FORSVARSSJEF: Eirik Kristoffersen har omtalt varslene i Forsvaret som «en indre fiende».

Vil ha ekstern gjennomgang av varsler: − Vil ikke si at det er en ukultur

Forsvaret innrømmer feil i varslingsrutinene i ny rapport. Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen har ingen betenkeligheter med å sende sin egen datter til Forsvaret.

 • Ingeborg Huse Amundsen
 • Martha C. S. Holmes
 • Hallgeir Vågenes (foto)
Publisert:

Torsdag leverte Kristoffersen en såkalt statusrapport om varslingssaker i Forsvaret til forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Ifølge rapporten har varslingsordningen fungert etter hensikten – men det er også grunn til å anta at varslere ikke alltid ivaretas godt nok, og at flere av sakene ikke har fått tilstrekkelige konsekvenser.

– Vi ser at vi har et institutt for varsling som ser ut som det virker, folk vet generelt hvor de skal varsle, men vi ser også at det er forskjell i håndtering av varslene og konsekvensene av varslene, sier Kristoffersen til VG.

Rapporten kommer etter at flere medier har satt søkelys på mobbing, seksuell trakassering og andre varslingssaker i Forsvaret.

Der går også Forsvaret gjennom systemet for varsling, der den såkalte varslingskanalen er viktigste rapporteringslinje, og hvilke nye tiltak de anbefaler. Blant tiltakene er en ekstern evaluering av varslingsordningen.

– Jeg vil være sikker på at vi har en god måte å sikre mest mulig likebehandling, sier Kristoffersen.

Takker kvinnene som har stått frem

Kristoffersen, som tiltrådte som forsvarssjef i august 2020, har uttalt at det er «krise» i Forsvaret i forbindelse med varslingssakene, og at mobbing og seksuell trakassering skal slås hardt ned på.

Den siste tiden skal han ha fått i snitt åtte varsler om dagen.

– Du gått ut og sagt at det er en krise i Forsvaret i forbindelse med sakene som har vært oppe. Er det også snakk om en ukultur?

– De aller fleste i Forsvaret er ordentlige, skikkelige folk som gjør sitt beste hver dag for å løse oppdraget og ta vare på folkene våre og hverandre. Så jeg vil ikke si at det er en ukultur i Forsvaret. Men at vi har tilfeller der folk ikke lever opp til verdiene våre, det ser vi eksempler på, sier Kristoffersen og fortsetter:

– Grunnen til at jeg bruker ordet krise er at enhver sak som rokker ved tilliten internt i Forsvaret og tilliten mellom Forsvaret og befolkningen eller myndighetene gjør at vi får dårligere operativ evne.

Forsvarets egen kartlegging viste i fjor at halvparten av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering, og hver tredje kvinne i førstegangstjenesten har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Er det trygt for unge, norske kvinner å være i Forsvaret?

– Forsvaret har hatt et veldig fokus på dette her. Jeg har gått tilbake igjen til 2002 og sett på verdigrunnlaget og hvordan vi har jobbet med å få bukt med mobbing og seksuell trakassering. Vi skal gjennomføre en ny undersøkelse nå i 2022 som blir den tredje siden 2018. Så Forsvaret jobber aktivt med dettet, svarer Kristoffersen.

– Jeg har ikke noe problem med at min datter ønsker seg inn i Forsvaret når hun blir 19, sier han, og viser til at datteren skal på sesjon neste mandag.

Kristoffersen sier at Forsvaret har «nulltoleranse» for trakassering og mobbing, og at de ikke akseptere det fordi hele forsvarssystemet «avhenger av at folk har tillit til hverandre».

– Jeg vil takke de kvinnene som har stått frem og forteller sin historie, det er modig gjort. Det er en belastning å stå frem i mediene, sier Kristoffersen til VG.

Økende antall varsler

I rapporten omtales en stor økning i antall henvendelser til Forsvarets varslingskanal. Det mener de at har skjedd fordi det har blitt jobbet systematisk med forsvarets verdier og rettet oppmerksomheten mot hvordan man varsler.

Samtidig viser gjennomgangen at Forsvarets praksis med å løse saker på lavest mulig nivå kan føre til at kompliserte varslingssaker ikke blir kjent for overordnet ledelse.

«I de sakene som har blitt håndtert mangelfullt fremkommer det derfor at hovedårsaken synes å være manglende kompetanse, i kombinasjon med manglende involvering av kompetente HR-ressurser og ledere med riktig kompetansenivå», ifølge rapporten.

FORSVARSMINISTER: Bjørn Arild Gram (Sp) sier i en pressemelding at de er en klok beslutning av Forsvaret å starte en ekstern gjennomgang av varslingssystemet.

I 2021 ble det gitt en konklusjon i 200 saker. I 105 av dem ble det funnet et eller flere kritikkverdige forhold, og de resterende 95 konkluderte med «ikke grunnlag».

Det ble gitt én avskjedigelse og tre oppsigelser, hvor to av de sistnevnte var begrunnet i medisinske forhold. I 37 vanskelige saker ble det inngått avtaler i minnelighet, oppgir Forsvaret.

«Forsvaret ikke funnet belegg for å si at varslere ikke følges opp i tilstrekkelig grad på generelt grunnlag», heter det i rapporten.

Samtidig skriver de at det er en tendens til at oppfølging og eventuelle tiltak i arbeidsgiversporet avventes til en konklusjon foreligger i det strafferettslige
sporet.

«Det er derfor grunn til å anta at varslere ikke alltid ivaretas i tilstrekkelig grad»

Vurderer å politianmelde

I mai skrev VG om en sersjant som gjentatte ganger snikfilmet en kvinnelig soldat i dusjen. Sersjanten ble dømt, men har beholdt graden og jobben i Forsvaret.

Andre saker som har skapt debatt om varslingssystemet i Forsvaret er varsler rettet mot 17 toppledere, såkalte flaggoffiserer, i Forsvaret, som NRK har omtalt.

Én dem skal være kritikkverdige, har forsvarssjefen uttalt etter å ha gjennomgått varslene. Han vurderer å politianmelde saken fra 2018. Ifølge Kristoffersen handler den om «uryddighet rundt økonomi». Personen det ble varslet om har sluttet i Forsvaret.

Publisert:

Mer om

Forsvaret

Eirik Kristoffersen

Seksuell trakassering

Bjørn Arild Gram

Flere artikler

 1. Tidligere militærtopp: Kritisk til Forsvarets håndtering av varslingssak

 2. Pluss content

  Uforsvarlig i Forsvaret

 3. Offentlig utvalg: Vil endre loven etter VG-avsløring

 4. Maktkamp, intriger, milliardærer og trygd

 5. Forsvaret vurderer å endre praksis om sikkerhetsklarering

Fra andre aviser

 1. Forsvaret vil gå gjennom alle varslingssaker på nytt

  Bergens Tidende
 2. Meldinger om vold og trakassering mot lærere øker: – Jeg blir kalt «hore» og «fitte» på jobb

  Bergens Tidende
 3. Bane Nor kjøpte advokathjelp for over 4 mill. da de kjempet mot ansatte i rettsapparatet

  Aftenposten
 4. Kan det bli noe orden på et felles nordisk forsvar? Det kan fort bli med praten.

  Aftenposten
 5. Derfor bør nye helikopter til Forsvaret innfases på Bardufoss

  Aftenposten
 6. 130 ansatte jobber med å vedlikeholde helikopterne som ikke skal brukes

  Aftenposten

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no