VIL LØFTE LÆRERE: Trine Skei Grande mener det skal lønne seg for en lærer å skaffe seg spesialkompetanse om tilrettelegging for elever med nedsatt funksjonsevne. Foto: Frode Hansen VG

Skei Grande om utestenging av elever: Lærere må lære mer om tilrettelegging

Elever med nedsatt hørsel må sikres at minst én lærer på skolen har kunnskap om tilrettelegging.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over to år gammel

Det krever Venstre-leder Trine Skei Grande etter å ha lest saken om hørselshemmede Henriette Mathisen (17) fra Asker. Henriette er en av mange hørselshemmede elever som har opplevde utestenging og manglende tilrettelegging på skolen og i klasserommet.

– Lærere med den typen utfordringer må få kompetanse om hvordan dette skal håndteres i klasserommet. Vi politikere kan lage regler for dette. Det må kreves at minst én lærer på en skole eller i et nettverk av skoler skal ha - eller skaffe seg den kompetansen som kreves for å ta imot én eller flere elever med nedsatt funksjonsevne, sier Trine Skei Grande til VG.

HAR NEDSATT HØRSEL: Henriette Mathisen (17) er hørselshemmet og har opplevd utestenging og problemer med tilrettelegging i skolehverdagen. Dette er en svært vanlig opplevelse blant barn og unge med hørselstap, viser en ny undersøkelse. Foto: Tore Kristiansen VG

Les også: Enormt mange får dårlig hørsel

Fratatt lyden av læring

Hun har lagt merke til hvor avhengig hørselshemmede er av at både lærer og elever konsekvent bruker mikrofonsystemet i timene.

Hørselshemmede Henriette Mathisen beskrev det som et mareritt de gangene to mikrofoner var påslått samtidig, at det ble tullet med lydanlegget eller at anlegget rett og slett ble slått av. Da ble rett og slett lyden av læring slått av for henne.

Rapport: Mobbeofre får ikke oppfølging

Rektor Berit Tollefsen på Briskeby videregående skole for elever med nedsatt hørsel, understreker i likhet med Grande at lærere må lære seg tilrettelegging.

– De må akseptere at eleven hører dårlig, og de må sørge for at eleven blir hørt. I tillegg må de sende lærere som jobber med hørselshemmede elever på kurs for å få kunnskap om tilrettelegging, sier Tollefsen til VG.

Skal lønne seg

Trine Skei Grande vil jobbe for at lærere får positiv respons for å skaffe seg denne typen spesialkompetanse.

– Dette er en type kompetanse som det skal lønne seg å ha på CV-en sin - og som skoler både kan bruke til kunnskapsdeling internt, og til utlån til andre skoler, sier Venstre-lederen.

Leste du? Røe Isaksen «plages» av vennene: Mangelfulle mobbetiltak

Hun har til behandling i Stortinget et representantforslag om å utarbeide en plan for utvidelse av videreutdanningstilbudet for lærere. Der foreslår Grande sammen med partifellene Iselin Nybø og Sveinung Rotevatn at fag som kan heve kompetansen på IKT-pedagogikk, veiledning og spesialpedagogikk blir et reelt tilbud for flere lærere.

– Ekstra ressurser funker

Kunnskapsdepartementet viser til at skoler kan søke råd og kunnskap hos Statped for å legge bedre til rette for elever med for eksempel nedsatt hørsel.

– Skoler og kommuner som trenger mer kunnskap kan få det gjennom statens støttetjeneste, Statped. De har hørselshemming som ett av sine fagområder, og skal kunne gi råd og veiledning lokalt, skriver statssekretær Magnus Thue (H) i en epost til VG.

I en veiledning til skoler om elever med nedsatt hørsel, peker Statped på at det ofte er rektors arbeid med inkludering av elevene som er nøkkelen til god læring.

– Svært mange hørselshemmede elever og deres foreldre peker på at det er det psykososiale miljøet som er hovedårsaken til de vanskene elevene opplever på skolen

I tillegg til en inkluderende kultur kan individuelle tiltak rettet særlig mot den hørselshemmede eleven være aktuelle. En liten og stabil gruppe vil gi hørselshemmede elever bedre mulighet til å bygge nære sosiale relasjoner til sine medelever, ifølge Statped.

Fagmiljøet peker også på at ekstra ressurser i klasserommet, ser ut til å fungere bedre for noen elever med hørselsnedsettelse enn når de tas ut av klassefellesskapet for å ha egne opplegg.

I tillegg viser forskning at gruppeundervisning med flere døve eller hørselshemmede elever, også ser ut til å fungere bra for noen elever med hørselnedsettelse.

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Trine Skei Grande
 3. Mobbing
 4. Oppvekst
 5. Venstre (V)

Flere artikler

 1. Henriette (17) har hørselstap - opplevde utestenging i klassen

 2. Ny undersøkelse: Én av fire hørselshemmede mobbet i skolen

 3. Pluss content

  Victoria (17) har nedsatt hørsel: – De dro ut høreapparatet mitt og kastet det

 4. Advarer mot tapt læring og utenforskap hos sårbare elever

 5. Ekspertutvalg vil legge ned PP-tjenesten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder