VIL STENGE: Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) I Oslo har planene klare for å stenge Oslo sentrum for dieselbiler på de mest forurensede vinterdagene. Foto:Trond Solberg,VG

Vil stenge Oslo sentrum for dieselbiler

Flertall på Stortinget åpner for lavutslippssoner

Byrådet vil heller stenge enn å tidoble bomavgiftene

Allerede neste vinter kan dieselbiler få kjøreforbud innenfor Ring 2 i Oslo sentrum, på dager med helsefarlig høy luftforurensning.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Bystyret i Oslo har lenge ønsket å gjøre dette, men har ikke fått lov av Stortinget. Men nå snur flertallet og åpner for lavutslippssoner.

– Får vi hjemmel til å etablere lavutslippssoner, så kan det være på plass allerede neste vinter. Da er det aktuelt å stenge Oslo sentrum for dieselbiler innenfor Ring 2, eventuelt Ring 1, og samtidig øke kapasiteten kraftig på kollektivtransport, sier byrådslederen i Oslo, Stian Berger Røsland (H), til VG.

Og nå kommer hjemmelen som kan bekjempe dødelig dårlig luftkvalitet.

Grønt lys for lovhjemmel

Høyre og Ap bekrefter overfor VG at de vil støtte et forslag fra Venstre om lovendring slik at kommunene selv kan regulere dette.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget avgir innstilling torsdag. Da kommer en bindende henstilling til regjeringen om å fremme forslag til lovhjemmel.

– Vi vil støtte dette forslaget, det kommer tross alt fra vårt eget byråd i Oslo, sier Nikolai Astrup, Høyres miljøtalsmann på Stortinget, til VG.

Også Ap stiller seg bak:

– Arbeiderpartiet støtter forslaget om å gi kommunene adgang til å opprette lavutslippssoner, sier Terje Aasland (Ap), som fronter energi- og miljøpolitikken for Ap.

Kommunen bestemmer

Forslaget fra Venstre – som nå får flertall – vil pålegge regjeringen å endre veitrafikkloven slik at kommunene selv kan legge disse begrensningene. En lavutslippssone, slik myndighetene har definert den, er et geografisk avgrenset område hvor kommunen kan sortere bilparken ut fra utslipps-egenskapene, for å bedre luftkvaliteten.

– Det er gledelig at det nå er flertall for Venstres forslag. Den rødgrønne regjeringen satte ned foten for dette i forrige periode. Desto mer gledelig er det nå at Ap har snudd og at også Høyre støtter vårt forslag. Nå har vi et mer miljøvennlig flertall på Stortinget som samarbeider med kommunene om å få ned luftforurensningen, sier forslagsstiller og leder av energi- og miljøkomiteen Ola Elvestuen.

– Dersom kommunene velger å ta i bruk lavutslippssoner, kan det bidra til at barn, folk med astma eller luftveissykdommer eller andre som plages av for mye luftforurensning kan være ute gjennom hele året, også på de dagene der det er vesentlige høyere fare for høy luftforurensning, sier Elvestuen.

LES OGSÅ: Her lyste det rødt

En rekke europeiske byer har allerede innført slike soner. Noen har innført kjøreforbud. Andre storbyer bruker ekstra høye bompenger for å bremse de mest forurensende kjøretøyene.

I Oslo og de andre større norske byene med store forurensningsproblemer, kan få begge deler.

Dyrere i bomringen

En ekspertrapport som VG omtalte tidligere i januar, foreslo å tredoble bomavgiftene for dieselkjøretøyer, og å tidoble dem på ekstra forurensede dager.

Både Høyre og Ap i Oslo har programfestet at bompengesatsene skal differensieres ut fra den enkelte biltypens utslippsnivå, i løpet av neste fireårsperiode.

Men det haster å kutte utslippene. Grensene for luftforurensning bryter altfor ofte kravene i EUs direktiv om luftkvalitet.

ESA, som er EØS-avtalens overvåkningsorgan, reiste i desember sak mot Norge for EFTA-domstolen.

I Oslo har grenseverdiene for NO2 vært overskredet kontinuerlig siden 2008, og bystyret har frist fram til våren på å få på plass en handlingsplan.

Bergen hadde frisdt til 1. januar i år med å få på plass tiltak., Trondheim har en handlingsplan på plass, men har ikke kommet opp med et tidspunkt når problemene skal være løst.

Dieselbilen forurenser mest

For mer enn 10 år siden satte politikerne ned avgiftene på diesel for å få flere til å kjøre dieselbiler som slipper ut mindre CO2 enn bensinbiler. Tabben var imidlertid at politikerne ikke så at dieselbiler ville gi høyere lokale utslipp. Siden er avgiftene på dieselbilene skrudd opp igjen.

I Oslo sier Stian Berger Røsland sier at forbud mot dieselbiler er mer sannsynlig enn å tidoble avgiftene når forurensningen er som verst:

– Vi ønsker å kunne gjøre akutte tiltak når problemet er størst. Vi må få på plass et varslingssystem, og så må vi kunne tilby alternativ transport. Da må vi øke kapasiteten i kollektivtransporten med lavforurensende busser. Nå bytter vi ut bussparken med både elbusser, hybrid, biodrivstoff og hydrogen, sier byrådslederen.

Også andre deler av hovedstaden kan bli lavutslippssoner, for eksempel Alnabru-området nederst i Groruddalen. Her er også forurensningen høy på kalde og vindstille dager om vinteren.

Stenge ute tungtrafikken

Røsland ønsker også å stenge for gjennomgangstrafikk med tunge kjøretøyer:

– Ja, vi ønsker å kunne omdirigere tungtransporten som nå kjører gjennom sentrale deler av Oslo, sier han.

Fremskrittspartiets entusiasme for lavutslippssoner er imidlertid lav. Det andre regjeringspartiet ønsker dem så små som mulig:

– Vi ser for oss at lavutslippssoner kan etableres i mindre områder, for eksempel rundt skoler. Å straffe bilistene på pungen er imidlertid ikke aktuelt for oss, fordi så mange er helt avhengig av bil. Men foreløpig er dette bare mitt personlig syn, stortingsgruppen har ikke sluttbehandlet forslaget fra Venstre, sier Oskar Grimstad, Frp's miljøpolitiske talsmann, til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder