FÆRRE ENHETER: Et stort flertall på Stortinget er blitt enige om hvordan politi-Norge skal se ut i fremtiden. Bildet er tatt i forbindelse med en bombetrussel mot Stortinget i 2013.HELGE MIKALSEN/VG

FÆRRE ENHETER: Et stort flertall på Stortinget er blitt enige om hvordan politi-Norge skal se ut i fremtiden. Bildet er tatt i forbindelse med en bombetrussel mot Stortinget i 2013.HELGE MIKALSEN/VG Foto: ,

Enighet om politireformen

Regjeringen, Arbeiderpartiet, KrF og Venstre enige

I ettermiddag får vi vite hvordan fremtidens politi-Norge vil se ut.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

NTB meldte i formiddag at regjeringen har klart å samle et betydelig politisk flertall bak politireformen.

På en tillyst pressekonferanse i Stortinget i ettermiddag vil det blant annet bli kjent hvor mange politidistrikt det nå er oppnådd enighet om at politi-Norge skal ha.

Trolig vil landet få færre og vesentlig større politidistrikter, i tråd med ønsket om etablering av større etterforskningsmiljøer.

12 politidistrikt

Ifølge Dagbladet innebærer enigheten at det blir 12 politidistrikt i Norge, det samme antallet som regjeringen foreslo. Men det er ifølge avisen gjort tre justeringer i inndelingen av distriktene.

Asker og Bærum blir en del av Oslo politidistrikt, og Finnmark blir eget politidistrikt. Også Troms blir eget politidistrikt.

På pressekonferansen i ettermiddag vil det etter det VG får opplyst også komme svar på hvordan lensmannskontorstrukturen blir seende ut i fremtiden.

Ny oppgavefordeling

- Det vil også komme svar på hvilke oppgaver politiet skal ha, og hvilke oppgaver politiet ikke lenger skal ha, opplyser en kilde til VG.

Ifølge NTB har regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti blitt enige om den såkalte nærpolititreformen. Nærpolitireformen skal sette politiet i bedre stand til å etterforske og forebygge kriminalitet, og gjøre politiet mer synlig og tilgjengelig i lokalmiljøene.

I forslaget til nærpolitireform skal antallet tjenstesteder i politiet reduseres fra dagens 354. Minst 90 prosent av innbyggerne i et politidistrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste lensmannskontor eller politistasjon, og minst én dag i uken skal det være mulig å få utført tjenester hos politiet utenom kontortid.

JUSTISMINISTER: Anders Anundsen.FOTO: ROBERT S. EIK, VG Foto: ,

Må være til stede

I en kronikk i VG tidligere i år, skrev justis- og beredskapsminister Anders Anundsen at Norge trenger et politi som er til stede på alle måter.

- Fysisk til stede i nabolaget og i lokalmiljøet der folk ferdes. Teknologisk til stede, med gode nettjenester for publikum, og med mobile løsninger i politibilen, slik at man kan hjelpe, veilede og etterforske der det trengs, når det trengs.

- Til stede på den tiden av døgnet når folk som jobber har anledning til å oppsøke politiet. Faglig til stede med det riktige personellet og den kompetansen som trengs i sårbare situasjoner – som når barn og unge er blitt utsatt for overgrep. Til stede der ingen andre er for å beskytte de svake og usynlige i samfunnet.

Anundsen pekte på at det ikke bare er ressurser som kan løse problemene med lang saksbehandlingstid og lav oppklaringsprosent.

- Måten en organiserer etterforskning og påtale på, kombinert med nødvendig robusthet er viktig for å nå bedre resultater.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder