DÅRLIG KONTROLL: Asylsøkere utenfor Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen i Oslo i september. Etter registrering sendes asylsøkere til akuttplasser, med liten grad av kontroll på om de forlater mottakene. Foto: Trond Solberg , VG

UDI: Over 1500 asylsøkere «forsvunnet» fra mottakene

PST: Kontroll av asylstrømmen er «svært krevende»

Anundsen: Veldig enkelt å unndra seg fra meldeplikt

Over 1500 asylsøkere er nå registrert som «forsvunnet»
fra norske asylmottak. Hvor personene har dratt følges i liten grad opp.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Kontroll og registrering av identitet på asylsøkerne som strømmer til Norge er blitt en gigantisk oppgave for UDI, og har til tider sprengt kapasiteten ved Politiets utlendingsenhet (PU) denne høsten.

En tilknyttet utfordring er å ha kontroll på asylsøkerne etter de er blitt registrert.

Nye tall VG har fått fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at ved utgangen av oktober var 1507 personer forsvunnet fra norske asylmottak, og med ukjent oppholdssted.

Statistikken gjelder for perioden 01.01.15 - til 31.10.15 får VG opplyst (dette svaret fikk VG fra UDI etter at saken ble publisert første gang).

Utreiseplikt

Flertallet, 934, hadde utreiseplikt. 212 har et første avslag og 78 har fått tillatelse, og 20 saker er henlagt eller trukket.

Men 263 as asylsøkerne er registrert som forsvunnet «med søknad til behandling i UDI». Det betyr at de har forlatt mottaket før de i det hele tatt har fått et første svar på asylsøknaden sin.

– Asylmottak er et frivillig botilbud, men man er pliktig til å oppgi ny adresse dersom man forlater asylmottak, sier Håkon Fenstad, assisterende kommunikasjonsdirektør i UDI til VG.

– Vi ser at mange ikke melder fra, men da vil det være ulovlig. Da hender det de fanges opp senere, det hender også at personer kommer tilbake igjen til mottakene, fortsetter han.

– I hvilken grad kan dere følge opp og i hvilken grad rapporterer dere dette videre?

– Vi har begrenset mulighet til å følge dette opp. Vi varsler politiet når enslige, mindreårige asylsøkere forsvinner, men ikke når det er snakk om voksne, myndige personer.

Spredd på akuttplasser

Det er også en stor grad av usikkerhet til selve tallene, ettersom den kraftige økningen i asylstrømmen først kom på høsten: Ved utgangen av forrige uke var 27.360 asylsøkere registrert i Norge, mens tallet var rundt 13.000 så sent som i juli.

Det er også stor usikkerhet ved kontrollen på hvor mange asylsøkere som «forsvinner» fra mottakene, ettersom det store flertallet av dem som har kommet i høst er spredd over akuttplasser i hele landet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier utfordringen knyttet til «kontroll og identifisering» er et viktig element i PSTs forebyggende arbeid.

– Den jobben som gjøres for å kontrollere ID og registre asylsøkere er svært viktig for PSTs mulighet til å fange opp personer det er knyttet bekymring til, sier Jørn Presterudstuen, seksjonsleder i PST.

Les også: Dette frykter PST ved asylstrømmen til Norge

– Svært krevende

PST skriver til VG at de er fornøyd med den jobben som gjøres, men påpeker at utfordringen selvfølgelig har økt i takt med en økende migrasjon.

– Å ha kontroll over alle personer i asylstrømmen vil alltid være vanskelig, da man må forvente at mange av dem som kommer ønsker å holde opplysninger skjult for norske myndigheter, sier Presterudstuen.

– Dette er vanskelig i en ordinær situasjon, så det sier seg selv at utfordringen er svært krevende nå som situasjonen er ekstraordinær, utdyper han.

Etter terroren i Frankrike fryktes det nå at asylruten til Europa er blitt misbrukt for minst en av de antatte terroristene: Både et pass og fingeravtrykk tyder på at en av terroristene ble registrert som flyktning i Hellas og Serbia i oktober.

– Hvis det viser seg at terroristene i Paris er blitt plassert der gjennom misbruk av asylruten, så kan det bidra til endringer i vår trusselvurdering, sier Presterudstuen, men understreker at PST per nå ikke har indikasjoner på at dette er tilfellet.

Anundsen: Stor fare for unndragelse

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier til VG at det er for lett for asylsøkere å ikke si fra hvor de drar.

– Regelverket tilsier at man ikke er pålagt å bo i mottak, men det er et pålegg om angi hvor man bor, sier justisministeren.

– Men det pålegget er det enkelt å unndra seg fra, og særlig hvis man i utgangspunktet vet at man ikke får søknaden sin realitetsbehandlet, så vil faren for unndragelse være stor, fortsetter han.

Politiets utlendingsenhet (PU) hadde ikke mulighet til å svare på VGs henvendelse på mandag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder