plagsomme i det hele tatt. Jeg vil vite mest mulig. Jo mer man vet, jo tryggere blir man. Det er usikkerheten og uvisse man lever i ved ikke å vite, som er vanskelig, sier Geilo-kvinnen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder