Siv Jensen ut mot Kirkens Bymisjon

REFSER BYMISJONEN: Frp-leder Siv Jensen og partikollega Per-Willy Amundsen vil endre loven for å hindre at Kirkens Bymisjon hjelper syke, illegale innvandrere. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Vil gi ulovlige innvandrere legenekt

Frp vil forby Kirkens Bymisjon å hjelpe illegale innvandrere som blir syke.

  • Bjørn Haugan

Artikkelen er over ti år gammel

Det er anslagsvis 20 000 illegale innvandrere i Norge. De fleste bor trolig under jorden i Oslo.

Nå vil Siv Jensen hindre at Kirkens Bymisjon hjelper illegale innvandrere som trenger helsehjelp.

- Flere ideelle organisasjoner, som Kirkens Bymisjon og Røde Kors tilbyr i dag hjelp til illegale innvandrere i Norge som blir syke. Vi skjønner de humanitære og menneskelige vurderingene som ligger til grunn for slik hjelp. Men de har faktisk ikke lov å bo her og organisasjonene bidrar til å forlenge deres illegale opphold, sier Frp-leder Siv Jensen.

Les også:Frp vil sende alle asylsøkere til Afrika

- Derfor vil vi innføre forbud mot å gi helserelatert bistand til illegale innvandrere, sier Jensen og legger til:

- Det gjelder ikke akutthjelp. Står det om livet, må alle få hjelp.

VGD:Diskuter saken her!

Krever meldeplikt

Frp vil gå enda lenger overfor Kirkens Bymisjon og andre: De krever at de skal angi innvandrerne som tar kontakt.

- Vi vil lovpålegge dem meldeplikt hvis de kommer i kontakt med illegale innvandrere. Kirkens Bymisjon og andre undergraver Stortingets vedtatte politikk og det vil vi ha slutt på, sier hun.

- Det er ikke noe ukjent virkemiddel, legger Per-Willy Amundsen til:

- I Utlendingslovens § 20 står det at man gjennom forskrift kan pålegges ulike institusjoner meldingsplikt til politiet når de har utlendinger hos seg. Meldingsplikten gjelde blant annet de som tar en utlending i arbeid eller ved innlosjering på hotell. Vi ønsker at også at ideelle organisasjoner skal få meldeplikt hvis de er i kontakt med illegale innvandrere, sier Amundsen, som er Frps innvandringspolitiske talsmann.

- Må stramme inn

Deres forslag er behandlet og godkjent i Frps stortingsgruppe.

- Poenget er at det må strammes inn. Enhver asylsøker som er gitt avslag på sin asylsøknad har fått det etter en grundig saksbehandling gjentatte ganger i utlendingsforvaltningen. Da skal de ut av landet. Og da er det ikke mer enn rett og rimelig at alle Norges innbyggere bidrar til opplysninger som kan bidra til dette. Ideelle organisasjoner kan ikke være noe unntak.

Hun sier deres lovfremlegg ikke vil gjelde offentlige helseinstitusjoner.

- Kommer det illegale innvandrere dit, vil de bli registrert og tatt hånd om.

Amundsen sier loven vil kunne hjelpe politiet.

- En klar meldingsplikt vil bidra til å lette arbeidet til politiet og sikre at illegale innvandrere raskere blir tatt hånd om og uttransport om de ikke returnerer frivillig.

- Bekrefter lovlighet

- Det at Frp vil endre loven for å forby oss å hjelpe syke illegale innvandrere, bekrefter at det vi gjør, faktisk er lovlig i dag.

Det har det blitt stilt spørsmålstegn ved. Deres forslag bekrefter det, noe jo også Helsedirektoratet klart har slått fast, sier generalsekretær Sturla Stålsett i Kirkens Bymisjon, som driver den omstridte helsestasjonen i Oslo sammen med Røde Kors.

- De ønsker altså å forby medmenneskelighet og påby oss å angi syke mennesker. Det strider totalt med grunnleggende etiske prinsipper som gir helsearbeidere taushetsplikt om pasientinformasjon, sier han.

- At vi forlenger oppholdet til illegale innvandrere, er en påstand og en antagelse som ikke kan dokumenteres. Snarere tvert om er det ingen erfaring som peker i den retning.

Mer om

  1. Fremskrittspartiet (Frp)
  2. Innvandring

Flere artikler

  1. - Kan gå ut over liv og helse

  2. Åpner for å etablere campingplasser for tiggere

  3. - Uverdig kampanje mot fattigfolk

  4. Går mot borgerlig asylbarn-løsning

  5. Frp vil hindre søskenbarnekteskap med DNA-register

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder