STØTTE: Andor og hunden Kosta har et tett bånd og hun blir ofte med på besøk på Ullerud Helsehus. Kona Ann Elin Klaussen er fortvilet over situasjonen Andor står i.

Inn og ut av sykehus og helsehus: − Føler meg som en kasteball

DRØBAK (VG) Andor Klaussen (81) skulle ønske han kunne vært på sykehus. I stedet har han blitt flyttet frem og tilbake mellom sykehus, helsehus og hjemmet.

Publisert:

– Å bli gammel, det er noe drit, sier 81 år gamle Andor Klaussen.

Andor er veldig sliten og bekymret. Siden desember i fjor har han vært inn og ut av ulike sykehus og korttidsopphold syv ganger.

Han er veldig dårlig av behandlingen mot en infeksjon, som skal vare i omtrent tre uker til.

Nå har han plass på Ullerud Helsebygg, men skal etter planen hjem igjen snart.

– Det er det som er vanskelig, at jeg ikke vet hva som skjer videre. Jeg har aldri noe å forholde meg til, sier Andor.

– Jeg føler meg som en kasteball, sier han.

1 / 3
BEKYMRET: Andor Klaussen er redd for å bli sendt hjem før han er frisk nok.

Det startet med et lårbeinsbrudd i 2021. Etter operasjonen hadde han mye smerter og slet med dette lenge.

Ett år senere hadde en kraftig infeksjon spredt seg og han ble hasteinnlagt og satt på en sterk antibiotikakur i januar 2023.

Slik har Andor vært inn og ut av sykehus og institusjon:

  • 20. desember: Operert på Martina Hansens Hospital, fordi han fortsatt har sterke smerter etter lårbeinsbrudd for et år siden. Etter operasjonen drar han hjem.
  • 13. januar: Smertene har blitt verre og han ble hasteinnlagt på Martina Hansens med en kraftig infeksjon, og ble satt på en sterk antibiotikakur.
  • 14. januar: Andor får akutte brystsmerter og ble sendt akutt til Bærum sykehus, overført til Ahus og hjerteoperert.
  • 25. januar: Etter oppholdet på Ahus ble han utskrevet og drar hjem til Drøbak.
  • 28. januar: Andor er fortsatt dårlig, og blir verre. Han ble han hentet av ambulanse og lagt inn på Ahus igjen.
  • 1. februar: Utskrevet fra Ahus og til på oppfølging ved Martina Hansens Hospital. Så gikk turen hjem til Drøbak.
  • 6. februar: Andor er veldig dårlig og fikk et korttidsopphold på Ski sykehus.
  • 11. februar: Utskrevet fra Ski sykehus og dro hjem til Drøbak.
  • 16. februar: Andor får innvilget et korttidsopphold på Ullerud Helsebygg, etter to søknader og en bekymringsmelding fra fastlegen.
EKTEPAR: Ann Elin håper mannen kommer seg, og at de kan fortsette å leve sammen så lenge som mulig, hjemme.

Da Andor ble satt på antibiotikakuren i januar fikk han være på Martina Hansens Hospital i to uker.

De siste ti ukene skulle han følges opp av hjemkommunen. Da han kom hjem, ble han enda dårligere.

Kona Ann Elin Klaussen har forsøkt å ta vare på Andor hjemme med hjelp fra hjemmetjenesten, men det ble for tungt.

– Det er hjerteskjærende å se han ha det sånn. Det er helt grusomt. Mitt høyeste ønske er at skal bli bedre og komme hjem igjen, sier Ann Elin.

Andor ønsket i utgangspunktet ikke et opphold på Ullerud Helsebygg, men dette ble til slutt det eneste alternativet.

– Burde vært på sykehus

Ann Elin og Andor ville egentlig at han skulle være på sykehus helt fra han ble satt på antibiotika i desember.

– Andor burde vært på sykehus, men på grunn av samhandlingsreformen så gikk ikke det, sier Ann Elin.

Samhandlingsreformen ble innført i 2012, og ga kommunene større ansvar for å følge opp pasienter.

Se videoen: Dette er samhandlingsreformen kort forklart:

Når en pasient er ferdig behandlet på sykehus, er det kommunens oppgave å følge opp videre behandling. Blant formålene med samhandlingsreformen er kortere liggetid på sykehus.

– Hadde Andor fått være på sykehus hadde han kanskje vært bedre nå. Da han hadde han kanskje sluppet å bli så dårlig, sier Ann Elin.

Samhandlingsreformen skulle også sørge for bedre samhandling mellom sykehus og kommune, og mer helhetlig oppfølging av pasienter.

Dette mener Ann Elin ikke har fungert. Hun har brukt mye tid og energi på å selv følge opp mannens behandling.

Hver dag bruker hun flere timer i telefonen og fremfor pc-en. Ekteparet føler de ikke blir hørt når de ber kommunen om hjelp.

1 / 4
SLITEN: Ann Elin har brukt mange timer på telefon for å sørge for at mannen får så god helsehjelp som mulig.

Kommunen får millionbøter

Kommunalsjef for helse og omsorg i Frogn kommune, Maria Nordlander Flatøy, beklager for at Andor og Ann Elin ikke føler seg hørt.

– Jeg beklager at ekteparet ikke opplever å bli hørt. Jeg beklager at en av våre innbyggere opplever det slik, det er ikke slik vi ønsker å ha det, sier Nordlander Flatøy.

Kommunen har hatt en kraftig økning av eldre og andre pasienter som skal skrives ut av sykehus, men som de ikke klarer å følge raskt nok opp i kommunen.

Når pasientene blir liggende for lenge på sykehus, må de betale en bot.

Fra 2021 til 2022 økte bøtene kommunen betalte til Akershus universitetssykehus (Ahus) fra 750.000 til 3,5 millioner kroner.

– Det ser ut til å være en kraftig økning av eldre med behov for helse og omsorgstjenester etter coronaperioden, sier kommunalsjef for helse og omsorg i Frogn kommune, Maria Nordlander Flatøy.

Det er innført tiltak for å kunne møte dagens og fremtidens behov. Og det vil bli nødvendig med ytterligere tiltak, sier kommunalsjefen.

– Dette er en utfordring, og nettopp derfor øker vi nå antall plasser. I enkelte tilfeller opplever vi at sykehuset skriver ut altfor fort og overlater store utfordringer til kommunene, sier Nordlander Flatøy.

Hun sier de har god dialog med Ahus for å sikre helsehjelp til innbyggerne.

Økning av utskrivningsklare pasienter

Bente Heggedal Gerner er avdelingsleder ved Samhandlings- og helsefremmingsavdelingen på (Ahus).

Hun forklarer at sykehuset har som oppgave å behandle pasienter som har behov for spesialisthelsetjeneste.

– Det er medisinskfaglige vurderinger som ligger til grunn for å definere en pasient som klar til å skrives ut fra sykehuset, sier Heggedal Gerner.

Ahus har de siste månedene hatt økning av utskrivningsklare pasienter fra hele området de tar imot pasienter fra.

– Frogn kommune er en av kommunene som har hatt en klar økning i antall utskrivningsklare, sier Heggedal Gerner.

Denne økningen av utskrivningsklare pasienter, sier hun gjelder de fleste sykehus i landet.

– Det er en utfordring for Ahus at pasienter som er ferdig behandlet blir liggende og vente. Ikke minst i en situasjon hvor vi trenger kapasiteten til å kunne ta imot nye pasienter med behov for behandling, sier Heggedal Gerner.

Hun sier Ahus har god dialog med kommunene om dette.

Kan være venteliste

Kommunalsjef Maria Nordlander Flatøy sier at alle innbyggere som har behov for korttidsplass eller langtidsplass får det, men det kan være venteliste.

VG har spurt henne om hvorfor Andor kun har fått innvilget korttidsopphold omtrent en uke av gangen, og hvorfor kan ikke kan få opphold til kuren er ferdig.

På det svarer Nordlander Flatøy:

– Generelt er det slik at innbygger har plass på korttid så lenge det er behov for det, i forhold til nødvendig helsehjelp i institusjon. Når innbygger kan ivaretas i eget hjem, vil korttidsoppholdet avsluttes.

Publisert:

Mer om

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no