ULOVLIG BORTFØRT: Oslo tingrett slår fast at den fire år gamle jenta som har vært på flukt med sin far siden april i år, ble ulovlig bortført fra Kypros. Foto: Privat

Mor til Kypros-kidnappet datter: – Mener datteren er i Norge

Oslo tingrett slår fast at den 48 år gamle haldenseren som bortførte datteren (4) sin fra Kypros, skal levere henne tilbake. Moren får også rett til å hente henne i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det kommer frem i en fersk kjennelse fra Oslo tingrett.

Det er datterens mor som har fremmet saken for retten, etter at hun tidligere i sommer fikk en mail der hun mener det kommer frem at faren allerede er kommet med datteren til Norge.

Etter Haagkonvensjonen er hovedregelen at barn som er ulovlig bortført straks skal tilbakeleveres til bostedslandet.

Oslo tingrett slår fast i kjennelsen at den fire år gamle jenta er ulovlig bortført.

Sol Elden er morens advokat i kidnappingssaken. Hun er fornøyd med tingrettens avgjørelse.

– Retten skar gjennom og trygget barnets situasjon. Far forsøkte å få saken avvist ved å nekte å opplyse hvor han befinner seg, men den gikk ikke retten på. Nå får vi håpe kidnappingen snart får et godt utfall for 4-åringen, sier Elden til VG.

ADVOKAT: Sol Elden representerer moren i kidnappingssaken. Foto: Therese Alice Sanne VG

– Ikke sett datter på fire måneder

Det var den 27. april i år den fire år gamle jenta ble hentet av sin egen far rett foran øynene på mor rett ved barnehagen der hun gikk på Kypros.

Mor og far står i en bitter samlivskonflikt.

Moren har ikke sett datteren sin siden hun ble kidnappet i april. Faren på sin side mener det var moren som kidnappet barnet fra ham i Norge høsten 2015.

Han er senere siktet for å ha forsøkt å kidnappe datteren tilbake, en siktelse som ble henlagt før han i april dro ned til Kypros og hentet datteren.

VG intervjuet faren i juni, der han fortalte at han hadde fått profesjonell hjelp til å hente datteren, og at han var på vei mot Norge i løpet av noen uker.

Far og datter har holdt seg i skjul på sin ferd fra Kypros.

Les også historien på VG+: – Jeg har bare tilbakeført datteren min

Her forklarer faren på VGTV hvorfor han hentet datteren sin fra Kypros:

Mener mailer avslører tilholdssted

I kjennelsen fra Oslo tingrett denne uken kommer det frem at moren mener faren allerede er i Norge med parets datter. Hun viser til mailer hun har fått i sommer som kan indikere at faren nå er i landet.

Norsk rett kan kun ta stilling til kravet om tilbakeføring av barnet hvis barnet er innenfor riket.

Den 48 år gamle haldenseren har gjort det klart overfor Oslo tingrett at han mener saken må avvises fordi det ikke er sannsynliggjort at han er i Norge med datteren. Han vil ikke selv opplyse hvor han er.

Videre anfører han at det ikke kan kreves en tilbakeføring, fordi han ikke har bortført datteren, bare ført henne tilbake til Norge, som han mener er hennes hjemland.

Dette forklarte han også tydelig overfor VG i sommer.

Les også: Norsk jente (3) kidnappet på Kypros – gjenforent med faren

– Hensyn til barnets beste

Oslo tingrett har, under noe tvil, kommet til at saken skal fremmes selv om det er vanskelig å fastslå at barnet befinner seg i Norge nå.

PÅ FLUKT: Den fire år gamle jenta har vært på flukt med sin norske far siden april. Nå krever Oslo tingrett at faren leverer henne tilbake til moren. Foto: Politiet Kypros

Retten skriver at far, som har bortført barnet ved makt, kunne ha gitt retten opplysninger om barnets oppholdssted og ført bevis for hvilket annet land barnet eventuelt befinner seg i.

– Saken kunne da eventuelt ha blitt reist for en annen konvensjonsstat og prøvd der. Reelle hensyn, og særlig hensynet til barnets beste tilsier dessuten at saken ikke bør avvises, idet dette vil innebære en ytterligere forsinkelse i tilbakeleveringen av barnet. Retten legger stor vekt på at det ikke kan være tvil om at fars plan er å komme til Norge med datteren, står det i kjennelsen.

– Ulovlig barnebortføring

Tingretten har også drøftet hva som er det bortførte barnets reelle hjemadresse, og kommet til at adressen hennes er på Kypros.

– Etter dette har retten kommet til at det foreligger en ulovlig barnebortføring etter barnebortføringsloven, står det i kjennelsen.

Tidligere har det blitt lagt til grunn av ulike rettslige instanser at datteren hadde tilhold på Kypros.

Oslo tingrett krever at barnefaren leverer barnet tilbake til moren på Kypros. Dersom faren ikke gjør dette, har moren rett til å hente henne der datteren måtte befinne seg i Norge. Han må også betale saksomkostninger.

– Håper faren tar til fornuft

Advokaten som representerer moren i samlivskonflikten sier til VG at de nå håper faren følger rettens anmodning.

– Vi håper far tar til fornuft og tilbakeleverer datteren slik norske domstoler har slått

ADVOKAT: Saloume Djoudat. Foto: Tore Kristiansen VG

fast gang etter gang. Vi håper deretter at partene kan begynne å leve et tilnærme normalt liv. Far har vært på flukt og levd i skjul med en jente på fire år i over fire måneder. Uavhengig av årsak til bortføringen, må vi alle være enige om at det er en uforholdsmessig belastning for den lille jenta. I tillegg til den påkjenning det har vært for mor. Ingen bør oppleve å bli utsatt for noe slikt, sier advokat Saloume Djoudat.

Advokat for faren, Morten Engesbakk sier de vil vurdere om de skal anke kjennelsen.

Engesbakk ønsker ikke å kommentere hvor faren er.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder