NYTT SYKEHUS RAMMET: Nordlandssykehuset er rammet av en rystende sak, der kirurger har operert i strid med retningslinjene. Foto: Terje Mortensen/VG
NYTT SYKEHUS RAMMET: Nordlandssykehuset er rammet av en rystende sak, der kirurger har operert i strid med retningslinjene. Foto: Terje Mortensen/VG

Politiet vil etterforske Nordlandssykehuset

INNENRIKS

(VG Nett)Parallelt med at Statens helsetilsyn gransker omstendighetene rundt 16 operasjoner, vil politiet etterforske to av de utenlandske legene ved Nordlandssykehuset.

Publisert: Oppdatert: 29.06.10 18:25

Salten politidistrikt har besluttet å igangsette etterforskning av Nordlandssykehuset. Beslutningen er gjort i samråd med Statsadvokaten i Nordland og Statens Helsetilsyn. Det bekrefter politiinspektør Heidi Kløkstad.

- Vi har ikke kjennskap til saken, utover det som hittil er avdekket i media. Vi har fått en muntlig orientering av Helsetilsynet, som anbefaler etterforskning. Vi avventer nå en skriftlig tilbakemelding fra tilsynet, med råd og anbefalinger om etterforskningen, sier Kløkstad til VG.

Venter til høsten

På grunn av mangel på kvalifiserte sakkyndige vil ikke etterforskingen starte før etter ferie.

- Det har vist seg vanskelig å finne noen som kan gjøre dette før fellesferien er over, sier Fungerende direktør i Statens helsetilsyn, Geir Sverre Braut til NTB.

Ifølge påtaleleder Heidi Kløkstad vurderer politiet etterforskning av både Helse Nord og de to utenlandske legene som gjennomførte 13 av operasjonene som er under gransking.

Forventer svar før høsten

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) har uttalt at saken er så alvorlig at hun vil orientere Stortinget. Laila Dåvøy, representant for KrF i helse og omsorgskomiteen, vil ikke vente til høstsesjonen i Stortinget tar til i september.

- Det er flere måter hun kan orientere komiteen på før høstens sesjon, for eksempel via brev eller at hun kaller inn til et eget møte. I en så alvorlig sak forventer jeg at det skjer, sier Dåvøy til NTB.

Hun varsler at det i høst vil komme en ny debatt om kvalitetssikring i det norske helsevesenet.

- Vi er på overtid når det gjelder å ta en nasjonal gjennomgang av systemproblemene. Enkeltpersoner gjør jo feil, men dette blir ikke fanget opp, og det skyldes både rutinefeil, ledelsesproblemer og ukultur, sier Dåvøy.

I kontakt med pasientene

Direktør Eivind Solheim ved Nordlandssykehuset mener det haster med en snarlig konklusjon i saken. Han betegner det som svært beklagelig overfor pasientene at den blir utsatt.

- Vi er avhengige av en ekstern vurdering, men i mellomtiden gjør vi vårt for å følge opp pasientene og forbedre internkontrollsystemet, sier Solheim til NTB.

Sykehuset har vært i kontakt med samtlige involverte pasienter, og flere av dem har takket ja til en ny gjennomgang av sitt sykdomsforløp. Ni av dem sier de er fornøyde med behandlingen, mens fire er misfornøyde.

To personer har hatt plager etter operasjonen, mens en person i etterkant har dødd av andre årsaker enn inngrepet.

- Vi har også avklart at to av de 13 operasjonene som skulle ha vært foretatt ved UNN i Tromsø, er gjort hos oss i samråd med fagpersonell i Tromsø, sier Solheim.

Saken rundt kreftavdelingen på sykehuset i Bodø er også temaet når styret i Helse Nord RHF må stille til ekstraordinært møte onsdag formiddag.

Unntatt offentlighet

Selve møtet blir unntatt offentlighet, men av innkallingen går det fram at administrerende direktør Lars Vorland vil be om styrets tilslutning til en ekstern revisjon av internkontrollsystemet ved Nordlandssykehuset.

De to kirurgene granskes av Helsetilsynet for å ha fjernet organer på pasienter som i ettertid viste seg å være friske.

De to legene jobber fortsatt i helseforetaket, men har fått andre oppgaver. Begge legene er utenlandske. Den ene er fortsatt ved Nordlandssykehuset, men er fjernet fra operasjonsteamet. Den andre er overflyttet til Helgelandssykehuset.

Her kan du lese mer om