VIL STOPPE TILSKUDD: Oppvekstbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) i Oslo har sett seg lei på at de streikerammede private barnehagene soper inn kommunalt tilskudd under streiken.

Streiken gullgruve for mange barnehager - sparer lønn og soper inn tilskudd

Private barnehager har spart over 100 millioner i lønnsutgifter til streikende ansatte, viser tall fra Fagforbundet. Barnehagene har også fått millioner i tilskudd.

Publisert:

Nå krever barnehagebyråden i Oslo at regjeringen lovhjemler stopp av tilskudd.

– Jeg skulle ønske at kommunen kunne kutte i tilskuddene til de private barnehagene som er streikestengt. De private barnehagene får store offentlige tilskudd for å gi et tilbud til barn. Da er det helt urimelig at eierne av private barnehager skal få økt utbytte som følge av at de ansatte er i streik. Det offentlige tilskuddet skal komme barna til gode, og ingen andre enn barnehageeierne får glede av tilskuddet når barnehagen er stengt, sier oppvekstbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til VG.

Hun synes det skurrer veldig at de private barnehagene som er rammet av streik kan cashe inn tilskudd samtidig.

55 mill. i tilskudd

Kommunen har beregnet at det månedlige tilskuddet bare i Oslo til de streikende barnehagene tilsvarer rundt 55 millioner kroner i måneden. Og denne uken vil streiken ha vart i akkurat én måned.

FIRE UKERS STREIK: Tirsdag møtes partene i streiken i de private barnehagene igjen - til tvungen megling hos Riksmekleren. Da har streiken vart i fire uker og én dag.

Kunnskapsdepartementet har overlatt til kommunene selv å avgjøre om de kan kutte tilskuddene til private barnehager som holder midlertidig stengt på grunn av streik.

– Men departementet har ikke pekt på noen hjemmel for å gjøre det. Kunnskapsministeren må på banen med en avklaring. Hvis vi får en klar hjemmel fra staten, vil Oslo kommune straks stanse eller redusere tilskuddene, lover oppvekst- og barnehagebyråden i hovedstaden.

– 104 mill. i spart lønn

Men det er ikke bare tilskuddene som gjør at streikerammede private barnehager kommer økonomisk godt ut av streiken.

Inntektene fra foreldrebetaling stopper riktignok opp.

Men det samme gjør utbetaling av lønn til de streikende ansatte. De som streiker får i stedet sin lønn eller streikebidrag fra forbundenes streikekasser.

Landets største arbeidstagerorganisasjon, Fagforbundet, er et av tre forbund som streiker. De har beregnet at de private barnehagene som er i streik - har spart til sammen rundt 104 millioner kroner i lønnskostnader til ansatte hittil under streiken.

Utgangspunktet er en brutto snittlønn i måneden på 39.034 kroner per streikende ansatte i de tre forbundene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Da har de også tatt hensyn til antall streikende som er tatt ut i de ulike tidsfasene med streikeuttak.

Beregningen bygger på cirka 88 millioner i rene lønnsutgifter, 3,5 millioner i pensjonsutgifter og 12,4 millioner kroner i spart arbeidsgiveravgift for de 3100 barnehageansatte som har vært i streik gjennom ulikt lange faser til og med mandag 14. november.

TIDEN GÅR: Direktør Jørn-Tommy Schjelderup i Private barnehagers landsforbund måtte konstatere at den frivillige meglingen hos Riksmekleren for en uke siden - ikke førte frem.

De siste dagene med stort streikeuttak har de streikerammede barnehagene spart over seks millioner daglig i lønnskostnader, viser Fagforbundets beregninger.

PBL: Manglende kompensasjon

De streikende barnehageansattes motpart, Private barnehagers landsforbund, bestrider ikke Fagforbundets beregninger. Men har selv ikke gjort egne utregninger.

– Vi har ikke gjort noen beregning av dette. Et slikt regnestykke vil forutsette at det hentes inn en rekke detaljerte data, blant annet om seks ulike streikeuttak og lønnsnivået for den enkelte ansatte. Dette har verken de streikerammede barnehagene eller vi i PBL ressurser til å prioritere midt i den svært krevende situasjonen vi er oppe i akkurat nå, skriver direktør Jørn-Tommy Schjelderdup i PBL i en e-post til VG.

– Hva blir disse sparte lønnsutgiftene brukt til?

– Fagforbundets besparelse, om den nå skulle vise seg å være i nærheten av sannheten, dekker for eksempel på langt nær den manglende kompensasjonen til private barnehager for lønns- og prisvekst nå i 2022. I tilskuddene til private barnehager er det i 2022 tatt høyde for en lønns- og prisvekst på 2,5 prosent, mens i de nyeste beregningene til Finansdepartementet tallfestes lønns- og prisveksten til 5,3 prosent, svarer Schjelderup.

HOLDER FANEN HØYT: Mette Nord er leder for de streikende barnehageansatte i Fagforbundet. Det er landets største arbeidstagerorganisasjon med over 400.000 medlemmer.

Han mener viljen til å holde tilbake kommunale tilskudd er en politisk innblanding i en lovlig arbeidskonflikt.

– Dersom kommuner tar i bruk slike virkemidler, vil det åpenbart være en politisk innblanding i en lovlig arbeidskonflikt. Vi registrerer at de politiske partiene som mest høylytt tar til orde for dette, er de som tydeligst har tatt parti i denne streiken. At disse også vil endre spillereglene i en streik, ved å ta i bruk virkemidler som det er tvilsomt at det finnes lovhjemmel for, er ganske oppsiktsvekkende, sier PBL-direktøren.

Mette Nord: Urimelig med slike inntekter

Leder Mette Nord i streikende Fagforbundet, som er Norges største fagorganisasjon, fremholder at streikevåpenet skal ramme arbeidsgiver.

– Situasjonen er nå slik at det offentlige betaler de private barnehagene for en tjeneste som ikke blir levert. Dette er jo et forhold mellom kommunene og barnehagene, som vi ikke har noe med. Men vi må kunne si at det er urimelig dersom arbeidsgiverne opprettholder slike inntekter til tross for streiken, skriver Mette Nord i en sms til VG.

JOBBER MED NYE REGLER: Halvard Hølleland (Ap) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Han gir ingen tegn til at kommunene kan få en egen hjemmel til å holde tilbake tilskudd til de streikerammede barnehagene under denne streiken.

Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet skriver i en e-post at noen hjemmel om hva som skjer med tilskudd til barnehager under en streik, ikke finnes.

Mangler hjemmel

– Barnehageregelverket inneholder i dag ikke en egen regel om hva som skjer med tilskuddet ved stenging eller streik. Ap/Sp-regjeringen jobber med nye regler og innstramminger for de private barnehagene, og dette vil være klart neste år, ifølge Hølleland som før han ble statssekretær jobbet i det samme byrådet som Sunniva Holmås Eidsvoll nå bemanner.

Hølleland legger til at det er kommunen som er barnehagemyndighet som har ansvaret for tilskuddet til private barnehager i sin kommune.

– Når en barnehage er rammet av streik, er det derfor den enkelte kommune som selv må ta stilling til om private barnehager kan få tilskudd fra kommunen, skriver statssekretæren.

I et tidligere brev sendt til Kommunesektorens organisasjon KS om tilskudds-dilemmaet under streiken, skriver Kunnskapsdepartementet at Barnehageloven og forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager ikke regulerer særskilt hvordan det kommunale tilskuddet skal utmåles når en privat barnehage er midlertidig stengt eller har et redusert tilbud.

.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no